ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 5 รายการ 160,236.00 01/06/2563 615/70/63/198 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP3054 จำนวน 1 หลอด 5,900.00 01/06/2563 433/40/63/354 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
93 ซื้อหินฝุ่น จำนวน 25 ลบ.ม. 13,750.00 01/06/2563 433/60/63/353 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,190.00 01/06/2563 151/40/63/133 ศูนย์สร้างทางลําปาง
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ หน่วยงานการเงินและบัญชี ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.00 01/06/2563 151/40/63/134 ศูนย์สร้างทางลําปาง
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 10,000.00 01/06/2563 528/งท/30/63/105 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
97 งานจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข 44-9674-16-9 4,554.00 01/06/2563 615/-/25/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 210 ขด 37,800.00 01/06/2563 755/60/63/474 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 197,500.00 01/06/2563 755/45/63/472 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
100 จ้างทำแบบเหล็กหล่อคอนกรีต ขนาด 0.80x1.20 ม. จำนวน 1 งาน 234,900.00 01/06/2563 755/-/63/470 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
101 ซื้อกระดาษไข จำนวน 2 ม้วน 5,778.00 01/06/2563 755/40/63/469 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
102 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 3,600.00 01/06/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 2,120.00 01/06/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 211,850.00 01/06/2563 411/45/63/284 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
105 จ้างติดตั้งมู่ลี่ภายในอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม 475,000.00 01/06/2563 260/จ./63/118 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 64,490 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358