ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/85/62/305 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 634/40/328/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
95 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 634/40/327/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 634/40/326/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
98 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/303 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 จ้างซ่อมราวกันอันตรายใน ทล.4 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ที่ กม.43+680 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 20/09/2562 20/09/2562 333/-/62/45 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
100 จ้างซ่อมป้ายจราจรใน ทล.37 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ที่ กม.41+600 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 20/09/2562 20/09/2562 333/-/62/44 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
101 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/301 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
102 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 20/09/2562 กองฝึกอบรม
103 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/300 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 20/09/2562 338/40/677/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/09/2562 20/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 33,056 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358