ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,420.00 03/07/2563 554/45/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
47 ซื้อชุดอุปกรณ์ไฟกระพริบแบบลูกศร LED (ARROW LIGHT) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด 200,000.00 03/07/2563 535/45/63/427 แขวงทางหลวงพะเยา
48 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 96,000.00 03/07/2563 636/60/63/219 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
49 จ้างเหมางานปลูกต้นไม้ 1,551,910.75 03/07/2563 นธ.47/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 465,500.00 03/07/2563 643/60/63/395 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,995.00 03/07/2563 514/60/63/452 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
52 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 79,600.00 03/07/2563 642/35/63/288 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,711.00 03/07/2563 514/60/63/451 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
54 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 114,083.40 03/07/2563 528/35/63/212 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
55 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.152+700 (งานบูรณะ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,300.00 03/07/2563 611/-/63/330 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
56 วัสดุก่อสร้าง 121,500.00 03/07/2563 311/60/63/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 วัสดุก่อสร้าง 11,506.00 03/07/2563 311/60/63/160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
58 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 8,170.05 03/07/2563 533/-/395/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 97,500.00 03/07/2563 428/60/63/228 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
60 ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 825 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 478,500.00 03/07/2563 158/60/63//53 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 66,365 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358