ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1081 จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ที่ กม.98+712.200 , ที่ กม.104+463.300 และที่ กม.111+950 ปริมาณงาน 3 แห่ง 19/12/2561 19/12/2561 - แขวงทางหลวงตรัง
1082 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.86+600 - กม.88+331 RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 17,526.00 ตร.ม. 19/12/2561 19/12/2561 - แขวงทางหลวงตรัง
1083 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.86+600 - กม.88+331 RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 17,526.00 ตร.ม. 19/12/2561 19/12/2561 - แขวงทางหลวงตรัง
1084 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ระหว่าง กม.20+000 - กม.20+882 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 21,213.000 ตร.ม. 19/12/2561 19/12/2561 - แขวงทางหลวงตรัง
1085 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 18/12/2561 19/12/2561 ศน./4/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
1086 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0601 ตอน ไม้เสียบ - สี่แยกโพธิ์ทอง ระหว่าง กม.349+575 - กม.350+390 (ด้าน SB.) จำนวน 8 รายการ ปริมาณงาน 9,120.00 ตร.ม. 19/12/2561 19/12/2561 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
1087 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินโมก - ทับร้าง ระหว่าง กม.25+925 - กม.27+864 19/12/2561 19/12/2561 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
1088 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2562 18/12/2561 TOR สทล.11/25/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
1089 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล – บ้านไผ่ระหว่าง กม. 267+120 – กม.269+110 (LT.) 19/12/2561 18/12/2561 คค 06042/พ.1/EB/23/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
1090 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน – หัวสำโรง ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+765 ปริมาณงาน 26,565 ตร.ม. 18/12/2561 18/12/2561 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
1091 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.3+536 - กม.5+510 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.974 กม. ปริมาณงาน 28,628 ตร.ม. 18/12/2561 18/12/2561 Eคค06023/พ.5.1/21/2561 แขวงทางหลวงหนองคาย
1092 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.3+536 - กม.5+510 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.974 กม. ปริมาณงาน 28,628 ตร.ม. 18/12/2561 18/12/2561 Eคค06023/พ.5.1/21/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
1093 ซื้อสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ชนิด SSR. (Single Single Reinforced) ความยาว 100 ฟุต จำนวน 1 ชุด 18/12/2561 18/12/2561 e-สพ.1/20/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
1094 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 โครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ระหว่าง กม.70+000-กม.110+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2561 18/12/2561 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
1095 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1211+270 - กม.1212+055 (ด้าน SB.) ปริมาณงาน 8,630.00 ตร.ม. 18/12/2561 18/12/2561 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 1,081 ถึง 1,095 จาก 1,523 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358