ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18196 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 04/04/2562 619/45/62/152 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
18197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 04/04/2562 333/60/62/206 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
18198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/04/2562 04/04/2562 333/60/62/205 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
18199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/04/2562 04/04/2562 333/60/62/204 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
18200 จ้างเหมางานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ-เนินพิชัย ระหว่างกม.1236+590-กม.1249+359 เป็นตอนๆ 04/04/2562 04/04/2562 311/-/62/118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/04/2562 04/04/2562 333/60/62/203 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
18202 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 04/04/2562 04/04/2562 333/45/62/202 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
18203 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 04/04/2562 621/30/62/51 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
18204 ซื้อวัสดุก่อร้างจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 04/04/2562 558/60/62/110 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18205 ซื้อวัสดุก่อร้างจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2562 04/04/2562 558/60/62/110 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18206 ซื้อเทปสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 30 นิ้ว (Engineer Primatic Grade) 04/04/2562 04/04/2562 558/60/62/109 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18207 จ้างซ่อมรถลาก (เฉพาะหัวลาก) ยี่ห้อ VOLVO รุ่น FM1364T32440ALSI หมายเลข 61-6041-16-5 04/04/2562 04/04/2562 303/งท/ย/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
18208 ซื้อไส้กรองเพื่อใช้กับรถตามแผนบริการหล่อลื่นปี 2562 04/04/2562 04/04/2562 298/งท/30/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
18209 ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมกับรถขูดไสผิวถนน ยี่ห้อ WIRTGEN รุ่น W100CF หมายเลข 52-6005-16-3 04/04/2562 04/04/2562 314/งท/30/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
18210 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.418+854 - กม.420+550 LT.,RT. (แยกกุมภวาปี) 04/04/2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 18,196 ถึง 18,210 จาก 33,056 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358