ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
64486 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 2,200.00 11/12/2561 513-6268 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64487 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC All in one Lenovo จำนวน 1 รายการ 2,650.00 11/12/2561 513-6267 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64488 ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 245,372.40 11/12/2561 447/35/62/87 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
64489 จ้างซ่อมอัดสายไฮดรอลิค จำนวน 1 รายการ 4,708.00 11/12/2561 433/-/62/024 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
64490 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 2,411.00 11/12/2561 641/50/62/60 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
64491 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 16,528.50 11/12/2561 515/35/62/46 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
64492 ซื้อยางนอก จำนวน 2 เส้น 15,000.00 11/12/2561 433/30/62/025 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
64493 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 47,880.00 11/12/2561 641/60/62/59 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
64494 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) 1,970.00 11/12/2561 515/30/63/45 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
64495 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 780.00 11/12/2561 515/30/62/44 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
64496 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 780.00 11/12/2561 515/30/62/43 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
64497 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 3,875.00 11/12/2561 515/30/62/42 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
64498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 คัน 10,000.00 11/12/2561 630/-/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 9
64499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 161,820.00 11/12/2561 440/35/42/62 สำนักงานทางหลวงที่ 12
64500 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 7,062.00 11/12/2561 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 64,486 ถึง 64,500 จาก 67,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358