ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกา่ร 19/11/2561 19/11/2561 428//45/62/16 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 16/11/2561 15/11/2561 621/ฟ/62/32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 16/11/2561 15/11/2561 621/ฟ/62/32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 14/11/2561 622/35/62/03 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 14/11/2561 622/35/62/03 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ 15/11/2561 13/11/2561 510/-/62/10 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/11/2561 13/11/2561 618606237 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 14/11/2561 13/11/2561 618606238 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/11/2561 13/11/2561 533/45/44/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 13/11/2561 12/11/2561 638/60/62/28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 12/11/2561 12/11/2561 632/62/069 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/11/2561 09/11/2561 622/60/62/17 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/11/2561 09/11/2561 622/60/62/17 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 2 รายการ จำนวน 1 งาน 09/11/2561 08/11/2561 718/30/62/17 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 09/11/2561 07/11/2561 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358