ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1081 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 3 ระหว่าง กม.14+225 - กม.15+377 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 25/12/2561 24/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
1082 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่า่ง กม.25+545-กม.25+902 25/06/2562 23/08/2561 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ประกาศที่ สทล.11/23/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
1083 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี คอน 5 ที่ กม.43+686 (สามแยกแคนคำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2561 23/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
1084 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี คอน 2 ที่ กม.0+450 (หน้าขนส่ง บขส.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2561 23/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
1085 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี และทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ที่ กม.41+361(231)/กม.4+731(2050) สี่แยกโนนหงษ์ทอง ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2561 23/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
1086 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.23+245 - กม.24+000 ปริมาณงาน 15,855 ตร.ม. 25/12/2561 23/08/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
1087 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.1+700-กม.2+540 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/69/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1088 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.19+700-กม.20+700 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/68/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1089 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอนหนองวัวซอ-อูบมุง ระหว่าง กม.9+000-กม.12+200, กม.12+850-กม.19+000 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/67/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1090 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.57+530-กม.66+400 RT. (เป็นช่วง ๆ) 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/65/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1091 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.46+030-กม.46+365 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/64/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1092 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 4 ระหว่าง กม.31+475-กม.38+250 (LT.) 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/63/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1093 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.32+226-กม.33+273 (RT.) 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/62/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1094 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.34+887-กม.35+087 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/61/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1095 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวง ทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.19+915-กม.20+735 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/60/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1,081 ถึง 1,095 จาก 1,179 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358