ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38296 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/64/03 2,890.00 28/10/2563 319/30/64/03 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38297 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 20-6224-13-4 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 5,500.00 28/10/2563 330/-/64/1 สำนักงานทางหลวงที่ 15
38298 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/64/04 21,500.00 28/10/2563 319/30/64/04 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38299 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข 21-6497-15-4 (งานเงินทุน) 25,000.00 28/10/2563 330/30/64/1 สำนักงานทางหลวงที่ 15
38300 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น 319/30/64/05 12,800.00 28/10/2563 319/30/64/05 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38301 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น 319/30/64/06 26,000.00 28/10/2563 319/30/64/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38302 ซื้อแบตเตอรี่ ยี่ห้อ FB NS11OL (มอก.18001) และ แบตเตอรี่ M31-100 SMF ACDELCO (มอก.18001) รถหมายเลข 22-4313-14 ทะเบียน ฮย 7024 กทม. ใช้งานที่ กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ 14,300.00 26/10/2563 260/30/ก/64/1 กองกำกับการ 8
38303 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ – ๒) ตามแบบมาตรฐาน สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ (บ้านพักอาศัยแขวงทางหลวงชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 1,700,000.00 28/10/2563 ชน./eb/ผ/1/2564 แขวงทางหลวงชัยนาท
38304 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 177,440.00 28/10/2563 438/35/64/1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
38305 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงเชียงกลาง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ที่ กม.446+888 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 1,900,000.00 28/10/2563 eb นน.2/2/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
38306 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่ กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 1,900,000.00 28/10/2563 eb นน.2/1/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
38307 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) บ้านแฝด หมวดทางหลวงสองแคว ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ที่ กม.32+766 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 แห่ง 1,700,000.00 28/10/2563 eb นน.2/3/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
38308 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 19,100.00 27/10/2563 สท/30/64/001 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38309 6310734595 19,100.00 27/10/2563 สท/30/64/001 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 99,914.98 28/10/2563 221/40/7/64 ลว.28 ต.ค.2563 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
แสดง 38,296 ถึง 38,310 จาก 116,757 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358