ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม ระหว่าง กม.๗๘+๖๕๐ Ramp ทางแยกต่างระดับคีรี (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๕,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. 18,800,000.00 18/05/2563 ว.63-124 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
107 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.20+500 - กม.22+755 ปริมาณงาน 20,700 ตร.ม. 11,000,000.00 18/05/2563 ขท.ชร.2-23-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
108 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.4+520 - กม.5+615 จำนวน 41 รายการ ระยะทาง 1.095 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 12,000,000.00 18/05/2563 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
109 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู กม.ที่ 38+775 กม.40+727 31,534,000.00 15/05/2563 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
110 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 44+000 (ขาเข้า) และ ที่ กม.48+000 (ขาออก) 20,000,000.00 15/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
111 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 12+000 (ขาเข้า) , กม.34+000 (ขาเข้า) และ กม.37+000 (ขาออก) , กม.41+500 (ขาออก) 40,000,000.00 15/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,430,000,000.00 15/05/2563 สท.1/-/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 400,000,000.00 15/05/2563 สท.1/-/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 750,000,000.00 15/05/2563 สท.1/-/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
115 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบบำรุงปกติ) งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอนนางั่ว - ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.๒๓+๕๔๐ - กม.๒๓+๖๒๐ 1,518,000.00 15/05/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จ.ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,500,000.00 15/05/2563 สทล. 13/e/76/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
117 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE ) จำนวน 900 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย – ตาฮะ ที่ กม. 74+058 และ กม. 80+326 1,125,000.00 14/05/2563 eb-สพ.2/สต.8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
118 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE ) จำนวน 900 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย – ตาฮะ ที่ กม. 74+058 และ กม. 80+326 1,125,000.00 14/05/2563 eb-สพ.2/สต.9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
119 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE ) จำนวน 900 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย – ตาฮะ ที่ กม. 74+058 และ กม. 80+326 1,125,000.00 14/05/2563 eb-สพ.2/สต.9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
120 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 44+000 (ขาเข้า) และ ที่ กม.48+000 (ขาออก) 20,000,000.00 14/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 106 ถึง 120 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358