ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ค่าจ้างซ่อม 26/06/2562 26/06/2562 555/-/62/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
47 ค่าจ้างซ่อม 26/06/2562 26/06/2562 555/-/62/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
48 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 26/06/2562 555/30/62/82 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
49 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 26/06/2562 555/30/62/81 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
50 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 26/06/2562 555/30/62/80 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
51 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 26/06/2562 555/30/62/79 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
52 วัสดุคอมพิวเตอร์ 26/06/2562 26/06/2562 555/40/62/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 26/06/2562 26/06/2562 312/35/62/189 แขวงทางหลวงยะลา
54 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 070/2562/251 แขวงทางหลวงระยอง
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 623/60/62/336 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 755/40/62/654 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 755/60/62/653 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
58 ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 200 รีม 26/06/2562 26/06/2562 755/40/62/652 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
59 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 357 ksc มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบม. 26/06/2562 26/06/2562 755/60/62/651 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
60 จ้างเหมาตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข 3400, 3416, 3313 และ 3218 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 26/06/2562 338/-/516/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 21,785 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358