ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔,๓๓๔๙ และ ๓๕๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 02/04/2563 338/-/545/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 21/09/2562 51940/62/295 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4,350 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 24/07/2562 521/35/62/328.1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 20/06/2562 18/07/2562 208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อยางเครื่องจักรหมายเขล 44-0123-17-0 20/06/2562 18/07/2562 207 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อชุดกันฝน(แบบเสื้อและกางเกง) ติดแถบสะท้อนแสง มีหมวกคลุม จำนวน 170 ชุด 16/07/2562 15/07/2562 535/60/62/429 แขวงทางหลวงพะเยา
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวยน ๓ รายการ 15/07/2562 15/07/2562 441/60/62/402 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ 15/07/2562 15/07/2562 441/45/62/405 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 15/07/2562 15/07/2562 441/70/62/407 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 15/07/2562 15/07/2562 441/60/62/404 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 15/07/2562 15/07/2562 441/60/62/403 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๒ รายการ (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 15/07/2562 15/07/2562 312/-/62/204 แขวงทางหลวงยะลา
13 ซื้อ Hot Mix จำนวน 40 ตัน 15/07/2562 15/07/2562 611/60/62/322 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน ๑ รายการ (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 15/07/2562 15/07/2562 312/-/62/203 แขวงทางหลวงยะลา
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 15/07/2562 15/07/2562 611/45/62/321 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23,784 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358