ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว มอก.๔๒๐ จำนวน ๑๔ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2562 13/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
107 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2562 13/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
108 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2562 13/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
109 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2562 13/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
110 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2562 13/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
111 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 13/11/2562 13/11/2562 ร่างปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานซื้อรถ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
112 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 13/11/2562 13/11/2562 ร่างปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานซื้อรถ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
113 จ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน 5 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 215+735 - กม. 216+600 และ ระหว่าง กม. 219+900 - กม. 221+135 รวมระยะทาง 2.100 กม. 12/11/2562 12/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
114 จ้างทำคานคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง ช่วง 30.00 ม. พร้อมวางบนตอม่อ จำนวน 57 คาน 12/11/2562 12/11/2562 62117152074 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
115 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 55,888 ลบ.ม.(หลวม) (คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532 CBR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 55+000 - กม. 58+575 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 12/11/2562 12/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
116 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 3 รายการ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 55+000 - กม. 58+575 11/11/2562 11/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
117 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 3 รายการ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 55+000 - กม. 58+575 11/11/2562 11/11/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ประธานทิศตะวันตก (ส่วนที่เหลือ) และงานวัสดุครุภัณฑ์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2562 11/11/2562 eb-ศลป. /2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ประธานทิศตะวันตก (ส่วนที่เหลือ) และงานวัสดุครุภัณฑ์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2562 11/11/2562 eb-ศลป. /2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
120 งานซื้อไม้คานกั้นอัตโนมัติ (ALB) 11/11/2562 11/11/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,721 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358