ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อรถบริการอัดฉีด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 7 คัน 10/05/2562 10/05/2562 eb1/........./2562 กองการพัสดุ
77 งานจัดซื้อทรายถมและหินคลุก จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2562 10/05/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
78 จ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงด้วย CFRP โครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2562 10/05/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
79 จ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงด้วย CFRP โครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2562 10/05/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
80 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 – กม.19+527 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณ 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยไคร้ - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.8+250 - กม.8+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2562 08/05/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
82 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (บำรุงปกติ) รหัสงาน 21200 งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน 08/05/2562 08/05/2562 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
83 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.279+240 - กม.291+870 ปริมาณงาน 3 แห่ง 08/05/2562 08/05/2562 - แขวงทางหลวงจันทบุรี
84 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๗๕+๕๙๑ - กม.๒๗๕+๗๔๒ LT. และ กม.๒๗๕+๗๙๒ - กม.๒๗๕+๘๙๒ RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๐.๓๐๑ กม. ปริมาณงาน ๘๕๐ ตร.ม. 08/05/2562 08/05/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
85 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ (Remedy and Prevention) RC. Ditch Lining Type II พร้อมปรับปรุงกำแพงรั้วคอนกรีต ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๖+๐๐๐ LT., RT. 08/05/2562 08/05/2562 ว.62-073 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 221 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.0+480 - กม.1+207 (RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
87 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร (Road Sign) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.28+500-กม.51+820 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 168.88 ตร.ม. 07/05/2562 07/05/2562 ปธ.eb19/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
88 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางน้ำเปรี้ยว –บางขนาก ระหว่าง กม.1+692 - กม.8+596 ปริมาณงาน 3 แห่ง 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
89 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.74+586 - กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
90 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.74+586 - กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,179 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358