ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 21/10/2562 01/01/2513 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เทศกาลปีใหม่ 2563) 15/01/2563 24/12/2563 51960/63/126 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 23/12/2563 51960/63/124 แขวงทางหลวงพิจิตร
4 จ้างเหมาตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔,๓๓๔๙ และ ๓๕๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 02/04/2563 338/-/545/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 น้ำมันดีเซล 17/01/2563 24/01/2563 313/35/062/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/18 17/01/2563 17/01/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9575-14-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/17 17/01/2563 17/01/2563 จ้างซ่อมรถ 44-9575-14-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถหมายเลข 44-9107-13-7 จำนวน 2 ชุด 319/-/63/16 17/01/2563 17/01/2563 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถ 44-9107-13-7 319/-/63/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิค รถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 1 ชุด 319/-/63/15 17/01/2563 17/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 319/-/63/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/60/63/105 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/60/63/104 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/60/63/103 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/งท/-/63/17 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เลขที่ 319/60/63/60 17/01/2563 17/01/2563 319/60/63/60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/งท/-/63/16 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 44,656 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358