กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อผ้าห่มโลโก้ตำรวจทางหลวง จำนวน 1,200 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 28/09/2566 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
2 ซื้อผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน 1,350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,400.00 29/09/2566 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
3 ซื้อไฟฉายพร้อมหัวต่อกระบอกไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 29/09/2566 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
4 ซื้อป้ายหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 28/09/2566 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
5 ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 700 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 29/09/2566 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
6 ซื้อไฟ LED สามเหลี่ยมติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 493,000.00 29/09/2566 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 41 ตัว, เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว) 2 รายการ จำนวน 1 งาน 130,550.00 13/09/2566 320/20/106/66 สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 15-6015-91-2 รุ่น 4LP-480 ยี่ห้อ PANUS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,600.00 11/09/2566 320/30/66/86/331 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 15-6015-91-2 รุ่น 4LTP-480 ยี่ห้อ PANUS จำนวน 23 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,949.00 08/09/2566 320/30/66/85/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 ซื้อไส้กรองเพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,600.00 08/09/2566 320/30/66/84/401 สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 41 ตัว, เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว) 2 รายการ จำนวน 1 งาน 0.00 13/09/2566 320/20/106/66 สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 82-6077-02-0 รุ่น PC200-6 ยี่ห้อ KOMATSU จำนวน 5 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,580.00 08/09/2566 320/30/66/83/333 สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 92-6010-96-7 รุ่น ASTEN COOK 043 ยี่ห้อ ASTEN COOK จำนวน 2 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,330.00 08/09/2566 320/30/66/82/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะหมายเลข 44-9226-13-3 รุ่น VIGO 2.5 E ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,500.00 08/09/2566 320/30/66/81/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 77-6153-11-5 รุ่น HMK 102 S ยี่ห้อ HIDROMEK จำนวน 39 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132,959.00 08/09/2566 320/30/66/80/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 15 จาก 221,739 รายการ