ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 งานซื้อแผ่นเหล็ก 0.15 X 2.00 X 0.016 ม. ขนาดรู 0.025 X 0.09 เมตร จำนวน 8 รู ตามมาตรฐาน มอก.1479 SS400 จำนวน 722 แผ่น (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 584,820.00 01/06/2563 eb-สพ.2/หศ.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
62 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 357 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งไม่ต่ำกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 470 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 1,034,000.00 01/06/2563 eb-สพ.2/หศ.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
63 งานซื้อเหล็กเส้นกลม RB 9 SR 24 ยาว 12.00 ม. ตามมาตรฐาน มอก. 20 - 2559 เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 657,030.00 01/06/2563 eb-สพ.2/หศ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 400,000,000.00 01/06/2563 สท.1/-/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
65 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร (Construction of Permanent Ditch) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง ที่ กม.๑๑๙+๗๐๐ - กม.๑๔๗+๕๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๓๓,๑๙๐.๐๐ ตร.ม. 19,760,000.00 01/06/2563 ว.63-114-2 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
66 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง 360,000,000.00 29/05/2563 - สำนักก่อสร้างสะพาน
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน MARKING AND ROAD STUD ทางหลวงหมายเลข 3199 ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.22+225 และ กม.25+100 - กม.27+550 2,218,398.00 29/05/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.19/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
68 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.87+000 – กม.91+300 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 4.300 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 150 ต้น) 1,900,000.00 29/05/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS AND TRAFFIC SIGNAL ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 5,301,090.00 29/05/2563 (ร่าง) ศกจ.(พ.1)/eb.18/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข 3199 ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.22+225 และ กม.25+100 - กม.27+550 3,397,250.00 29/05/2563 (ร่าง) ศกจ.(พ.1)/eb.17/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
71 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู กม.ที่ 38+775 กม.40+727 31,530,000.00 29/05/2563 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
72 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง 900,000,000.00 29/05/2563 - สำนักก่อสร้างสะพาน
73 างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.11+700 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 32,970,000.00 28/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
74 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายขอนหอม - บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) จ.สระบุรี 1 แห่ง 560,000,000.00 28/05/2563 - สำนักก่อสร้างสะพาน
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.22+225 และ กม.25+100 - กม.27+550 58,415,414.00 28/05/2563 ร่าง ศกจ.(พ.1)/eb.16/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358