ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38311 ซื้อไม้เเนื้อแข็งไส 4 ด้าน จำนวน 3 รายการ 30,300.00 16/08/2562 422/60/62/430 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
38312 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 130,750.00 16/08/2562 426/35/62/204 แขวงทางหลวงระยอง
38313 จ้างเหมางานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ โดยทำการติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 3648 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองระยอง ระหว่าง กม.2+300 - กม.7+050 , กม.7+275 - กม.9+050 และ กม.9+300 - กม.12+425 ปริมาณงาน 966 อัน 484,495.00 16/08/2562 426/62/203 แขวงทางหลวงระยอง
38314 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรม 44-0255-17-0 8,500.00 16/08/2562 426/70/62 แขวงทางหลวงระยอง
38315 ซื้อวัสดุสีตีเส้น จำนวน 3 รายการ ในสายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 126,872.00 16/08/2562 718/ยว/60/62/141 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
38316 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 900.00 16/08/2562 514/40/62/553 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,800.00 16/08/2562 514/60/62/554 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38318 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 9,515.00 16/08/2562 517/30/62/208 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
38319 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 9,510.00 16/08/2562 622/60/62/253 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
38320 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คัน 19,600.00 16/08/2562 517/-/62/207 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
38321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ หน่วยงานสารบรรณ ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,400.00 16/08/2562 151/40/62/179 ศูนย์สร้างทางลําปาง
38322 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 6,600.00 16/08/2562 634/ - /297/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
38323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 17,805.00 16/08/2562 634/60/296/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
38324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 99,900.00 16/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
38325 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 14,000.00 16/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 38,311 ถึง 38,325 จาก 66,360 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358