ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนท่าช้าง-ป๊อกแป๊ก-สันมะค่า ระหว่าง กม.3+200-กม.8+416 (เป็นช่วงๆ) 25/06/2562 28/11/2562 ยกเลิกแผนงาน/โครงการ ประกาศเลขที่ สบ.(E)/2/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 20/06/2562 18/07/2562 208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อยางเครื่องจักรหมายเขล 44-0123-17-0 20/06/2562 18/07/2562 207 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย 2 หน้า) ทางหลวงหมายเลข 320 ตอน สถานีรถไฟปราจีนบุรี - แยกศาลนเรศวร ที่บริเวณกม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 618-62255 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย 2 หน้า) ทางหลวงหมายเลข 320 ตอน สถานีรถไฟปราจีนบุรี - แยกนเรศวร ที่บริเวณกม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 618-62255 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 11/07/2562 6184562253 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 11/07/2562 533/-/328/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 10/07/2562 10/07/2562 สำนักงานเลขานุการกรม
9 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 15/07/2562 03/07/2562 310/20/62/87 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 03/07/2562 03/07/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 321/40/62/307 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 321/40/62/306 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ที่ กม.7+000 LT. 01/07/2562 28/06/2562 พล.EB/47/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
15 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 27/06/2562 638/60/62/243 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 286 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358