ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
151 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 210200 กม.0+357-กม.26+000,ทางหลวงหมายเลข 20890200 กม.16+000-กม.33+760 13/12/2562 13/12/2562 431/-/63/97 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
152 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/B/-/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/12/2562 13/12/2562 517/60/63/106 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/12/2562 13/12/2562 517/60/63/105 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
155 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้ง ป้ายจำกัดความเร็ว 40 พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1116 ระหว่างกม.0+780 - กม.6+000 13/12/2562 13/12/2562 517/-/63/104 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
156 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว 13/12/2562 13/12/2562 536/35/63/028 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/12/2562 13/12/2562 517/60/63/103 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
158 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/12/2562 13/12/2562 312/30/63/033 แขวงทางหลวงยะลา
159 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 636/35/63/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
160 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 30170102 กม.27+800-กม.53+139,ทางหลวงหมายเลข 33330102 กม.18+500-กม.34+167,ทางหลวงหมายเลข 35640100 กม.0+000-กม.3+985 13/12/2562 13/12/2562 431/-/63/96 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 611/60/63/57 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
162 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทางล้มลุกฯ ในทางหลววงหมายเลข 4และ 323 จำนวน 68 อัน 13/12/2562 13/12/2562 รบ./พ./18/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
163 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 13/12/2562 13/12/2562 154350263011 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/12/2562 13/12/2562 061 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/12/2562 13/12/2562 618-6370 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 151 ถึง 165 จาก 41,286 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358