ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/03/2562 20/03/2562 5136062171 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 20/03/2562 20/03/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 21/03/2562 20/03/2562 คค 06046/พ.1/e-b/38/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร Solar Cell (ไฟกระพริบLED 300 มม.) สีเหลือง อุปกรณ์ครบชุดพร้อมเสา ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่างกม.172+300 - กม.201+440 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 12 ชุด 19/03/2562 19/03/2562 618-62162 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในงานโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งเมียนมาร์) ที่ กม.17+127 – กม.17+507 19/03/2562 19/03/2562 718/มส/60/62/70 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 – กม.17+127 19/03/2562 19/03/2562 718/มส/60/62/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 19/03/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 –กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 20/03/2562 19/03/2562 คค 06052/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 21/03/2562 18/03/2562 313/-/114/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 20/03/2562 16/03/2562 638/60/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน กม.0+100 - กม.29+900 LT,RT เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.156+750 - กม.060+450 15/03/2562 15/03/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16x3.4 นิ้ว 15/03/2562 13/03/2562 621/30/62/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 13/03/2562 13/03/2562 643/40/62/183 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 13/03/2562 13/03/2562 643/70/62/176 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12/3/62 12/03/2562 12/03/2562 512/30/62/60 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 183 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358