ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34801 จ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร) 15,943.00 16/09/2562 158/20/62/174 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
34802 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17,709.00 16/09/2562 158/60/62/167 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
34803 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังเป็นชุด จำนวน 66 ชุด 7,920.00 16/09/2562 441/30/62/0308 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34804 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 6,220.00 16/09/2562 441/30/62/0306 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34805 วัสดุอุปกรณ์สำหรับกู้ภัย 44,400.00 16/09/2562 260/85/62/128 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
34806 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 98,500.00 16/09/2562 643/45/62/471 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
34807 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 5,600.00 16/09/2562 643/60/62/470 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
34808 กระดาษ Thermal ชนิด 58 แกรม ขนาด 80-150 มม. พิมพ์ด้านหลัง 1 สี 446,169.60 16/09/2562 260/40/62/127 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
34809 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 5,600.00 16/09/2562 643/60/62/469 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
34810 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 33,940.00 16/09/2562 643/60/62/468 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
34811 จ้างทำแผงกั้นพร้อมป้ายจราจรและป้ายพลาสติกสำหรับตั้งพื้นสามารถเคลื่อนที่ได้ 395,080.00 16/09/2562 260/จ./62/214 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
34812 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 3,040.00 16/09/2562 643/60/62/467 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
34813 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 549.00 16/09/2562 643/60/62/466 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
34814 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 5,600.00 16/09/2562 643/60/62/465 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
34815 ซื้อแบตเตอรี่และไฟหลังคา จำนวน 3 รายการ 24,600.00 16/09/2562 313/30/062/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 34,801 ถึง 34,815 จาก 67,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358