ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(HOT MIX รวมค่าขนส่ง) จำนวน 58 ตัน 1.11 19/04/2564 435/60/64/162 ลว.19 เม.ย. 64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 ลูก ใช้กับรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6668-18-0 ,44-0554-18-5,44-0952-18-8 8,510.00 19/04/2564 360/งท/30/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 238,535.10 16/04/2564 431/35/64/278 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6978-16-8 5,920.00 08/04/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่างกม.146+515-กม.170+515(เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 304(0401) ระหว่างกม.126+416-กม.147+395 รวมปริมาณงาน 310,949.00 ตร.ม. 124,379.60 07/04/2564 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเขตทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 0.00 05/04/2564 33/60/64/207 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 96,920.00 05/04/2564 536/35/64/122 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
8 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,910.00 02/04/2564 718/30/64/143 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 จ้างเหมาทำงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.16+000 - กม.30+000 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 135,800.00 02/04/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 96,800.00 31/03/2564 536/35/64/120 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 249,900.00 30/03/2564 448/60/64/150 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (แผ่นไวนิล) จำนวน 2 รายการ 7.20 30/03/2564 - แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 82,500.00 30/03/2564 634/60/154/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 - 30 มิ.ย.64 14,605.00 26/03/2564 093/จ/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 9,004.80 26/03/2564 333/35/64/203 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,228 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358