ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 63,456.75 26/01/2566 531/35/66/138 แขวงทางหลวงแพร่
2 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 83,100.00 27/01/2566 621/จ/66/47 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 3 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.7+800 - กม.12+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44,647,496.00 26/01/2566 eb-ศลป.10/ 2566 ลว. 3 ม.ค. 2566 ศูนย์สร้างทางลําปาง
4 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมหน่วยบริการประชาน ตำรวจทางหลวงสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 88,600.00 27/01/2566 621/จ/66/46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 70,000.00 27/01/2566 639/สม/70/66/48 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 0.00 27/01/2566 รน.๔/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงระนอง
7 ซื้อวัสดุซ่อมรถหมายเลข 44-0427-18-9 จำนวน 3 รายการ 103,800.00 27/01/2566 432/งท/30/66/39 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 ทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 2.40x3.60 ม. แผ่นสังกะสี 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 1 Engineer Grade จำนวน 3 ป้าย 60,000.00 27/01/2566 755/-/66/247 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 27,320.00 27/01/2566 755/60/66/246 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 เหล็กเส้นกลม RB9 SR24 ยาว 10 ม. จำนวน 900 เส้น 145,800.00 27/01/2566 755/60/66/245 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16,180.00 27/01/2566 755/60/66/244 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 47,300.00 27/01/2566 618/งท/35/66/7 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ 270,400.00 26/01/2566 312/45/66/55 แขวงทางหลวงยะลา
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 47,775.00 27/01/2566 สท/60/66/091 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน ๒๐๐ ลิตร 7,408.00 27/01/2566 641/35/66/214 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 189,656 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.