ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34831 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๗ รายการ 12/11/2561 12/11/2561 441/70/62/41 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34832 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 12/11/2561 12/11/2561 312/35/62/14 แขวงทางหลวงยะลา
34833 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/11/2561 12/11/2561 337/60/37/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
34834 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 517/40/62/50 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34835 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 517/50/62/49 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34836 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 12/11/2561 12/11/2561 337/85/36/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
34837 จ้างตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึงลาดคันทางทั้งสองข้างทาง 12/11/2561 12/11/2561 517/-/62/53 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34838 วัสดุไฟฟ้า 12/11/2561 12/11/2561 619/45/62/31 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
34839 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง 12/11/2561 12/11/2561 337/60/35/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
34840 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 517/85/62/52 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34841 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 517/60/62/51 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34842 งานซื้อวัสดุสำนักงานชนิดต่างๆ รวม 6 รายการ 12/11/2561 12/11/2561 325/40/62/15 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
34843 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2561 12/11/2561 426/45/62/27 แขวงทางหลวงระยอง
34844 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2561 12/11/2561 426/45/62/26 แขวงทางหลวงระยอง
34845 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2561 12/11/2561 426/70/62/25 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 34,831 ถึง 34,845 จาก 35,353 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358