ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 5575062453 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร ส่วนกฏหมายและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 43062202 สำนักงานทางหลวงที่ 11
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 5574062452 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 4306062201 สำนักงานทางหลวงที่ 11
80 ซื้ออุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ (ของใช้ในโรงงาน) จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล (งานเงินทุน) 13/09/2562 13/09/2562 330/08/62/34 สำนักงานทางหลวงที่ 15
81 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น และเครื่องโทรสาร จำนวน 12 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 558/-/62/48 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 4309062200 สำนักงานทางหลวงที่ 11
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ชนิดติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 4309062199 สำนักงานทางหลวงที่ 11
84 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 411/งท/-/62/61 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
85 จ้างเปลี่ยนพัดลมแอร์พร้อมเติมน้ำยา 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 411/งท/-/62/60 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
86 จ้างซ่อมเปลี่ยนซีลกระบอกไฮโดรลิก (บุ้งกี๋) 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 411/งท/-/62/59 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
87 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 411/งท/-/62/62 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
88 จ้างซ่อมแอร์ 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 411/งท/-/62/67 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
89 จ้างซ่อมแอร์ 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 411/งท/-/62/65 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
90 จ้างปะ ผุ พื้นกะบะ 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 13/09/2562 411/งท/-/62/66 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 32,098 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358