ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 99,914.98 28/10/2563 221/40/7/64 ลว.28 ต.ค.2563 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
38312 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 9 รายการ 27,150.00 28/10/2563 433/30/64/13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
38313 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,955.00 28/10/2563 514/30/64/5 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38314 ซื้อวัสดุดสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 5,109.00 28/10/2563 433/40/64/2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
38315 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา 1 แห่ง (งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1) 916,800.00 28/10/2563 eb-สข1/4/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
38316 ซื้อยางล้อ TIRE ขนาด 205 R16 จำนวน 2 เส้น 5,000.00 28/10/2563 433/30/64/12 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
38317 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงวังประจบ (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ที่ กม.114+660 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,820,000.00 28/10/2563 ตก eb/ 2 /2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
38318 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12,600.00 28/10/2563 639/30/64/4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
38319 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงวังประจบ (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ที่ กม.114+660 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,200,000.00 28/10/2563 ตก eb/ 1 /2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
38320 จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย 3G ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 34 หมายเลข 25,466.00 28/10/2563 230/40/08/64 สำนักอำนวยความปลอดภัย
38321 จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย 3G ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 166 หมายเลข 177,620.00 28/10/2563 230/40/07/64 สำนักอำนวยความปลอดภัย
38322 จ้างซ่อมเครื่องจักร (ตรวจเช็คตามระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 7,608.17 28/10/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
38323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 0.00 17/06/2563 624/ซ.63/203 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
38324 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พัทยา ระหว่าง กม.๒๑+๔๐๐ - กม.๑๒๕+๓๒๕ ด้าน LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕ แห่ง (๑๒ อาคาร) 1,894,200.00 28/10/2563 eb./8/2564 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
38325 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6728-02-3 (งานเงินทุนฯ) 42,600.00 28/10/2563 154/งท/64/4 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 38,311 ถึง 38,325 จาก 116,758 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358