ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 07/04/2563 07/04/2563 326/160/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
47 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB-10) จำนวน 5,000 ลิตรและแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร 07/04/2563 07/04/2563 524/35/211/2563 ลว.7 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
48 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 ชบ.2/eb/12/2563 ลว.23 มี.ค.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 634/60/162/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
50 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/70/63/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งาน R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT ( END WALL ) โครงการฯ ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+300 – กม.2+300 07/04/2563 07/04/2563 151/ลป.1/60/63/29 ศูนย์สร้างทางลําปาง
52 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.3 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ตอน 2 ที่ กม.187+200 (แยกกองการบินทหารเรือ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 ชบ.2/eb/11/2563 ลว.20 มี.ค.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
53 วัสดุก่อสร้างจำนวน รายการ 07/04/2563 07/04/2563 414/60/63/98 แขวงทางหลวงนครนายก
54 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทล.3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.125+000 - กม.129+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 ชบ.2/eb/10/2563 ลว.20 มี.ค.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
55 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบกล้องอินฟาเรด (ตั้งกล้องสแกน) พร้อมขาตั้งกล้อง จำนวน 2 เครื่อง 07/04/2563 07/04/2563 ผจพ.1/ค/6/2563 กองการพัสดุ
56 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 621/60/63/120 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
57 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3229 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัว - ด่านพุน้ำร้อน (เขตแดนไทย/พม่า) ระหว่าง กม.7+860 - กม.8+960 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 444/-/63/200 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
58 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 621/60/63/121 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
59 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 621/60/63/122 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
60 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1269 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ขนิน – ต้นเกว๋น ระหว่าง กม.13+000 – กม.30+775 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 22,606 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ (เว้นช่วง กม.15+000 – กม.30+000 , เว้นสะพาน กม.30+076 – กม.30+104) 07/04/2563 07/04/2563 ชม.2/eb./10/2563 ลว. 17 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 54,700 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358