ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
136 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล 6000ลิตร) จำนวน 1 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 ผจพ.1/ว/1/2563 กองการพัสดุ
137 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 431/40/63/4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า. 18/10/2562 18/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า. แขวงทางหลวงอ่างทอง
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/10/2562 18/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
140 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 431/60/63/2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
141 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 18/10/2562 18/10/2562 433/35/63/1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 1546063001 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 643/60/63/4 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 158/60/62/188 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
145 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 158/60/62/188 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
146 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 158/60/62/188 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
147 จ้างซ่อมวัสดุสำนักงาน 18/10/2562 18/10/2562 180/40/63/2 สำนักสำรวจและออกแบบ
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2562 17/10/2562 537/45/63/11 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
149 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2562 17/10/2562 537/45/63/4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
150 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2562 17/10/2562 537-45-63-4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 136 ถึง 150 จาก 35,353 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358