ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/40/057/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 16/01/2563 614/60/63/162 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 16/01/2563 614/40/63/163 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
94 จ้างเปลี่ยนชุดสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 16/01/2563 614/-/63/164 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
95 วัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 17/01/2563 16/01/2563 151-ภย.1/60/63/026 ศูนย์สร้างทางลําปาง
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์ 17/01/2563 16/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ 17/01/2563 16/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
98 ซื้อทรายหยาบ 17/01/2563 16/01/2563 422/60/63/120 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
99 จ้างเหมาดูดฝุ่นบนผิวทางจราจร บนทางหลวงหมายเลข 315 17/01/2563 16/01/2563 422/-/63/119 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ 17/01/2563 16/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
101 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/40/058/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
102 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/50/059/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
103 งานจัดซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/50/060/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
104 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/35/061/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/17 16/01/2563 16/01/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 44,656 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358