ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
64456 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 13 รายการ 39,774.83 12/12/2561 070/2562/21 แขวงทางหลวงระยอง
64457 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ 62,726.40 12/12/2561 070/2562/20 แขวงทางหลวงระยอง
64458 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 11 รายการ 84,001.66 12/12/2561 070/2562/19 แขวงทางหลวงระยอง
64459 ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ 1,930.00 12/12/2561 151/40/62/14 ศูนย์สร้างทางลําปาง
64460 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 13,332.20 12/12/2561 619/62/06 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
64461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,400.00 12/12/2561 151/35/62/งท.34 ศูนย์สร้างทางลําปาง
64462 จ้างเหมาติดตั้งไฟเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell)ชนิด2หัวบนเสาสูง(Mast Arm) ในทล.3049 ตอน นครนายก-น้ำตกนางรองที่กม.0+900และที่กม.13+250 ,ในทล.305 ตอน องครักษ์-นครนายก ที่กม.74+100 450,000.00 12/12/2561 414/-/62/38 แขวงทางหลวงนครนายก
64463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 68,760.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
64464 น้ำมันดีเซล ๓,๐๐๐ ลิตร 82,740.00 12/12/2561 331/35/029/2562 แขวงทางหลวงระนอง
64465 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 12,030.00 12/12/2561 441/30/62/037 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
64466 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 11,696.00 12/12/2561 426/60/62/62 แขวงทางหลวงระยอง
64467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 34,000.00 12/12/2561 426/60/62/61 แขวงทางหลวงระยอง
64468 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางถนนและสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๑๖+๘๑๓, กม.๔๑๖+๘๑๓ - กม.๔๑๘+๘๑๓, กม.๔๒๒+๖๔๐ - กม.๔๔๐+๘๑๓ ปริมาณงาน ๑๙๘,๘๘๘ ตร.ม. 99,444.00 12/12/2561 แขวงทางหลวงชุมพร
64469 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 72,225.00 12/12/2561 426/85/62/60 แขวงทางหลวงระยอง
64470 ซื้อผ่นสะท้อนแสงสีขาว ชนิด ENGINEER PRISMATIC GRADE ขนาด ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕๐ หลา, แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE ขนาด ๓๐ นิ้ว จำนวน ๔๐ หลา 95,000.00 12/12/2561 332/60/53/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 64,456 ถึง 64,470 จาก 67,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358