ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6237-04-9 (งานเงินทุนฯ) 07/04/2563 07/04/2563 154/งท/30/63/127 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
92 ประกาศผลการขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7105 จำนวน 1 คัน 07/04/2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
93 ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6098-17-2 (งานเงินทุนฯ) 07/04/2563 07/04/2563 154/งท/30/63/126 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
94 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 755/85/63/303 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 755/60/63/302 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 755/60/63/301 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 755/60/63/300 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 755/45/63/299 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 755/60/63/298 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+630-กม.7+735 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 07/04/2563 สลท.4/194/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
101 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ และป้ายเตือนพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3340 07/04/2563 07/04/2563 422/-/63/224 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
102 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Cannon Pixma LX 6770 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-12438-62 07/04/2563 07/04/2563 422/40/63/223 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
103 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 48" ขนาด Diamond Grade 07/04/2563 07/04/2563 422/60/63/222 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
104 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว ขนาด 30" ขนาด Hi Prismatic Grade 07/04/2563 07/04/2563 422/60/63/221 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
105 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 07/04/2563 07/04/2563 422/60/63/220 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 54,723 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358