ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES AND OVERHEAD SIGN BOARD ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.33+725 - กม.35+428 23/05/2562 23/05/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.36/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
62 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม. 23/05/2562 23/05/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
63 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.68+500 และที่ กม.84+171 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/05/2562 23/05/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
64 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม ระหว่าง กม.๘๐+๕๕๐ - กม.๘๓+๗๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๐๘,๙๗๐.๐๐ ตร.ม 17/05/2562 17/05/2562 ว.62-060 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
65 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 16/05/2562 16/05/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
66 งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 15/05/2562 15/05/2562 เผยแพร่-ร่างขอบเขต-งานปรับปรุงไฟฟ้า (งบจังหวัด) แขวงทางหลวงอยุธยา
67 จ้างเหมาเช่าบริการสำหรับระบบสำรวจปริมาณจราจรชนิดติดตั้งถาวรและศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ 14/05/2562 14/05/2562 - สำนักอำนวยความปลอดภัย
68 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแบบแผนผังแบบแปลนของสำนักภูมิสถาปัตย์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง กม.174+487-กม.176+053 ระยะทางยาว 1.566 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2562 14/05/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
69 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก ที่ กม.508+696 13/05/2562 13/05/2562 e-สพ.1/วจ/29/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
70 งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 13/05/2562 13/05/2562 eb-สส/37/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.2+860 13/05/2562 13/05/2562 e-สพ.1/ขภ/28/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
72 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 13/05/2562 13/05/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
73 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.117+800-กม.119+500 10/05/2562 10/05/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
74 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 10/05/2562 10/05/2562 eb1/......./2562 กองการพัสดุ
75 ทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+704 – กม.18+700 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 224 ตร.ม.) 10/05/2562 10/05/2562 สทล.13/ขท.นนทบุรี1/พ.1/366 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,179 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358