ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ซื้อหินใหญ่ ปริมาณงาน 370 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 453,250.00 03/07/2563 158/60/63/52 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายศรีบุญเรือง-สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,200.00 03/07/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
63 จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (JOINT SEALER) 498,390.00 03/07/2563 528/-/63/211 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
64 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 580 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ที่ กม.18+383 230,260.00 03/07/2563 718/มว/60/63/146 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
65 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 47,400.00 03/07/2563 536/60/63/142 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 35,998.00 03/07/2563 282 แขวงทางหลวงกระบี่
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 360,000.00 03/07/2563 517/60/63/429 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
68 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร จำนวน 1 งาน 122,500.00 03/07/2563 517/-/63/428 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
69 ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Laserjet Interprise M604 จำนวน 2 กล่อง 16,200.00 03/07/2563 433/40/63/383 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 9,200.00 03/07/2563 441/60/63/352 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
71 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 464,000.00 03/07/2563 533/-/397/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 499,800.00 03/07/2563 619/60/63/194 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,480.00 03/07/2563 151/ลป.2/35/63/88 ศูนย์สร้างทางลําปาง
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 9,190.00 03/07/2563 536/-/63/026 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
75 จ้างทำความสะอาดอาคารกองฝึกอบรม และอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141,600.00 03/07/2563 กองฝึกอบรม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 66,360 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358