ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34831 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 63,456.00 21/08/2562 619/35/62/270 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
34832 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบ Fixed Time 4 Phase ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.271+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 230,000.00 21/08/2562 619/ - /62/269 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
34833 ซื้อยาง TIRE ขนาด ๒๑๕/๗๐R-๑๕C รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๐๒๙๔-๑๗-๗ จำนวน ๔ เส้น (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 21/08/2562 331/30/055/2562 แขวงทางหลวงระนอง
34834 ซื้อยาง TIRE ขนาด ๒๑๕/๗๐R-๑๕C รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๐๒๙๕-๑๗-๘จำนวน ๔ เส้น (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 21/08/2562 331/30/055/2562 แขวงทางหลวงระนอง
34835 ซื้อยาง TIRE ขนาด ๒๑๕/๗๐R-๑๕C รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๐๒๙๕-๑๗-๘จำนวน ๔ เส้น (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 21/08/2562 331/30/054/2562 แขวงทางหลวงระนอง
34836 ซื้อยางนอก-ยางใน-ยางรองขอบ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๙๔๗-๑๔-๒ จำนวน ๓ รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,600.00 21/08/2562 331/30/057/2562 แขวงทางหลวงระนอง
34837 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 5,562.00 21/08/2562 639/สม/35/62/117 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
34838 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 763,891.00 ตารางเมตร 282,639.67 21/08/2562 558/ม.2/46/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
34839 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเขียว DIAMOND GRADE ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 30 หลา 96,000.00 21/08/2562 636/60/62/184 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
34840 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ 74,646.00 21/08/2562 332/45/236/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
34841 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 1,700.00 21/08/2562 638/30/62/00201 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34842 วัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 1,700.00 21/08/2562 638/30/62/00200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34843 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 1,700.00 21/08/2562 638/30/62/00199 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34844 512/-/62/55 จ้างซ่อมหัวฉีดน้ำ และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.21/8/62 2,247.00 21/08/2562 512/-/62/55 แขวงทางหลวงตากที่ 1
34845 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 25,580.00 21/08/2562 558/35/62/67 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 34,831 ถึง 34,845 จาก 64,485 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358