ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 411/45/62/483 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
62 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 411/งท/30/62/63 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
63 ซื้อยาง เพื่อใช้กับรถยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 3 คัน หมายเลข 44-0863-18-7, 44-0893-18-2 และ 44-0894-18-3 13/09/2562 13/09/2562 516/งท/30/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 643/60/62/464 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
65 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 46-6915-14-5 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน 13/09/2562 13/09/2562 330/-/62/33 สำนักงานทางหลวงที่ 15
66 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 13/09/2562 13/09/2562 632/62/382 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 6182062315 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
68 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 13/09/2562 13/09/2562 632/62/381 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 6182062314 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 5573562456 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
71 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 6182062313 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 6184562312 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 5574062454 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
74 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 634/30/191/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 43062203 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 61 ถึง 75 จาก 32,098 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358