ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างซ่อมรถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียมยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86(SPARK) หมายเลข 44-9186-13-0 04/12/2562 04/12/2562 063/งท/ย/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
92 จ้างซ่อมรถขูดไสผิวถนนยี่ห้อ WIRTGEN รุ่น W50DC หมายเลข 52-6003-14-2 04/12/2562 04/12/2562 062/งท/ย/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
93 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 622/35/63/08 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
94 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 6183563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
95 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,125 ลิตร จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 622/35/63/07 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
96 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 622/60/63/29 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
97 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 04/12/2562 03/12/2562 632/63/018 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
98 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ รายการ 04/12/2562 03/12/2562 632/63/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
99 จ้างถ่ายแบบแปลนกระดาษไข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 03/12/2562 157/-/63/5 ศูนย์สร้างทางสงขลา
100 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด DIAMOND GRADE แบบหน้าเดียว 04/12/2562 03/12/2562 318/-/63/53 แขวงทางหลวงสตูล
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 , กม.15+000 - กม.19+20 04/12/2562 03/12/2562 151-ภย.2/60/63/6 ศูนย์สร้างทางลําปาง
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 03/12/2562 1544063006 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
103 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ,323 และ 3525 จำนวน 1 งาน 04/12/2562 03/12/2562 รบ./พ./17/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
104 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกระพริบชนิด 2 ดวงโคม (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 4 และ 323 จำนวน 1 งาน 04/12/2562 03/12/2562 รบ./พ./16/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
105 จ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 3206 จำนวน 1 แห่ง 04/12/2562 03/12/2562 รบ./พ./15/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 40,257 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358