ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 336/85/9/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 19/11/2562 19/11/2562 426/60/63/12 แขวงทางหลวงระยอง
78 งานจ้างเหมาถางป่าขุดตอในเขตทางหลวง (ขนาดหนัก) ในทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน สิเกา-ควนกุน ระหว่าง กม.40+000-กม.47+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 70,910 ตร.ม. 19/11/2562 19/11/2562 22 แขวงทางหลวงกระบี่
79 ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ พิกัดน้ำหนักเคลื่อนที่ พิกัดน้ำหนัก 15 ตัน จำนวน 4 เครื่อง 19/11/2562 19/11/2562 eb1/8/2563 กองการพัสดุ
80 :nhvน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร 19/11/2562 18/11/2562 535/35/63/52 แขวงทางหลวงพะเยา
81 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 514/35/63/40 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
82 ซื้อยาง รถหมายเลข 44-0079-17-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 644/30/63/008 แขวงทางหลวงนครพนม
83 ซื้อยาง รถหมายเลข 27-6027-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 644/30/63/006 แขวงทางหลวงนครพนม
84 ซื้อยาง รถหมายเลข 44-0076-17-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 644/30/63/005 แขวงทางหลวงนครพนม
85 ซื้อแบตเตอรี่ รถหมายเลข 74-6099-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 644/30/63/004 แขวงทางหลวงนครพนม
86 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด Very High Intensity Grade (Fluorescent) เบอร์ 4081 ขนาด 30" จำนวน 30 หลา 19/11/2562 18/11/2562 335/60/26/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
87 จ้างถอด-ประกอบซ่อม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 718/-/63/52 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
88 จ้างซ่อมท่อไอเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 718/-/63/51 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/11/2562 18/11/2562 614/60/63/47 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
90 งานจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ 19/11/2562 18/11/2562 313/-/020/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 38,298 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358