ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38266 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28,408.00 13/09/2562 321/35/62/396 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
38267 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 99,960.00 13/09/2562 527/60/62/453 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
38268 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 84,856.00 13/09/2562 527/60/62/452 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
38269 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานสารบรรณ 6,834.00 13/09/2562 153/40/62/181 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
38270 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,800.00 13/09/2562 514/70/62/628 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,600.00 13/09/2562 514/60/62/627 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00 13/09/2562 514/60/62/626 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,448.00 13/09/2562 514/40/62/625 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38274 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,790.00 13/09/2562 514/40/62/624 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38275 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,700.00 13/09/2562 157/30/62/ท.301 ศูนย์สร้างทางสงขลา
38276 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมน้ำกรด จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,100.00 13/09/2562 157/30/62/ท.298 ศูนย์สร้างทางสงขลา
38277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,436.00 13/09/2562 151/ปอ./60/62/33 ศูนย์สร้างทางลําปาง
38278 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280.00 13/09/2562 157/30/62/ท.296 ศูนย์สร้างทางสงขลา
38279 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450.00 13/09/2562 157/30/62/ท.294 ศูนย์สร้างทางสงขลา
38280 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 505.00 13/09/2562 157/30/62/ท.293 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 38,266 ถึง 38,280 จาก 70,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358