ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 16,000.00 16/09/2564 638/40/64/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 3,937.00 16/09/2564 638/40/64/430 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ ๙๕ 5,965.00 15/09/2564 448/35/64/317 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,250 ลิตร 67,657.50 16/09/2564 385 แขวงทางหลวงกระบี่
5 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 297,272.50 142,690.80 07/09/2564 437/-/64/494 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงานทั้งสิ้น 382,011 ตร.ม. 183,365.28 09/09/2564 437/-/64/498 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นราวกันอันตรายพร้อมเสาและอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ที่ กม.3+268 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 39,281.00 14/09/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 7,025.00 14/09/2564 517/40/64/670 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 7,000.00 14/09/2564 517/40/470 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 179,700.00 14/09/2564 641/35/64/390 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 2,700.00 14/09/2564 638/30/64/00177 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ 204,820.00 14/09/2564 638/-/64/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อสำรองเข้าสต๊อค จำนวน 9 รายการ 0.00 09/09/2564 437/45/64/496 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 31,490.00 07/09/2564 437/60/64/495 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 7,630.00 13/09/2564 638/40/64/218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,403 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358