ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34786 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,124.00 16/09/2562 636/40/62/36 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
34787 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,632.00 16/09/2562 5573562459 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
34788 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,250.00 16/09/2562 5576062458 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
34789 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,940.00 16/09/2562 5574562457 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
34790 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,000.00 16/09/2562 311/60/62/287 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
34791 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,700,000,000.00 16/09/2562 สท.1/48/2562 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
34792 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ 34,428.00 16/09/2562 441/40/62/525 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34793 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88,146.60 16/09/2562 110/40/62/20 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
34794 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,441.48 16/09/2562 311/-/62/286 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
34795 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,400.00 16/09/2562 311/40/62/290 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
34796 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลการจำแนกลำดับชั้นของโครงข่ายทางหลวงทั่วปประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการทางหลวง 9,318,969.00 16/09/2562 สำนักแผนงาน
34797 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 60,820.00 16/09/2562 441/40/62/526 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34798 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ 63,600.00 16/09/2562 441/70/62/524 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34799 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 43,320.00 16/09/2562 441/45/62/523 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34800 ซื้อ HOT MIX จำนวน 42 ตัน 105,000.00 16/09/2562 312/60/62/300 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 34,786 ถึง 34,800 จาก 67,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358