ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1096 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน วังหมื่น-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.84+600-กม.85+370 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/59/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1097 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.8+700-กม.10+490 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/58/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1098 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.30+000-กม.33+000, กม.38+200-กม.39+164 และทางหลวงหมายเลข 2470 ตอนทางเข้าโนนสัง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+136 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/57/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1099 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ระหว่าง กม.5+000-กม.7+500 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/56/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1100 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.50+100-กม.55+000 (เป็นช่วงๆ) 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/55/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1101 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000-กม.39+284, กม.41+228-กม.42+239 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/54/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1102 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.51+400-กม.51+870 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/53/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1103 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.14+108-กม.19+000 RT. 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/52/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1104 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.67+100-กม.69+500 และ กม.90+500-กม.91+073 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/51/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1105 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.66+400-กม.68+400 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/50/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1106 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.347+396-กม.348+536 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/49/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1107 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.319+107-กม.320+292 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/48/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1108 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.306+490-กม.307+450 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/47/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1109 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/46/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
1110 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.136+075-กม.136+775 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/45/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1,096 ถึง 1,110 จาก 1,179 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358