ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-4921-51 จำนวน 1 รายการ 200.00 23/11/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
47 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 37,950.00 23/11/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,200.00 23/11/2563 514/60/64/44 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
49 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-0540-52 จำนวน 9 รายการ 36,863.64 23/11/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
50 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00693-56 จำนวน 6 รายการ 40,080.06 23/11/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
51 วัสดุก่อสร้าง 0.00 23/11/2563 311/60/64/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,129.00 23/11/2563 514/60/64/43 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
53 ซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 109,900.00 23/11/2563 310/20/64/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,075.00 23/11/2563 514/60/64/42 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
55 5126064/37 ลว.23 พ.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20,208.00 23/11/2563 5126064/37 แขวงทางหลวงตากที่ 1
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ใช้ในโครงการฯ ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+000 - กม.26+200 9,576.00 23/11/2563 151/กล.1/40/63/05 ลว.23 พ.ย. 2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
57 ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14,100.00 23/11/2563 527/30/64/16 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/64/15 3,400.00 23/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 6,580.00 23/11/2563 441/งท/30/64/050 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 11,980.00 23/11/2563 435/40/64/23 ลว. 23 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 81,750 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358