ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๐+๗๓๕-กม.๑+๐๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 492,684.00 11/08/2563 632/63/268 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 จ้างเหมาทาสีราวสะพาน 319,666.00 11/08/2563 326/293/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
48 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 8,680.00 11/08/2563 317/60/63/224 แขวงทางหลวงนราธิวาส
49 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23,835.00 11/08/2563 ก.235 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
50 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 22,450.00 11/08/2563 ก.234 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 9,860.00 11/08/2563 632/63/269 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ 492,250.00 11/08/2563 ฟ.233 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
53 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 142,455.00 11/08/2563 ก.232 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
54 จ้างเหมางานตัดหญ้า ในเส้นทางควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 6 สายทาง 6 ตอนควบคุม 330,400.00 11/08/2563 317/-/63/223 แขวงทางหลวงนราธิวาส
55 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 11,340.00 11/08/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 425,700.00 11/08/2563 428/45/63/264 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18,860.00 11/08/2563 643/600/63/459 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,620.00 11/08/2563 611/60/63/389 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
59 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 21,000.00 11/08/2563 643/40/63/458 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
60 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร โดยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทล.3702 ตอนควบคุม 0400 ตอนทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม. 92+094 - กม.92+894 (แยกแม่กิมบ๊วย)ในเขตควมคุมของหมวดเขาเขียว ปริมาณงาน 800 เมตร 360,800.00 11/08/2563 428/-/63/265 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 70,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358