ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 611/-/63/94 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 20-6240-15-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 15/01/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 638/-/63/00010 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 638/-/63/00010 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 638/-/63/00010 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 15/01/2563 14/01/2563 533/45/118/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 10/01/2563 10/01/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 08/01/2563 08/01/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 06/01/2563 611/45/63/84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 03/01/2563 02/01/2563 513/35/63/75 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 09/01/2563 26/12/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/12/2562 25/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 611/60/63/62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 05/01/2563 24/12/2562 531/45/63/114 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 23/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 516 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358