ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๒๔+๓๕๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗,๓๘๐.๐๐ เมตร 25/11/2562 25/11/2562 ขทพ./พ./4285 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
62 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2562 22/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
63 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2562 22/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
64 งานก่อสร้างอาคารห้องประชุมกึ่งถาวร และปรับปรุงพื้นที่บริเวณ สทล.2 กก.8 บก.ทล. 22/11/2562 22/11/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
65 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 51,680 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2562 21/11/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
66 งานซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Working Platform) จำนวน 17,690 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2562 21/11/2562 ศส.(e)2/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา
67 งานซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Working Platform) จำนวน 17,690 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2562 21/11/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
68 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.51+100 - กม.51+640 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 0.540 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/11/2562 21/11/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
69 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณด่านฯ และช่องทาง ETC พร้อมเปลี่ยนทดแทนกล้องถ่ายเหตุการณ์รถฝ่าฝืน (DVES) และกล้องในตู้เก็บเงิน (Booth CCTV) เดิม บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 21/11/2562 21/11/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
70 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณไหล่ทาง กม. 24+200 ถึง 27+700 LT. บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 20/11/2562 20/11/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
71 งานติดตั้งเสาธงพร้อมฐานและงานหลังคากันสาดอาคาร TSB บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 20/11/2562 20/11/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
72 งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก- รามอินทรา ระหว่าง กม.3+690-กม.3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร 19/11/2562 19/11/2562 62117074744 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
73 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะ พร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๗๓+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วง ๆ และตอนทางต่างระดับบางวัว - ทางต่างระดับบางควาย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วง ๆ ปริมาณงานรวม ๑๔,๖๐๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/11/2562 19/11/2562 ว.63-035 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
74 จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 23.00 ม. จำนวน 138 ต้น 16/11/2562 15/11/2562 62117217721 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
75 ซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 6 รายการ 16/11/2562 15/11/2562 62117218667 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,721 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358