ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาทาสีน้ำปูนโครงสร้างสะพาน Over pass ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบายศรี – พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.25+525 – กม.26+255 ด้านขวาทางและซ้ายทาง ในเขตควบคุมของหมวดฯเขาไม้แก้ว ปริมาณงาน 1,460 ตร.ม. 24/04/2562 24/05/2562 428/-/62/166 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สายฉีดชำระ,ก๊อกน้ำและปั๊มน้ำ 24/05/2562 23/05/2562 220/สร.จ/10/62 สำนักบริหารบำรุงทาง
3 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2562 23/05/2562 718/35/62/220 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 13 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2562 23/05/2562 718/30/62/219 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 23/05/2562 23/05/2562 636/40/62/25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 จ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 23/05/2562 23/05/2562 สำนักแผนงาน
7 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 23/05/2562 23/05/2562 558/-/62/38 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/05/2562 23/05/2562 554/60/62/221 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 512/-/62/44 จ้าง เปลี่ยนอีจีอาร์วาล์ว และ ปะเก็นพร้อมประกอบติดตั้ง ลว.23/5/62 23/05/2562 23/05/2562 512/-/62/44 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2562 23/05/2562 311/60/62/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) 23/05/2562 23/05/2562 คค 06114.2/ท.5/2562 ลงวันที่่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 512/-/62/43 จ้างเช็ครั่ว และ เปลี่ยนน็อตล้อ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.23/5/62 23/05/2562 23/05/2562 512/-/62/43 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 23/05/2562 23/05/2562 422/60/62/293 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 344 23/05/2562 23/05/2562 422/-/62/292 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 ผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 17 รายการ 23/05/2562 23/05/2562 คค 06114.2/ท.4/2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18,217 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358