ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 18/11/2562 557/60/63/33 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
107 จ้างติดตั้งทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 1246 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกวาง - แสนขัน ที่ กม.0+025 (LT.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 18/11/2562 557/-/63/35 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 18/11/2562 557/60/63/34 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
109 ซื้อน้ำกลั่น จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
110 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
111 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 533/35/26/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
112 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 533/30/24/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
113 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 533/30/23/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
114 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 533/30/22/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
115 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 428/45/63/22 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
116 วัสดุไฟฟ้า(พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 428/45/63/21 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
117 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 428/60/63/19 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
118 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 18/11/2562 411/งท/-/63/7 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
119 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 18/11/2562 411/60/63/28 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
120 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-0097-61 18/11/2562 18/11/2562 326/20/29/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 38,304 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358