ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บนทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.14+400 - กม.17+563 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2562 26/08/2562 คค.06079/พ.1/172/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
62 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.4+196 - กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2562 26/08/2562 คค.06079/พ.1/173/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
63 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+920 (LT., RT.) และ กม.3+235 - กม.4+740 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/08/2562 23/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
64 งานจ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบคัดแยกประเภทรถยนต์ (AVC) ด่านฯ ทับช้าง 1 และด่านฯ ทับช้าง 2 23/08/2562 23/08/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
65 งานเปลี่ยนไฟแสดงสถานะช่องทาง (OTL) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี) 23/08/2562 23/08/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
66 งานเปลี่ยนระบบส่องสว่างภายในช่องทางด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี) 23/08/2562 23/08/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
67 งานเปลี่ยนระบบส่องสว่างภายในช่องทางด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี) 23/08/2562 23/08/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
68 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.224+000-กม.229+610 RT. และ กม.230+600-กม.232+600 RT. เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2,757.000 ตารางเมตร 23/08/2562 23/08/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
69 งานติดตั้งมูลี่ภายในอาคารสำนักงานด่านฯ ธัญบุรี 1,2 และด่านฯ ทับช้าง 1 23/08/2562 23/08/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
70 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+500–กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/08/2562 22/08/2562 62087408587 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
71 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ (ส่งหน้างาน) ปริมาณงาน 1,358 ลบ.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้าง BARRIER CURB AND GUTTER โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 217+070 - กม. 219+900 22/08/2562 22/08/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
72 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 40 คัน 22/08/2562 22/08/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
73 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 22/08/2562 22/08/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
74 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.56+800 - กม.58+700 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/08/2562 21/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - สันทรายหลวง ระหว่าง กม.896+800 - กม.897+200 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/08/2562 21/08/2562 e-ชร.1/33/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,506 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358