ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 53,500.00 28/09/2563 310/20/63/141 สำนักงานทางหลวงที่ 18
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 53,825.00 28/09/2563 634/60/368/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 419.00 28/09/2563 643/40/63/506 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,871.00 28/09/2563 623/40/63/432 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,200.00 28/09/2563 611/40/63/433 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
51 จ้างงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต รอบบริเวณสำนักงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ความยาว ๒๖๐ ม. (ฝั่งค่ายลูกเสือ) จำนวน ๑ แห่ง 495,190.00 28/09/2563 528/-/63/300 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,400.00 28/09/2563 623/40/63/431 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 19,635.00 28/09/2563 433/45/63/458 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
54 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง 29,700.00 28/09/2563 433/40/63/451 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
55 ซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด 6,500.00 28/09/2563 433/40/63/456 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 66,540.00 28/09/2563 433/40/63/455 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
57 ซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 30 ตัว 48,000.00 28/09/2563 433/40/63/454 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 1,827.00 28/09/2563 643/40/63/499 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
59 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 28,600.00 28/09/2563 433/40/63/453 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
60 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 1 1/4 x 1 1000 W 1-2-HIFL 0-55 ถังไดอะดฟรม DV-24 จำนวน 2 เครื่อง 47,000.00 28/09/2563 433/70/63/448 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 77,263 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358