ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 517/60/63/9 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
47 น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 22/10/2562 22/10/2562 414/35/63/1 แขวงทางหลวงนครนายก
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 623/60/62/4 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 623/60/63/3 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 623/45/62/2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 623/60/63/1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 558/60/63/2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
53 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร 22/10/2562 22/10/2562 524/35/08/2563 ลว.22 ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
54 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2562 22/10/2562 กองฝึกอบรม
55 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 755/60/63/6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
56 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2562 22/10/2562 411/60/63/03 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
57 วัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 755/85/63/5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2562 22/10/2562 151/ลป.2/60/63/2 ศูนย์สร้างทางลําปาง
59 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/10/2562 22/10/2562 554/-/62/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
60 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/10/2562 22/10/2562 554/-/63/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 35,353 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358