ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38296 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 13/12/2561 614/35/62/65 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
38297 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 17/12/2561 13/12/2561 554/-/62/22 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
38298 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/12/2561 13/12/2561 554/60/62/80 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
38299 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/12/2561 13/12/2561 554/60/62/81 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
38300 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 งาน 17/12/2561 13/12/2561 554/-/62/23 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
38301 ซื้อวัสดุการจราจร จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 13/12/2561 325/45/62/47 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
38302 ซื้อวัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ รวม 5 รายการ 17/12/2561 13/12/2561 325/60/62/46 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
38303 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 13/12/2561 639/30/62/22 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
38304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอนศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย 14/12/2561 13/12/2561 151/60/62/80 ศูนย์สร้างทางลําปาง
38305 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 13/12/2561 514/45/62/89 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38306 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองฯ ในทางหลวงหมายเลข 3526 และ 3206 จำนวน 4 ชุด 14/12/2561 13/12/2561 รบ./พ./10/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
38307 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 14/12/2561 13/12/2561 614/45/62/66 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
38308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ จำนวน 45 หน่วย 14/12/2561 13/12/2561 524/60/76/2562 ลว.13 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
38309 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 6 รายการ จำนวน 7 หน่วย 14/12/2561 13/12/2561 524/40/75/2562 ลว.13 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงลำพูน
38310 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 46-6726-08-0 14/12/2561 13/12/2561 332/-/03/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 38,296 ถึง 38,310 จาก 41,286 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358