ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6164-10-9 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/106/63 3,000.00 03/07/2563 438/30/87/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
77 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9084-13-5 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/105/63 2,100.00 03/07/2563 438/30/86/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
78 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 77-6078-03-0 ยี่ห้อ JCB จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/104/63 5,900.00 03/07/2563 438/30/85/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
79 ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6164-10-9 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/103/63 1,300.00 03/07/2563 438/30/84/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
80 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 9,750.00 03/07/2563 281 แขวงทางหลวงกระบี่
81 5123563/299 ลว.3ก.ค.2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(B10) จำนวน 3,986 ลิตร 78,324.90 03/07/2563 5123563/299 แขวงทางหลวงตากที่ 1
82 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 97,200.00 03/07/2563 280 แขวงทางหลวงกระบี่
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,300.00 03/07/2563 151/30/63/งท.239/ลป2 ศูนย์สร้างทางลําปาง
84 ซื้อกรวยยางสีส้มติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาดสูง 80 ซม. ฐานกว้าง 45 ซม. 40,000.00 03/07/2563 422/60/63/341 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10,160.00 03/07/2563 422/60/63/340 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26,580.00 03/07/2563 422/60/63/339 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 98,800.00 03/07/2563 422/60/63/338 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
88 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 350 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม ที่ กม.36+600 121,450.00 03/07/2563 718/พบ/60/63/145 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
89 ซื้อยาง CRS-2 จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง 106,000.00 03/07/2563 413/60/63/284 แขวงทางหลวงอยุธยา
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 173,700.00 03/07/2563 279 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 76 ถึง 90 จาก 66,360 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358