ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 21/10/2562 01/01/2513 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 จ้างเหมาตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔,๓๓๔๙ และ ๓๕๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 02/04/2563 338/-/545/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 03/12/2562 27/12/2562 62117440699 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/12/2562 26/12/2562 328/60/63/36 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/12/2562 25/12/2562 626/60/ซ/53/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิลสื่อประชาสัมพันธ์ 11/12/2562 11/12/2562 411/-/63/64 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างก่อสร้างและติดตั้งฝาปิด RC.DITCH TYPE A ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.0+600 - กม.1+100 LT.,RT.ปริมาณงาน 60.80 เมตร 11/12/2562 11/12/2562 642/63/71 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ ผลิตป้ายกล้องถ่ายภาพตรวจจับความเร็ว 11/12/2562 11/12/2562 642/60/63/70 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทล.304 (0501,0502) ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ที่ กม.259+262 LT., กม.259+730 LT., กม.266+375 RT., กม.292+828 LT. และ กม.292+828 RT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 11/12/2562 11/12/2562 614/-/63/93 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 514/30/63/28 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 619/60/63/45 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 514/30/63/27 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 333/60/63/51 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 333/60/63/50 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40,729 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358