ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 09/04/2563 09/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 466617-07-0 09/04/2563 09/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 09/04/2563 170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/04/2563 09/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม. 377 + 342 (หมวดทางหลวงบ้านแดน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 09/04/2563 437/พ.1/e17/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม. 331 + 300 (หมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 09/04/2563 437/พ.1/e 16/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่- แยกแม่แขม ตอน 1 ระหว่าง กม.2+612 - กม.2+613 09/04/2563 08/04/2563 คค 06014(พ.1)/36/2563 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6284-02-4 08/04/2563 08/04/2563 85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6284-02-4 08/04/2563 08/04/2563 85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และส่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 18 08/04/2563 08/04/2563 310/-/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.27+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 09/04/2563 08/04/2563 สฎ.2/eb/13/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/70/63/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 07/04/2563 638/60/63/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 693 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358