ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานใหม่ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 07/04/2563 07/04/2563 623/-/63/208 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
62 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/60/63/164 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 07/04/2563 07/04/2563 332/45/141/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 413/60/63/203 แขวงทางหลวงอยุธยา
65 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวจราจร (Surface Sealing) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง (บริเวณต่างระดับวังมะนาว) ระหว่าง กม.0+400 - กม.0+710 (Ramp D) จำนวน 1 งาน 07/04/2563 07/04/2563 สส(จ)/127/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 413/60/63/202 แขวงทางหลวงอยุธยา
67 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จุ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 07/04/2563 07/04/2563 524/85/200/2563 ลง.3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 07/04/2563 557/60/63/200 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
69 งานซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,186 ลิตร 07/04/2563 07/04/2563 337/35/128/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 07/04/2563 07/04/2563 332/60/142/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
71 งานซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,199 ลิตร 07/04/2563 07/04/2563 337/35/129/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
72 งานจ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-51832-6475-05-3 จำนวน 1 คัน 07/04/2563 07/04/2563 337/-/31/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
73 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางสองข้างทางในทางหลวง หมายเลข 3239 ตอน นครนายก-เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่างกม.1+000 - กม.17+126 ปริมาณงาน 116,112 ตร.ม. และในทางหลวงหมายเลข 3288 ตอน ท่าแดง - วังม่วง ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+573 (รวมปริมาณงาน 221,040.00 ตร.ม) 07/04/2563 07/04/2563 414/-/63/97 แขวงทางหลวงนครนายก
74 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 07/04/2563 521/35/63/211 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
75 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/60/63/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 54,674 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358