กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 41 ตัว, เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว) 2 รายการ จำนวน 1 งาน 0.00 30/09/2566 . สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 41-5099-79-2 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 2 ลูก 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,600.00 08/08/2566 320/30/66/53/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,841.00 28/09/2566 5224066332 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 5124066/375 ลว. 22 ก.ย. 2566 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 6.25 26/09/2566 5124066/375 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 5124066/375 ลว. 22 ก.ย. 2566 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 2,000.00 26/09/2566 5124066/375 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 ซื้อใบมีด เครื่องจักรหมายเลข 82-6160-16-2 รุ่น ZX180LC-5G ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,200.00 08/05/2566 320/30/66/34/335 สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 33,460.00 25/09/2566 437/45/66/504 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 7430-005-01078-63 10,024.00 22/09/2566 333/-/66/407 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 9,662.00 21/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 66,320.00 19/09/2566 333/40/66/398 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 11,125.00 19/09/2566 333/40/66/397 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 จ้างซ่อมแซมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ที่กม.492+500 (แยกหนองแก) ปริมาณงาน 3 รายการ จำนวน 1 งาน งานบูรณะทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,257.60 19/09/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 7,857.03 18/09/2566 333/35/66/390 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 286,974.00 18/09/2566 333/35/66/391 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 81,000.00 25/01/2566 643/70/66/143 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,442 รายการ