ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 623/70/63/70 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
47 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/11/2562 19/11/2562 312/30/63/019 แขวงทางหลวงยะลา
48 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน ท่ายม - บ้านเหล่า ระหว่าง กม.18+025 - กม.58+405 19/11/2562 19/11/2562 623/-/63/69 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 430606306 สำนักงานทางหลวงที่ 11
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 551/30/63/05 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
51 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 431/60/63/61 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 551/30/63/04 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
53 ซื้อซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 551/-/63/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 551/40/63/02 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
55 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 551/30/63/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
56 ซื้อวัสุดก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 558/60/63/27 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 558/60/63/26 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์สตาร์ท 12 โวล์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/30/63/14 แขวงทางหลวงภูเก็ต
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/-/63/15 แขวงทางหลวงภูเก็ต
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 517/60/63/59 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 46 ถึง 60 จาก 38,300 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358