ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 23,550.00 30/11/2563 433/45/64/46 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
92 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 492,000.00 30/11/2563 638/45/64/38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6239-04-0 (งานเงินทุนฯ) 36,620.00 30/11/2563 154/งท/30/64/63 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
94 ซื้ออะไหล่รถขุด หมายเลข 82-6048-97-0 (งานเงินทุนฯ) 35,100.00 30/11/2563 154/งท/30/64/62 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
95 ซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-1207-96-3 ยี่ห้อ HINO รุ่น FE3WGLD สังกัดศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) 241,303.00 30/11/2563 068/งท/30/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
96 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Ecosys P213DN หมายเลขครุภณฑ์ 7440-002-00218-58R 5,350.00 30/11/2563 067/งท/จ/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
97 ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX หมายเลข 77-6095-04-5 นอกแผนซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล 250,425.00 30/11/2563 069/งท/30/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 87,680.00 30/11/2563 331/60/014/2564 แขวงทางหลวงระนอง
99 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 5,200.00 30/11/2563 639/สม/-/64/23 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 40,000.00 30/11/2563 431/60/64/48 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
101 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15,000.00 30/11/2563 431/60/64/49 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
102 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลข 7440-005-01375-61 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,800.00 30/11/2563 ผจพ.1/จ/4/2564 กองการพัสดุ
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 50,400.00 30/11/2563 426/60/64/31 แขวงทางหลวงระยอง
104 จ้างซ่อมรถเกลี่ย หมายเลข 41-6089-15-2 (งานเงินทุนฯ) 33,500.00 30/11/2563 154/งท/64/27 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
105 จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 367 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ที่ กม.7+389 (เกาะกลาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 32,240.00 30/11/2563 444/-/64/45 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 83,305 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358