ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/299 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,500 ลิตร โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 20/09/2562 537/35/62/293 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
111 ช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ web Conference 20/09/2562 20/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
112 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 622/60/62/312 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
113 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 622/45/62/311 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 20/09/2562 514/40/62/645 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
115 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบบรรทุกเครื่องจักร จำนวน 5 คัน 20/09/2562 20/09/2562 eb2-2/3/2563 กองการพัสดุ
116 5126062/357 ลว. 19 ก.ย. 2562 ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 780 ถุง 20/09/2562 19/09/2562 5126062/357 แขวงทางหลวงตากที่ 1
117 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 19/09/2562 614/35/62/395 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 19/09/2562 614/35/62/396 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 19/09/2562 425/35/62/393 แขวงทางหลวงตราด
120 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 19/09/2562 517/40/62/563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 106 ถึง 120 จาก 33,056 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358