ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 5 ลบ.ม. 21/02/2563 20/02/2563 335/60/2/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/02/2563 20/02/2563 425/60/63/136 แขวงทางหลวงตราด
78 ท่อ คสล. ขนาด 0 0.60 x 1.00 ม.จำนวน 80 ท่อน 21/02/2563 20/02/2563 335/60/1/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
79 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ 21/02/2563 20/02/2563 513/50/63/125 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 21/02/2563 20/02/2563 513/-/63/128 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 20/02/2563 513/-/63/127 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 20/02/2563 513/40/63/124 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 20/02/2563 552/60/63/105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/02/2563 20/02/2563 5136063126 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/02/2563 20/02/2563 641/60/63/184 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
86 ซือยางแอสฟัลท์ CSS-1h จำนวน ๕ ถัง 20/02/2563 20/02/2563 441/60/63/149 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
87 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2563 20/02/2563 324/45/63/73 แขวงทางหลวงภูเก็ต
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 20/02/2563 533/60/183/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/02/2563 20/02/2563 533/60/182/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2563 20/02/2563 533/60/181/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 48,560 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358