ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 431/20/62/396 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
77 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 331/60/106/2562 แขวงทางหลวงระนอง
78 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 331/70/105/2562 แขวงทางหลวงระนอง
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 623/45/62/338 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
80 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 431/20/62/397 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
81 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.113+500-กม.114+100 26/06/2562 26/06/2562 eb นน.2/40/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
82 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารคลังพัสดุของหน่วยงานกู้ภัย ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ที่ กม.๔๒+๗๐๐ (หน่วยกู้ภัยรามอินทรา) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ที่ กม.๖+๕๐๐ ฯ 26/06/2562 26/06/2562 eb./73/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
83 จ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3250 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองคณฑี-สันประดู่ ระหว่าง กม.1+080-กม.4+000 และ กม.5+790-กม.6+850 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,900 ตารางเมตร 26/06/2562 26/06/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สทล.11/16/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
84 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 25/06/2562 718/30/62/249 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
85 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 25/06/2562 718/30/62/248 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
86 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเช็คระยะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 26/06/2562 25/06/2562 718/-/62/247 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
87 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 25/06/2562 157/35/62/113 ศูนย์สร้างทางสงขลา
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 25/06/2562 514/40/62/455 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
89 5123562/280 ลว. 25 มิ.ย. 2562 วัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 26/06/2562 25/06/2562 5123562/280 แขวงทางหลวงตากที่ 1
90 5126062/279 ลว.25 มิ.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 26/06/2562 25/06/2562 5126062/279 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 21,785 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358