ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมา BRIDGE APPROACH SLAB กม.56+100 และ กม.57+278 จำนวน 2 รายการ งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800 (ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5 (ทล.1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นนดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ 19/08/2562 19/08/2562 eb-ศลป...../2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
107 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางคอนกรีต จำนวน 5 รายการ ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800 (ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5 (ทล.1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/2562 19/08/2562 eb-ศลป...../2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
108 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา ถึง คันนายาว ระหว่าง กม. 5+651- กม. 12+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,617 เมตร 16/08/2562 16/08/2562 62087311024 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
109 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม. 30+800 - กม. 31+600 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,180 ตร.ม. 16/08/2562 16/08/2562 62087335272 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
110 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ 16/08/2562 16/08/2562 eb1/......../2562 กองการพัสดุ
111 รถยนต์ SUV (เครื่องเบนซิน)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 คัน 16/08/2562 16/08/2562 eb1/........./2562 กองการพัสดุ
112 ซื้อรถยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2562 16/08/2562 eb1/ /2562 กองการพัสดุ
113 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 15/08/2562 16/08/2562 กองการพัสดุ
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโถงกลางและโดยรอบอาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2562 16/08/2562 สถท.1/- สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง
115 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14/08/2562 16/08/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
116 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม. 30+800 - กม. 31+600 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,180 ตร.ม. 16/08/2562 15/08/2562 411.X_26300_304 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
117 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.1145 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตากฟ้า-หัวถนน ระหว่าง กม.20+975-กม.22+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 15/08/2562 นว.2/e.37/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
118 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.65+275 - กม.68+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/08/2562 15/08/2562 e-bidding/ค.TOR/56/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
119 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 15/08/2562 15/08/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
120 จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม.13+000 LT., กม.21+000 RT. ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 15/08/2562 15/08/2562 ร่างขอบเขตของงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,523 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358