ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,895.00 01/06/2563 557/45/63/266 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
47 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,678.00 01/06/2563 557/60/63/263 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
48 จ้างประดับผ้าและตั้งเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,012.10 01/06/2563 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 980 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 19,903.80 01/06/2563 428/35/63/1936 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
50 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๔๐๐-กม.๑๐๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๑๘,๙๔๘.๐๐ ตร.ม. 143,526.60 01/06/2563 632/63/202 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 221,500.00 01/06/2563 619/45/63/158 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 499,800.00 01/06/2563 619/60/63/157 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
53 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ 66,000.00 01/06/2563 441/60/63/307 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
54 ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 44,995.00 01/06/2563 178/85/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
55 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/156 90,000.00 01/06/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/156 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
56 จ้างกิจกรรมบำรุงรักาาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทล.1(0603) ตอน ตาคลี - ดอนรังนก ตอน 2 กม.254+523 -254+693 และ กม.254+785-254+952 ตามรายละเอียดแนบท้าย 444,089.74 01/06/2563 438/ม.2/63/32 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/155 4,489.00 01/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานส่วนควบคุมงานก่อสร้าง 6,881.00 01/06/2563 330/40/63/50 สำนักงานทางหลวงที่ 15
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง 8,850.00 01/06/2563 330/40/63/49 สำนักงานทางหลวงที่ 15
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/63/154 27,660.00 01/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 64,485 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358