ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
151 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,700 ลิตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเจาะจง 36,091.00 02/07/2563 428/35/63/226 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
152 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 7,200.00 02/07/2563 619/30/63/51 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/180 100,000.00 02/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
154 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225,984.00 02/07/2563 521/35/63/379 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,100.00 02/07/2563 514/60/63/450 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,000.00 02/07/2563 514/60/63/449 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,680.00 02/07/2563 514/40/63/448 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,400.00 02/07/2563 514/60/63/447 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกขนาด 265/70/R 16 รถหมายเลขฯ 21-6618-15-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,200.00 02/07/2563 324/30/63/110 แขวงทางหลวงภูเก็ต
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 319/40/63/179 4,067.00 02/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,400.00 02/07/2563 514/60/63/447 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,800.00 02/07/2563 514/60/63/446 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,100.00 02/07/2563 514/40/63/445 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
164 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,985.35 02/07/2563 514/35/63/444 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
165 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๖๐ ถุง 98,800.00 02/07/2563 441/60/63/350 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 151 ถึง 165 จาก 66,360 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358