ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 21/01/2562 19/01/2562 638/45/62/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 18/01/2562 554/60/62/121 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 15/01/2562 642/62/82 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ 17/01/2562 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม – ถ้ำน้ำบัง ระหว่าง กม.๐+๒๗๓ – กม.๐+๕๗๖ 14/01/2562 14/01/2562 คค. 06035/22/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๕+๑๐๐ – กม.๒๐๕+๘๕๐ RT., กม.๒๐๗+๐๕๐ – กม.๒๐๗+๗๐๐ RT 14/01/2562 14/01/2562 คค. 06035/23/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 12/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/01/2562 11/01/2562 85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 10/01/2562 11/01/2562 คค ๐๖๐๓๕ / ๑๗ / ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.2+740 - กม.2+980 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/01/2562 10/01/2562 445/-/146/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า-ไดตาล ระหว่าง กม.48+000-กม.49+000 ปริมาณงาน 1.000 กม. 10/01/2562 10/01/2562 นว.2/e.31/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 09/01/2562 09/01/2562 นว.2/e.28/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกยไชย-ศรีมงคล ระหว่าง กม.43+550-กม.45+500 ปริมาณงาน 17,550.000 ตร.ม. 09/01/2562 09/01/2562 นว.2/e.29/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 08/01/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358