ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 5123562/278 ลว.25 มิ.ย. 2562 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 20 ลิตร 26/06/2562 25/06/2562 5123562/278 แขวงทางหลวงตากที่ 1
92 512-62/277 ลว.25 มิ.ย. 2562 จ้างทำการผลิตแผ่นป้ายจราจร 1 รายการ 26/06/2562 25/06/2562 512-62/277 แขวงทางหลวงตากที่ 1
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 26/06/2562 25/06/2562 558/35/62/54 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวทล์ 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก กับรถหมายเลข 74-6050-97-5 26/06/2562 25/06/2562 428/งท/30/62/63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟกระพริบติดท้ายรถ 44 แบบ LED (2 หน้า/6 ช่อง) จำนวน 1 รายการ กับรถหมายเลข 44-20112-8563-08-5 26/06/2562 25/06/2562 428/งท/30/62/64 ลว แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ กับรถหมายเลข 25-6185-91-8 26/06/2562 25/06/2562 428/งท/30/62/65 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
97 วัสดุเกษตร จำนวน 9 รายการ 26/06/2562 25/06/2562 622/70/62/199 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
98 จ้างอัดสายไฮดรอลิคเส้นในฯ งานเงินทุนหมุนเวียน แขวงทางหลวงพะเยา จำนวน 1 งาน(2 รายการ) 26/06/2562 25/06/2562 535/-/81/62 แขวงทางหลวงพะเยา
99 ซื้อ Hot Mix จำนวน 70 ตัน 26/06/2562 25/06/2562 611/60/62/281 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
100 ซื้อ Hot Mix จำนวน 70 ตัน 26/06/2562 25/06/2562 611/60/62/281 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
101 ซื้อป้ายลูกศรหัวเกาะไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 3 ชุด 26/06/2562 25/06/2562 611/60/62/280 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26/06/2562 25/06/2562 311/20/62/188 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
103 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 25/06/2562 528/35/62/223 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 25-6839-05-3 26/06/2562 25/06/2562 630/B/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 9
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 324/40/62/127 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 91 ถึง 105 จาก 21,785 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358