ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 19 รายการ จำนวน 262 หน่วย 01/03/2562 28/03/2562 524/60/170/2562 ลว.28 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อผ้าใบเต้นท์สำเร็จรูป ขนาด 3.50 x 5.00 ม. สำหรับคลุมรถบรรทุก (ผ้าใบ 2 หน้า) จำนวน 6 ผืน 01/03/2562 27/03/2562 524/85/169/2562 ลว.27 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
3 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 27/03/2562 622/35/62/16 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 25/03/2562 324/45/62/90 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 25/03/2562 324/60/62/89 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.131+200-กม.131+600 (บ้านหวาย),ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.47+050-กม.48+500 25/03/2562 25/03/2562 ประกาศผลงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 2116,2169 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 25/03/2562 25/03/2562 441/60/62/211 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 533/-/86/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 533/-/85/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 533/-/84/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 533/30/83/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/03/2562 25/03/2562 441/60/62/213 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 551/45/62/133 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 25/03/2562 25/03/2562 551/60/62/135 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 ซื้อต้นเฟื่องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 25/03/2562 25/03/2562 441/70/62/210 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 12,784 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358