ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 634/60/321/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/40/62/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/40/62/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
49 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 15 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 558/-/62/49 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/30/62/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/30/62/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/30/62/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
53 ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน เลขที่ 319/60/62/248 13/09/2562 13/09/2562 319/60/62/248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/09/2562 13/09/2562 551/30/62/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
55 ซื้อเสาวิทยุสื่อสารภาคสนาม แบบมือหมุน ความสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 13/09/2562 13/09/2562 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
56 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 25 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/247 13/09/2562 13/09/2562 319/60/62/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
57 ซื้อเหล็ก Sheet Pile 400x125 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 50 ท่อน ในสายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 13/09/2562 13/09/2562 718/ยว/60/62/162 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
58 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 411/40/62/484 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
59 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/246 13/09/2562 13/09/2562 319/35/62/246 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
60 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 411/75/62/485 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 32,098 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358