ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 348 และ 3486 ปริมาณงาน 1,064 อัน 19/11/2562 19/11/2562 619/ - /63/26 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 517/60/63/58 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
63 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงคาดแถบสะท้อนแสง8แถบ หน้า-หลัง พร้อมชื่อหน่วยงาน 19/11/2562 19/11/2562 433/60/63/54 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
64 ซื้อ Pre-Mixed สำเร็จรูป 19/11/2562 19/11/2562 433/60/63/55 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
65 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 19/11/2562 19/11/2562 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
66 512/10/63/1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร80แกรมA4 จำนวน 40 รีม ลว.19/11/62 19/11/2562 19/11/2562 512/10/63/1 แขวงทางหลวงตากที่ 1
67 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/07 19/11/2562 19/11/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/07 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 512/35/63/15 ซื้อวัสดุหล่อลื่น 2 รายการ ลว.19/11/62 19/11/2562 19/11/2562 512/35/63/15 แขวงทางหลวงตากที่ 1
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 433/45/63/53 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
70 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 19/11/2562 19/11/2562 433/35/63/52 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
71 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 19/11/2562 19/11/2562 337/-/3/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
72 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,912 ลิตร 19/11/2562 19/11/2562 337/35/30/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
73 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 426/40/63/11 แขวงทางหลวงระยอง
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 และ กม.15+000 - กม.19+200 19/11/2562 19/11/2562 151-ภย.2/30/63/งท/10 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 38,299 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358