ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 8,800.00 01/01/2513 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 5,680.00 01/01/2513 425/40/63/181 แขวงทางหลวงตราด
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 63,000.00 30/06/2569 428/60/63/224 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 25 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 94,500.00 30/04/2568 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 7,050.00 24/12/2563 51960/63/126 แขวงทางหลวงพิจิตร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20,430.00 23/12/2563 51960/63/124 แขวงทางหลวงพิจิตร
7 จ้างเปลี่ยนเต้นท์ผ้าใบที่ชำรุด พร้อมผ้าปิดข้างเต้นท์ เพื่อใช้กับโครงเดิม ขนาด ๖.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ หลัง ของหมวดทางหลวงเขาย้อย และแก่งกระจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,600.00 12/12/2563 338/-/130/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๓) ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๗๘+๐๐๐ - กม.๒๐๙+๒๘๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 194,380.00 12/12/2563 338/-/131/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,972.00 11/12/2563 338/35/124/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,491.00 02/12/2563 338/35/107/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ 36,242.00 23/11/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,118.00 23/11/2563 324/60/64/25 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,000.00 23/11/2563 324/45/64/24 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานราชการของ สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) 108,693.00 23/11/2563 330/20/64/3 สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 20 รายกา 12,723.00 23/11/2563 636/40/64/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 81,750 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358