ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38281 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 20/12/2561 13/12/2561 425/45/62/71 แขวงทางหลวงตราด
38282 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 20/12/2561 13/12/2561 425/70/62/70 แขวงทางหลวงตราด
38283 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/12/2561 13/12/2561 425/45/62/69 แขวงทางหลวงตราด
38284 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/12/2561 13/12/2561 639/สม/-/62/27 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
38285 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/12/2561 13/12/2561 639/สม/-/62/27 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
38286 ซื้อน้ำมันดีเซลดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 13/12/2561 718/35/62/น/01 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
38287 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 20/12/2561 13/12/2561 639/85/62/54 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
38288 งานซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 19/12/2561 13/12/2561 433/35/62/117 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
38289 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ (535/60/62/128) 18/12/2561 13/12/2561 535/60/62/128 แขวงทางหลวงพะเยา
38290 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 7 รายการ (535/60/62/127) 18/12/2561 13/12/2561 แขวงทางหลวงพะเยา
38291 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (ไฟสัญญาณกระพรบโซล่าเซล) (535/45/62/126) 18/12/2561 13/12/2561 535/45/62/126 แขวงทางหลวงพะเยา
38292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/12/2561 13/12/2561 639/สม/60/62/26 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
38293 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 18/12/2561 13/12/2561 639/สม/85/62/25 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
38294 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 23-6047-95-0 ยี่ห้อ MITSUBUSHI รุ่น FK455FRDH1 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 13/12/2561 320/20/007/62/338 สำนักงานทางหลวงที่ 16
38295 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.131+175 - กม.134+025 17/12/2561 13/12/2561 151-บก.1/35/62/021 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 38,281 ถึง 38,295 จาก 41,286 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358