ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,182.00 02/07/2563 324/40/63/147 แขวงทางหลวงภูเก็ต
137 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 9,800.00 02/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
138 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9330-14-8 จำนวน 29 รายการ 8,364.40 02/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
139 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 121,160.00 02/07/2563 638/60/63/259 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
140 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 160,300.00 02/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 17,474.00 02/07/2563 441/40/63/351 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
142 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 21,800.00 02/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
143 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 8,890.00 02/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 7,871.00 02/07/2563 622 85 63 189 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 6,338.00 02/07/2563 622 85 63 188 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
146 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 5,780.00 02/07/2563 638/60/63/260 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
147 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 3 รายการ 312,500.00 02/07/2563 636/60/63/217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
148 ซื้อวัสดุอุปกรณืไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 100,600.00 02/07/2563 636/45/63/216 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 41,500.00 02/07/2563 643/60/63/394 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 98,000.00 02/07/2563 643/60/63/393 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 136 ถึง 150 จาก 66,365 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358