ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
66346 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 237.00 26/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66347 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 77,310.00 26/12/2561 332/35/6/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
66348 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 2,850.00 26/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,997.00 26/12/2561 151/40/62/27 ศูนย์สร้างทางลําปาง
66350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 500.00 26/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 92,540.00 26/12/2561 411/60/62/109 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
66352 วัสดุอื่นๆจำนวน 6 รายการ 52,300.00 26/12/2561 414/85/62/50 แขวงทางหลวงนครนายก
66353 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 294,344.00 26/12/2561 411/60/62/108 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
66354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 61,250.00 26/12/2561 151-บก.2/60/62/021 ศูนย์สร้างทางลําปาง
66355 จ้างผลิตป้ายไวนิล เพื่อใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 11 รายการ 62,548.00 26/12/2561 618-62109 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
66356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 188,880.00 26/12/2561 411/60/62/107 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
66357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11,030.00 26/12/2561 517/60/62/142 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
66358 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 152,820.00 26/12/2561 6183562108 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
66359 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13,810.00 26/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก
66360 งานซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ 311,000.00 26/12/2561 337/60/65/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 66,346 ถึง 66,360 จาก 70,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358