ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 632/63/084 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 3 รายการ กับรถหมายเลข 46-7023-16-9 17/01/2563 17/01/2563 428/งท/30/63/20 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
48 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ กับรถหมายเลข 44-9302-14-4 17/01/2563 17/01/2563 428/งท/30/63/19 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
49 ประกาศผู้ชนะการเสราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ กับหมายเลข 44-0678-18-6 17/01/2563 17/01/2563 428/งท/30/63/18 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 433/60/63/143 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 428/45/63/77 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 433/63/63/145 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 618406394 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 514/50/63/144 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
57 จ้างเหมาป้ายไวนิวส์ขนาด 1.50x4.00 ม. แบบเจาะตราไก่ จำนวน 6 แผ่น 17/01/2563 17/01/2563 433/-/63/144 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
58 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป, ไม้อัดยาง และไม้เสากลม จำนวน 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - กม.14+200 17/01/2563 17/01/2563 718/นข/60/63/16 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 190/30/63/16 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 611/35/63/98 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 44,656 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358