ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bore Pile Dia. 0.60 ม. (เฉพาะค่าเจาะ) จำนวน 1,600 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 30/04/2562 30/04/2562 e-สพ.1/วส/27/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
107 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๓ รายการ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ที่กม.๐+๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2562 29/04/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
108 ซื้อชุดโสตทัศนูปกรณ์ ระบบภาพและเสียงดิจิตอล พร้อมติดตั้งทั้งระบบ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์เศรษฐมานพ กรมทางหลวง จำนวน 1 ระบบ 19/06/2562 26/04/2562 กองการพัสดุ
109 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (แผงกั้นคอนกรีต ชนิดที่ II) (PRE CAST CONCRETE BARRIER TYPE II) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO RS 502, 505 ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ระหว่าง ระหว่าง กม.3+479 - กม.3+821 26/04/2562 26/04/2562 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
110 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.28+700 - กม.29+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2562 26/04/2562 ชม.1/E/พ.1/28/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
111 งานจัดซื้อกล่องลวดตาข่าย (Gabions) จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2562 26/04/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
112 ซื้อชุดโสดทัศนูปกรณ์ระบบภาพและระบบเสียงดิจิตอล พร้อมติดตั้งทั้งระบบ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์เศรษฐมานพ กรมทางหลวง 26/04/2562 26/04/2562 กองการพัสดุ
113 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.496+961 – กม.500+859 (CL.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.898 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (142 EACH) 25/04/2562 25/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
114 งานจ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.488+360 – กม.489+275 (CL.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 0.915 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (38 EACH) 25/04/2562 25/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
115 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 25/04/2562 25/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
116 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ระหว่าง กม.๖+๓๐๐ - กม.๘+๐๐๐ (ใต้สะพานต่างระดับทับช้าง) และ กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๒๖+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่ว 25/04/2562 25/04/2562 ว.62-067 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
117 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ระหว่าง กม.๕๐+๙๕๐ - กม.๕๙+๙๐๐ (บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง, บริเวณด่านชั่งน้ำหนักวัดสลุด) ด้านซ้ายทา 25/04/2562 25/04/2562 ว.62-065 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
118 จ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียน ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงระนอง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี และ ตอน กระบุรี - หงาวระหว่าง กม.๕๓๘+๘๐๐ - กม.๕๖๒+๗๕๐ จำนวน ๓ แห่ง 25/04/2562 25/04/2562 รน eb.31/2562 แขวงทางหลวงระนอง
119 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ที่ กม.1+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/04/2562 25/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
120 โครงการซ่อมสะพานบางปะกง ที่ บริเวณ กม.47+700-กม.48+300 ด้านซ้ายทางและขวาทาง 23/04/2562 23/04/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,179 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358