ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
66331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,800.00 26/12/2561 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
66332 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,000.00 26/12/2561 441/60/62/108 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
66333 512/45/62/95 ลว. 26 ธ.ค. 2561 วัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 100,010.00 26/12/2561 512/45/62/95 แขวงทางหลวงตากที่ 1
66334 วัสดุอื่นๆจำนวน 7 รายการ 26,800.00 26/12/2561 414/85/62/51 แขวงทางหลวงนครนายก
66335 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน ๓๔ ใบ 9,010.00 26/12/2561 332/85/72/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
66336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,824.00 26/12/2561 311/60/62/57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
66337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 273,000.00 26/12/2561 623/60/62/144 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
66338 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานจอดรถ ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ที่ กม.31+450 รวมปริมาณงาน 1,300 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,732.00 26/12/2561 521/-/62/66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
66339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,136.00 26/12/2561 514/60/62/114 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
66340 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 41,100.00 26/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66341 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 117,000.00 26/12/2561 - แขวงทางหลวงพังงา
66342 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 20,690.00 26/12/2561 554/60/62/95 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
66343 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 214,500.00 26/12/2561 - แขวงทางหลวงพังงา
66344 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 69,524.00 26/12/2561 554/35/62/94 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
66345 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 1,950.00 26/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 66,331 ถึง 66,345 จาก 70,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358