ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔,๓๓๔๙ และ ๓๕๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 02/04/2563 338/-/545/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 13/08/2562 13/11/2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ แขวงทางหลวงสระบุรี
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 13/08/2562 13/11/2562 432/60/62/56 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 วัสดุไฟฟ้า จำวน 2 รายการ 13/08/2562 13/11/2562 432/45/62/55 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1 และ 3048 13/08/2562 12/11/2562 432/จ/62/54 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/08/2562 12/11/2562 432/40/62/53 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 13/08/2562 12/11/2562 432/60/62/52 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 13/08/2562 12/11/2562 432/60/62/51 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 13/08/2562 12/11/2562 432/45/62/50 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 13/08/2562 12/11/2562 432/45/62/49 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 13/08/2562 12/11/2562 432/60/62/48 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 13/08/2562 06/11/2562 432/85/62/47 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/08/2562 06/11/2562 432/45/62/46 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณไหล่ทาง, เกาะกลาง และร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 33, 362, 3041 และ 3045 13/08/2562 05/11/2562 432/จ/62/45 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 วัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 13/08/2562 05/11/2562 432/85/62/44 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32,519 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358