ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34816 ซื้อ Hot-Mix (รวมค่าขนส่ง) จำนวน 50 ตัน 100,000.00 13/02/2563 435/60/63/105 ลงวันที่ 13 ก.พ.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
34817 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6601-15-0 380.00 13/02/2563 423/30/63/62 แขวงทางหลวงจันทบุรี
34818 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-0673-18-1 640.00 13/02/2563 423/30/63/63 แขวงทางหลวงจันทบุรี
34819 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 25-6850-05-9 6,400.00 13/02/2563 423/30/63/64 แขวงทางหลวงจันทบุรี
34820 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9938-17-0 1,490.00 13/02/2563 423/30/63/65 แขวงทางหลวงจันทบุรี
34821 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9097-13-0 1,430.00 13/02/2563 423/30/63/66 แขวงทางหลวงจันทบุรี
34822 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 99,620.00 13/02/2563 641/60/63/174 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
34823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ 98,100.00 13/02/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
34824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ 99,200.00 13/02/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
34825 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 92,760.00 13/02/2563 154600263011 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
34826 จ้างซ่อมและเปลี่ยนป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่และเป้าสะท้อนแสงสี่เหลี่ยมสีขาว ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.57+290(เกาะกลางทางคู่ขนานฝั่งขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 5,820.00 13/02/2563 336/-/8/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
34827 จ้างซ่อมและเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.64+632(ร่องกลางถนนฝั่งขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,855.00 13/02/2563 336/-/7/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
34828 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งโดยสาร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR75H5NAH หมายเลข 20-6355-19-1 14,600.00 13/02/2563 184/งท/ย/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
34829 5126063/112 ลว.13 ก.พ. 2563 Hot Mix จำนวน 250 ตัน 422,500.00 13/02/2563 5126063/112 แขวงทางหลวงตากที่ 1
34830 งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าทางหลวงหน้า อบต.ปากล่อ 580.80 13/02/2563 313/-/078/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 34,816 ถึง 34,830 จาก 81,750 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358