ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 324/45/62/126 แขวงทางหลวงภูเก็ต
107 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 411/60/62/354 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
108 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ที่ กม.45+650 - กม.45+715 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/06/2562 25/06/2562 333/-/62/253 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
109 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 25/06/2562 5573562291 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
110 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE DG3 FLUORESENT ขนาด 30 นิ้ว 25/06/2562 25/06/2562 636/60/62/148 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 25/06/2562 318/60/62/263 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
112 ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 6 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 190/50/62/58 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
113 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 411/60/62/353 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
114 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 190/85/62/59 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
115 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 638/40/62/241 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 643/40/62/337 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
117 งานจ้างซ่อมเครื่องมือทดสอบความแข็ง จำนวน 1 งาน 25/06/2562 25/06/2562 190/-/62/60 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
118 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 638/40/62/240 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
119 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/06/2562 25/06/2562 441/35/62/23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
120 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 638/40/62/239 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 21,785 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358