ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38281 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 3,900.00 16/08/2562 517/70/62/499 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
38282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนกฎหมายฯ 13,500.00 16/08/2562 330/40/62/82 สำนักงานทางหลวงที่ 15
38283 จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 11,600.00 16/08/2562 517/-/62/498 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
38284 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล 23,360.00 16/08/2562 536/30/62/060 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
38285 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 23,323.00 16/08/2562 330/35/62/27 สำนักงานทางหลวงที่ 15
38286 ซื้อบล็อคปูพื้น จำนวน 10,000 แผ่น ในสายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 480,000.00 16/08/2562 718/ยว/60/62/143 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
38287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 8,175.00 16/08/2562 336/60/154/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
38288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 37,220.00 16/08/2562 755/60/62/818 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
38289 จ้างซ่อมและเปลี่ยนหลักกิโลเมตรและหลักนำทาง สาย 375 ที่ กม.37+000(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 5,475.00 16/08/2562 336/-/21/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
38290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,000.00 16/08/2562 151/ลป.2/60/62/95 ศูนย์สร้างทางลําปาง
38291 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ 86,757.00 16/08/2562 755/45/62/817 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
38292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 53,240.00 16/08/2562 755/60/62/816 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
38293 ซื้อถังแกลลอน ขนาด 20 ลิตร ชนิดมีหัวต่อสายเติมในตัว จำนวน 1 รายการ 82,500.00 16/08/2562 260/60/62/115 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
38294 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 5,910.00 16/08/2562 755/45/62/815 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
38295 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 67,680.00 16/08/2562 755/45/62/814 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 38,281 ถึง 38,295 จาก 66,360 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358