ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2562 28/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
77 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2562 28/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
78 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2562 28/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
79 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางแยกบริเวณทางออก ทล.315 (พนัสนิคม) 28/11/2562 28/11/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
80 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบอำนวยการจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม - แหลมฉบัง 27/11/2562 27/11/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
81 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 27/11/2562 27/11/2562 e-สพ.1/คน/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
82 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 27/11/2562 27/11/2562 e-สพ.1/ขภ/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
83 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และระบบอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร 26/11/2562 26/11/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
84 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 138,890 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 25/11/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
85 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงสายไฟฟ้าใต้ดิน ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ระหว่างเสา ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๕๐+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๗ แห่ง 25/11/2562 25/11/2562 ว.63-042 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
86 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด High Mast เปลี่ยนอุปกรณ์และดวงโคม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๖๐+๐๐๐ - กม.๗๓+๐๐๐ เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 25/11/2562 25/11/2562 ว.63-041 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
87 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) เพิ่มเติมบริเวณคอสะพานและคันทางสูง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พัทยา - มาบตาพุต ระหว่าง กม.๑๒๙+๔๐๐ - กม.๑๔๖+๗๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๕,๐๐๐.๐๐ เมตร 25/11/2562 25/11/2562 ขทพ./พ./4292 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
88 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) เพิ่มเติมบริเวณคอสะพานและคันทางสูง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พัทยา - มาบตาพุต ระหว่าง กม.๑๒๐+๐๐๐ - กม.๑๒๘+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๓๐๐.๐๐ เมตร 25/11/2562 25/11/2562 ขทพ./พ./4291 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
89 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.๒๗+๗๕๐ - กม.๒๙+๘๐๐ ด้าน RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๗,๒๙๓.๐๐ ตร.ม. 25/11/2562 25/11/2562 ขทพ./พ./4290 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
90 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๗๐+๖๐๐ - กม.๗๓+๐๐๐ ด้าน LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕๕,๐๘๐.๐๐ ตร.ม. 25/11/2562 25/11/2562 ขทพ./พ./4289 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,754 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358