ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38251 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 9,000.00 13/09/2562 554/30/62/106 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
38252 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 79,072.00 13/09/2562 554/-/62/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
38253 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,200.00 13/09/2562 522/60/62/284 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
38254 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์หมายเลข 22-4256 -10 จำนวน 1 รายการ 18,400.00 13/09/2562 62097176069 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
38255 งานซื้อพัดลมติดตั้งผนังขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว 5,400.00 13/09/2562 433/40/62/468 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
38256 จ้างเหมาบริการ 2,800.00 13/09/2562 513-62412 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 รายการ 440.00 13/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
38258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ 93,800.00 13/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
38259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 29 รายการ 13,721.00 13/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
38260 จ้างเหมาทำการตัดโค่นต้นไม้ยาง จำนวน 1 งาน 65,000.00 13/09/2562 522/-/62/283 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
38261 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันออก) ส่วนที่ 1) 237,475.80 13/09/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
38262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 85,748.00 13/09/2562 629/60/62/264 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
38263 จ้างซ่อมโทรศัพท์และเดินสายภายในสำนักงานฯ 41,490.00 13/09/2562 629/-/62/263 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
38264 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,000.00 13/09/2562 629/40/62/262 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
38265 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28,408.00 13/09/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 38,251 ถึง 38,265 จาก 70,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358