ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38311 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ 14/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
38312 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 14/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
38313 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ 14/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
38314 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ 14/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
38315 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 20-2217-10 ทะเบียน ฎถ 3155 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. มีอุปกรณ์บางอย่างชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งาน 13/12/2561 13/12/2561 260/ก/62/22 ส.ทล.1 (อ่อนนุช)
38316 ซื้อ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 13/12/2561 13/12/2561 432/60/62/112 แขวงทางหลวงสระบุรี
38317 ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/12/2561 13/12/2561 432/60/62/111 แขวงทางหลวงสระบุรี
38318 ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/12/2561 13/12/2561 432/60/62/110 แขวงทางหลวงสระบุรี
38319 ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 13/12/2561 13/12/2561 432/60/62/109 แขวงทางหลวงสระบุรี
38320 ซื้อ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 13/12/2561 13/12/2561 432/60/62/108 แขวงทางหลวงสระบุรี
38321 ซื้อแบตเตอร์รี่ให้รถยนต์หมายเลข 20-2218-10 ทะเบียน ฎถ 3156 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 13/12/2561 13/12/2561 260/30/ก/62/3 ส.ทล.1 (อ่อนนุช)
38322 ซื้อแบตเตอรี่ให้รถยนต์หมายเลข 20-2215-10 ทะเบียน ฎถ 3153 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 13/12/2561 13/12/2561 260/30/ก/62/2 ส.ทล.1 (อ่อนนุช)
38323 จ้างซ่อมรถหมายยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 20-2218-10 ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 5 รายการ 13/12/2561 13/12/2561 260/ก/62/21 ส.ทล.1 (อ่อนนุช)
38324 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า 13/12/2561 13/12/2561 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
38325 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า 13/12/2561 13/12/2561 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 38,311 ถึง 38,325 จาก 41,286 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358