ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/10 04/12/2562 04/12/2562 319/30/63/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 514/30/63/23 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
48 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 514/-/63/72 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 514/60/63/71 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
50 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 615/-/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
51 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 615/-/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 04/12/2562 04/12/2562 332/60/60/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
53 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.9+750 - กม.9+766 ด้านขวาทาง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 04/12/2562 04/12/2562 444/-/63/71 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
54 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 551/60/63/42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
55 ซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 441/งท/30/63/049 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
56 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 551/60/63/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
57 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 551/60/63/40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
58 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน ๒ 04/12/2562 04/12/2562 151/ลป.2/60/63/29 ศูนย์สร้างทางลําปาง
59 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ชนิด 2T จำนวน 48 ลิตร 04/12/2562 04/12/2562 433/30/63/22 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
60 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 04/12/2562 04/12/2562 433/35/63/70 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 40,257 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358