ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/10/2562 21/10/2562 441/35/63/01 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
92 จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง 2 (ขาออก) 22/10/2562 21/10/2562 260/จ./63/9 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมือง ลำปาง ตอน ๒ 21/10/2562 21/10/2562 151/ลป.2/35/63/1 ศูนย์สร้างทางลําปาง
94 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 21/10/2562 21/10/2562 517/35/63/8 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
95 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร 21/10/2562 21/10/2562 002/งท/35/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
96 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 21/10/2562 615/60/63/9 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 ซื้อทินเนอร์ 10 ปิ๊ป 21/10/2562 21/10/2562 755/60/63/3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
98 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ 21/10/2562 21/10/2562 755/85/62/4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
99 ซื้อเหล็กแผ่น หนา 10 มม. กว้าง 12 ซม. ยาว 6.00 เมตร จำนวน 126 แผ่น 21/10/2562 21/10/2562 755/60/63/3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
100 แผ่นสะท้อนแสงสีขาว ขนาด ๓๖ นิ้ว ชนิด Engineer Grade 21/10/2562 21/10/2562 615/60/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 งานจัดซื้อทรายหยาบ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 21/10/2562 615/60/63/11 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 21/10/2562 615/45/63/9 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 21/10/2562 615/60/63/10 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 21/10/2562 21/10/2562 260/จ./63/7 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
105 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๕๐๐ ลิตร, นำ้มันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑,๒๗๕ ลิตร 21/10/2562 21/10/2562 332/35/1/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 91 ถึง 105 จาก 35,353 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358