ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38326 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 25 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/247 62,500.00 13/09/2562 319/60/62/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38327 ซื้อเหล็ก Sheet Pile 400x125 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 50 ท่อน ในสายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 499,000.00 13/09/2562 718/ยว/60/62/162 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
38328 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 192,600.00 13/09/2562 411/40/62/484 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
38329 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/246 90,000.00 13/09/2562 319/35/62/246 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38330 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ 22,470.00 13/09/2562 411/75/62/485 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
38331 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 25,000.00 13/09/2562 411/45/62/483 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
38332 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,600.00 13/09/2562 411/งท/30/62/63 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
38333 ซื้อยาง เพื่อใช้กับรถยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 3 คัน หมายเลข 44-0863-18-7, 44-0893-18-2 และ 44-0894-18-3 49,200.00 13/09/2562 516/งท/30/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
38334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 9,000.00 13/09/2562 643/60/62/464 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
38335 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 46-6915-14-5 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน 46,000.00 13/09/2562 330/-/62/33 สำนักงานทางหลวงที่ 15
38336 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 41,250.00 13/09/2562 632/62/382 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38337 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 147,920.00 13/09/2562 6182062315 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
38338 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 56,000.00 13/09/2562 632/62/381 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38339 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30,000.00 13/09/2562 6182062314 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
38340 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,758.80 13/09/2562 5573562456 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 38,326 ถึง 38,340 จาก 70,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358