ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34831 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 858.00 13/02/2563 157/45/63/26 ศูนย์สร้างทางสงขลา
34832 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,936.00 13/02/2563 157/40/63/25 ศูนย์สร้างทางสงขลา
34833 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 774.00 13/02/2563 157/50/63/24 ศูนย์สร้างทางสงขลา
34834 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวม 6 รายการ 323,330.00 13/02/2563 524/60/136/63 ลว.13 ก.พ. 63 แขวงทางหลวงลำพูน
34835 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FORTUNER 2.5G MT4x2 หมายเลข 21-6468-13-0 86,550.00 13/02/2563 182/งท/ย/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
34836 ซื้อกล่อง Gabion และ แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - กม.14+200 213,000.00 13/02/2563 718/นข/60/63/25 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
34837 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 21,514.00 13/02/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
34838 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 6,000 ลิตร โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 158,280.00 13/02/2563 151/35/63/ศส.6 ศูนย์สร้างทางลําปาง
34839 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17,580.00 13/02/2563 533/30/59/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34840 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 99,000.00 13/02/2563 533/85/168/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34841 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ โครงการฯ หมายเลข 1225 ตอนภูแยง - ปางช้าง -นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000 -7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 2,500.00 13/02/2563 151-ภย.1/งท/-/63/016 ศูนย์สร้างทางลําปาง
34842 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22,517.00 13/02/2563 533/60/166/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34843 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 8,780.00 13/02/2563 ฟ86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
34844 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 41,475.00 13/02/2563 ก85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
34845 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี 2563 จำนวน 64 เครื่อง 45,196.80 13/02/2563 กง.1/25/2563 กองการเงินและบัญชี
แสดง 34,831 ถึง 34,845 จาก 81,750 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358