ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 6,000.00 11/08/2563 755/60/63/702 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 6,700.00 11/08/2563 755/60/63/701 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
93 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 23,754.00 11/08/2563 755/85/63/699 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
94 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 3 รายการ 7,650.50 11/08/2563 313/30/046/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
95 จ้างซ่อมหัวฉีดน้ำชนิดปรับแรงดัน จำนวน 4 รายการ 49,113.00 11/08/2563 313/-/063/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
96 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA WORK จำนวน 800 รีม 89,880.00 11/08/2563 กง.1/64/2563 กองการเงินและบัญชี
97 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ผปง.) 5,778.00 11/08/2563 กง.1/63/2563 กองการเงินและบัญชี
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 5,500.00 11/08/2563 6184063285 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 59,280.00 11/08/2563 333 แขวงทางหลวงกระบี่
100 จ้างทำผ้าม่านบังแสงแดดหน้าต่าง (ผจง.) 36,808.00 11/08/2563 กง.1/62/2563 กองการเงินและบัญชี
101 งานจ้างปรับปรุงห้อง OSS (One Stop Service) จำนวน 2 รายการ 41,195.00 11/08/2563 190/-/63/73 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ 79,233.50 11/08/2563 190/85/63/72 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
103 ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ 10,085.82 11/08/2563 190/50/63/70 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,500.00 11/08/2563 151/ลป.2/60/63/99 ศูนย์สร้างทางลําปาง
105 ซื้อวัสดุสำนักงานรวม10รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,876.00 11/08/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 91 ถึง 105 จาก 70,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358