ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อถังดับเพลิง จำนวน 7 ถัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,500.00 28/09/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 41,235.20 02/08/2564 626/35/ซ/233/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 41,235.20 02/08/2564 626/35/ซ/233/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,400.00 28/09/2564 521/40/64/596 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (มอก.2205-2548) จำนวน 2,100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,163.00 28/09/2564 622/35/64/34 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,500.00 28/09/2564 521/40/64/598 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) รหัส 500031 (มอก.1267-2537) จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 218,708.00 27/09/2564 622/35/64/33 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,984.00 27/09/2564 634/40/363/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,320.00 28/09/2564 634/60/366/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 159,920.00 28/09/2564 428/45/64/286 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 133,250.00 28/09/2564 428/60/64/285 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 9,660.00 27/09/2564 634/40/362/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 จ้างซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ระหว่าง กม.0+188 - กม.1+842 ด้านซ้ายทาง และ ระหว่าง กม.1+842 - กม.7+373 ด้านซ้ายทาง 494,124.00 07/07/2564 419/-/64/264 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ (ดวงไฟสัญญาณจราจร LED ขนาด 300 มม. ชนิดลูกศรสีแดง) 24,000.00 06/07/2564 419/45/64/263 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 40,900.00 28/09/2564 428/40/64/284 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 125,341 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358