ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ 28/12/2561 22/01/2562 433/35/62/134 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 21/01/2562 22/01/2562 ศน./4/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 21/01/2562 22/01/2562 ศน./3/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
4 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 21/01/2562 21/01/2562 422/60/62/152 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางและไหล่ทางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 331,344,3138 21/01/2562 21/01/2562 422/-/62/151 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 3245,3401 21/01/2562 21/01/2562 422/-/62/150 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 21/01/2562 634/30/34/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อไส้กรอง จำนวน ๖ ราย เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๗ คัน 21/01/2562 21/01/2562 330/30/62/3 สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 วัสดุการเกษตร 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 ชุดก่อสร้าง 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/01/2562 21/01/2562 533/60/120/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 21/01/2562 21/01/2562 632/62/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ส่วนงานทาง) ฝั่งพม่า 21/01/2562 21/01/2562 151/60/62/มส.4/003 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 5,825 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358