ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34816 512/30/62/149 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.21/8/62 9,276.00 21/08/2562 512/30/62/149 แขวงทางหลวงตากที่ 1
34817 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 96,000.00 21/08/2562 517/45/62/516 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34818 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 ม. สีเหลืองตามแบบมาตรฐาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่กม.405+300 ด้านขวาทาง และ ที่กม.405+700 ด้านขวาทาง 64,000.00 21/08/2562 517/-/62/515 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34819 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 10,060.00 21/08/2562 517/60/62/514 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34820 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17,840.00 21/08/2562 517/40/62/513 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34821 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 7,600.00 21/08/2562 517/60/62/512 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34822 ซื้อไฟหลังคา จำนวน 2 รายการ 17,600.00 21/08/2562 313/30/052/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
34823 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย และเป้าสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ 5,100.00 21/08/2562 536/62/035 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
34824 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 16,625.00 21/08/2562 536/70/62/163 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
34825 512/30/62/148 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.21/8/62 53,286.00 21/08/2562 512/30/62/148 แขวงทางหลวงตากที่ 1
34826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร 103,720.00 21/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
34827 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 53,000.00 21/08/2562 558/60/62/197 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
34828 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงพื้นที่และขุดซ่อมสายใต้ดิน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,408.00 21/08/2562 338/35/624/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
34829 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,612.00 21/08/2562 338/35/623/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
34830 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ผลิต ติดตั้งป้าย ของหน่วยอำนวยความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,360.00 21/08/2562 338/60/622/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 34,816 ถึง 34,830 จาก 64,485 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358