ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
34876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.00 16/09/2562 4304062205 สำนักงานทางหลวงที่ 11
34877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,135.00 16/09/2562 4306062204 สำนักงานทางหลวงที่ 11
34878 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 16/09/2562 318/60/62/380 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
34879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 5,576.00 16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
34880 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 102,885.31 16/09/2562 517/35/62/561 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34881 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10,700.00 16/09/2562 190/40/62/87 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
34882 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 99,810.00 16/09/2562 623/45/62/449 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
34883 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,550.45 16/09/2562 070/2562/380 แขวงทางหลวงระยอง
34884 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 33,000.00 16/09/2562 533/45/439/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34885 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,273.50 16/09/2562 426/35/62/228 แขวงทางหลวงระยอง
34886 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,920.00 16/09/2562 426/35/62/227 แขวงทางหลวงระยอง
34887 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 70,400.00 16/09/2562 318/35/62/381 แขวงทางหลวงสตูล
34888 จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) จำนวน 2 รายการ 35,000.00 16/09/2562 190/-/62/88 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
34889 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนหัวไฟสัญญาณจราจร แบบ 3 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข 331 61,390.00 16/09/2562 422/-/62/524 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
34890 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์,ป้ายเตือนพร้อมเสา บนทางหลวงหมายเลข 331 16,150.00 16/09/2562 622-/62/523 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 34,876 ถึง 34,890 จาก 67,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358