ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 77,150.00 16/08/2562 755/60/62/813 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
38297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 43,640.00 16/08/2562 755/60/62/812 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
38298 ซื้อรองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 160 คู่ 88,000.00 16/08/2562 260/85/62/114 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
38299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 5,596.00 16/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
38300 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 4 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ที่ กม.50+000 493,347.00 16/08/2562 718/นพ/60/62/142 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
38301 จ้างเหมาทำการผลิตเต็นท์ทรงโค้งครึ่งวงกลม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ 77,000.00 16/08/2562 422/-/62/440 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 5,341.00 16/08/2562 422/60/62/439 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38303 ซื้อไม้เนื้อแข็งไส 4 ด้าน จำนวน 5 รายการ 11,030.00 16/08/2562 422/60/62/438 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 9,868.00 16/08/2562 422/60/62/437 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38305 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 34,213.00 16/08/2562 422/60/62/436 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38306 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป ( PREMIX ) ขนาดจุ 20 กก. 29,000.00 16/08/2562 422/60/62/435 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38307 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป ( PREMIX ) ขนาดจุ 20 กก. 29,000.00 16/08/2562 422/60/62/434 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 13,252.00 16/08/2562 422/60/62/433 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38309 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 11,352.00 16/08/2562 422/40/62/432 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38310 ซื้อหินฝุ่น 14,250.00 16/08/2562 422/60/62/431 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 38,296 ถึง 38,310 จาก 66,360 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358