ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๓-๖) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 441/60/62/พิเศษ/15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 512/60/62/64 ลว. 19 พ.ย. 2561 HOTMIX จำนวน 265 ตัน 19/11/2561 19/11/2561 512/60/62/64 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 441/60/62/62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 512/-/62/63 ลว. 19 พ.ย. 2561 จ้างทำการผลิตแผ่นป้ายจราจร 1 รายการ 19/11/2561 19/11/2561 512/-/62/63 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 เลขที่ 512/60/62/62 ลว. 19 พ.ย. 2561 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 19/11/2561 19/11/2561 512/60/62/62 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 441/70/62/57 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกา่ร 19/11/2561 19/11/2561 428/-/62/15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกา่ร 19/11/2561 19/11/2561 428//45/62/16 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด ไหล่ทางด้านซ้าย และด้านขวา ไหล่ทางร่องกลางเกาะกลางซ้ายและขวา และสะพาน Over Pass ทั้งบนและล่าง ทล. ๓, ทล.๓๖๑๑, ทล. ๓๖๐๘ 19/11/2561 19/11/2561 428/-/62/15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 512/85/62/61 ลว. 19 พ.ย. 2561 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 19/11/2561 19/11/2561 512/85/62/61 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 512/85/62/61 ลว. 19 พ.ย. 2561 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 19/11/2561 19/11/2561 512/85/62/61 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 557/60/62/52 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 441/60/62/60 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม ขนาด ๑๕ x ๑๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๙๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19/11/2561 441/60/62/58 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 19/11/2561 619/85/62/42 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 568 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358