ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนหนองตะเลา-รางพิกุล ตอน 3 ที่ กม.19+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 462,000.00 13/01/2564 336/พรบ/นฐ/2/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 247,500.00 12/01/2564 638/60/64/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 2,475,000.00 12/01/2564 638/60/64/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนหนองตะเลา-รางพิกุล ตอน 2 ที่ กม.6+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 292,000.00 06/01/2564 336/พรบ/นฐ/1/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 ซื้อแบตเตอรี่ 12V 100 Ah พร้อมน้ำกรดและประจุไฟรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6424-92-1 จำนวน 1 รายการ 8,000.00 05/01/2564 310/B/30/64/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างเหมาทำงานทาสีโครงสร้างสะพาน ด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ที่ กม.20+510 (ด้านซ้ายทาง) 214,787.22 05/01/2564 413/จ/64/57 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 จ้างซ่อมเปลี่ยนฝากระบะท้ายพร้อมทำสี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 8,500.00 04/01/2564 527/-/64/33 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 งานจ้างเหมาบริการผลิตป้ายฯ จำนวน 2 รายการ 2,200.00 04/01/2564 638/-/64/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 120,870.00 04/01/2564 638/35/64/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6,890.00 30/12/2563 090/40/64/07 กองการเจ้าหน้าที่
11 ซื้อไม้อัดยาง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ที่ กม.34+447 433,230.00 30/12/2563 718/มล/60/64/98 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ ตอน ๒ ที่ กม.๗๙+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 3,576,000.00 30/12/2563 e-กบ.42/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
13 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ ตอน ๑ ที่ กม.๗๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 2,663,000.00 30/12/2563 e-กบ.41/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
14 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ ตอน ๔ ที่ กม.๘๘+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 2,921,000.00 30/12/2563 e-กบ.40/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
15 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ ตอน ๓ ที่ กม.๘๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 3,565,000.00 30/12/2563 e-กบ.39/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,143 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358