ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34861 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 6,840.00 16/09/2562 618ภ60621 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
34862 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 980.00 16/09/2562 638/30/62/00208 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34863 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 242,000.00 16/09/2562 6186062316 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
34864 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 38,100.00 16/09/2562 ส.280 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
34865 638/30/62/00207 3,290.00 16/09/2562 638/30/62/00207 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34866 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 13,435.00 16/09/2562 ก.279 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
34867 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 1,160.00 16/09/2562 638/30/62/00217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34868 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หน่วยงานวางแผน 5,672.00 16/09/2562 642/35/62/307 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
34869 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 19 รายการ 10,328.18 16/09/2562 638/-/62/00062 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34870 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 6,450.00 16/09/2562 638/30/62/00209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34871 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,010 ลิตร 83,858.60 16/09/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
34872 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.102+600-กม.103+000 (ทางขนานขาเข้า กทม. เป็นช่วงๆ) 149,300.00 16/09/2562 432/จ/62/420 แขวงทางหลวงสระบุรี
34873 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+800 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 หลัง 845,000.00 16/09/2562 eb-สส/42/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
34874 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 55,400.00 16/09/2562 ผอพ.1/ค/84/2562 กองการพัสดุ
34875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,370.00 16/09/2562 4304062207 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 34,861 ถึง 34,875 จาก 67,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358