ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34816 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 12/11/2561 12/11/2561 441/60/62/42 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34817 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๔ รายการ 12/11/2561 12/11/2561 441/70/62/40 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34818 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
34819 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 13/11/2561 12/11/2561 632/62/071 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34820 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
34821 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 12/11/2561 12/11/2561 632/62/070 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34822 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ที่ กม.๔๘+๔๑๐ ปริมาณงาน ๑ ต้น 12/11/2561 12/11/2561 632/62/069 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34823 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 411/60/62/45 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
34824 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 333/40/62/49 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
34825 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 333/40/62/46 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
34826 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2561 12/11/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
34827 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 12/11/2561 12/11/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34828 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 12/11/2561 12/11/2561 632/62/069 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34829 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 333/40/62/43 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
34830 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 513/60/62/37 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 34,816 ถึง 34,830 จาก 35,353 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358