ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34846 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 45,000 ลิตร 1,215,000.00 16/09/2562 755/35/62/919 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
34847 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 30,000 ลิตร 810,000.00 16/09/2562 755/35/62/918 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
34848 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 58 เครื่อง 37,236.00 16/09/2562 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
34849 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 102,885.31 16/09/2562 517/35/62/561 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34850 5124062/356 ลว.16 ก.ย. 2562 วัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 31,429.00 16/09/2562 5124062/356 แขวงทางหลวงตากที่ 1
34851 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 980.00 16/09/2562 638/30/62/00213 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34852 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 46,600.00 16/09/2562 632/62/ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34853 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 112,140.00 16/09/2562 431/45/62/479 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
34854 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 14,583.60 16/09/2562 411/60/62/486 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
34855 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 980.00 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34856 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - บ้านร่องขุ่น ระหว่าง กม.906+470 - กม.907+200 จำนวน 1 รายการ 236,006.00 16/09/2562 533/-/440/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34857 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 980.00 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34858 638/30/62/00211 980.00 16/09/2562 638/30/62/00211 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34859 638/30/62/00210 980.00 16/09/2562 638/30/62/00210 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34860 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+500 - กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,500,000.00 16/09/2562 กท/e./37/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 34,846 ถึง 34,860 จาก 67,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358