ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
38341 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22,000.00 13/09/2562 6182062313 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
38342 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 90,420.00 13/09/2562 6184562312 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
38343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,610.00 13/09/2562 5574062454 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
38344 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 5,750.00 13/09/2562 634/30/191/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
38345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,500.00 13/09/2562 43062203 สำนักงานทางหลวงที่ 11
38346 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,385.00 13/09/2562 5575062453 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
38347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร ส่วนกฏหมายและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,600.00 13/09/2562 43062202 สำนักงานทางหลวงที่ 11
38348 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,587.00 13/09/2562 5574062452 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
38349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,656.75 13/09/2562 4306062201 สำนักงานทางหลวงที่ 11
38350 ซื้ออุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ (ของใช้ในโรงงาน) จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล (งานเงินทุน) 46,810.00 13/09/2562 330/08/62/34 สำนักงานทางหลวงที่ 15
38351 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น และเครื่องโทรสาร จำนวน 12 รายการ 29,360.00 13/09/2562 558/-/62/48 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
38352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,000.00 13/09/2562 4309062200 สำนักงานทางหลวงที่ 11
38353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ชนิดติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 13/09/2562 4309062199 สำนักงานทางหลวงที่ 11
38354 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 21,600.00 13/09/2562 411/งท/-/62/61 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
38355 จ้างเปลี่ยนพัดลมแอร์พร้อมเติมน้ำยา 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,300.00 13/09/2562 411/งท/-/62/60 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 38,341 ถึง 38,355 จาก 70,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358