ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34771 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 97,300.00 16/09/2562 614/60/62/383 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
34772 ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงในห้องประชุม จำนวน 1 เครื่อง 44,750.00 16/09/2562 614/20/62/385 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
34773 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28,600.00 16/09/2562 614/60/62/387 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
34774 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 5,592.00 16/09/2562 614/35/62/388 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
34775 งานซื้อเครื่องสูบน้ำ(แบบปั๊มแช่เหล็กดูดโคลน)ขนาด 3 กำลังไฟ220v จำนวน 4 เครื่อง 52,000.00 16/09/2562 433/7062/453 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
34776 งานซื้อยางแอสฟัลท์ชนิด CMS -2h จำนวน 10 ถัง 56,000.00 16/09/2562 433/60/62/452 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
34777 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 MPA. (รูปลูกบาศก์) ปริมาณงาน 200 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน RETAINING WALL TYPE 4A, 4B, 4C1, 4C2 ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5(1023) 395,000.00 16/09/2562 151/60/62/207 ศูนย์สร้างทางลําปาง
34778 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 59,900.00 16/09/2562 5136062420 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34779 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 50,350.00 16/09/2562 5136062419 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34780 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 5,160.50 16/09/2562 527/40/62/458 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
34781 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11,970.00 16/09/2562 527/60/62/456 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
34782 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ 5,850.00 16/09/2562 527/45/62/454 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
34783 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงป้ายสำนักงานหมวดทางหลวงน้ำขุ่น (รหัสงาน 21660) 22,300.00 16/09/2562 636/-/62/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
34784 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้งานสารบรรณเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์สร้างทางหล่มสัก 7,600.00 16/09/2562 153/40/62/183 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
34785 หลักล้มลุกสีส้มติดแถบสะท้อนแสง (พร้อมน็อตและแท่นรอง) จำนวน 90 อัน 126,000.00 16/09/2562 636/60/62/219 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 34,771 ถึง 34,785 จาก 67,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358