ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18196 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+300-กม.101+800 (เป็นช่วงๆ) 21/12/2561 21/12/2561 สบ.(E)/5/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18197 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.116+555- กม.117+485 เป็นช่วงๆ 21/12/2561 21/12/2561 สบ.(E)/4/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18198 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 310 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี ระหว่าง กม.0+400 - กม.1+975 (เป็นช่วงๆ) 21/12/2561 21/12/2561 สบ.(E)/3/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18199 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้าง ทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.๙๐+๓๐๐- กม.๙๐+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) 21/12/2561 21/12/2561 สบ.(E)/1/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18200 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 28/01/2562 20/12/2561 415/60/62/78 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
18201 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ 28/01/2562 20/12/2561 415/75/62/76 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
18202 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 20/12/2561 432/85/62/123 แขวงทางหลวงสระบุรี
18203 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 20/12/2561 433/40/62/030 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
18204 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 07/01/2562 20/12/2561 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
18205 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 20/12/2561 433/60/62/130 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
18206 งานจ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 20/12/2561 433/-/62/129 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
18207 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/12/2561 20/12/2561 639/สม/-/62/30 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
18208 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ 28/12/2561 20/12/2561 433/35/62/128 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
18209 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 27/12/2561 20/12/2561 639/85/62/61 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
18210 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 27/12/2561 20/12/2561 639/85/62/61 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 18,196 ถึง 18,210 จาก 21,785 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358