ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ – กม.๙+๕๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14,999,999.00 29/09/2565 5/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางมูลนาก – ตลิ่งชัน ตอน 1 ระหว่าง กม.17+820 - กม.22+000 14,500,000.00 29/09/2565 พจ.E-11/2566 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 Btu. จำนวน 2 ชุด 7,000.00 28/09/2565 413/จ/65/33 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.24+630 – กม.28+195 ปริมาณงาน 32,287.00 ตร.ม. 13,000,000.00 28/09/2565 65097225726 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1254 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าดารา ระหว่าง กม.0+010 – กม.2+371 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 17,849.00 ตร.ม. 7,999,000.00 28/09/2565 65097188497 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1040 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าทอง – หาดกรวด ระหว่าง กม.0+173 – กม.1+590 ปริมาณงาน 11,636.00 ตร.ม. 5,999,000.00 28/09/2565 65097188052 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.8+124 – กม.11+745 ปริมาณงาน 32,640.00 ตร.ม. 14,000,000.00 28/09/2565 65097225620 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.278+7๑0 – กม.282+8๑๕ ปริมาณงาน ๓๗,๙๔๖.00 ตร.ม. 14,999,000.00 28/09/2565 65097225548 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.338+538 – กม.341+400 (RT.) ปริมาณงาน 31,440.00 ตร.ม. 13,999,000.00 28/09/2565 65097225370 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่าง กม.300+515 – กม.303+511 (RT.) ปริมาณงาน 36,252.00 ตร.ม. 13,999,000.00 28/09/2565 65097224922 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 จกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.279+190 – กม.281+852 (LT.) ปริมาณงาน 30,450.00 ตร.ม. 11,999,000.00 28/09/2565 65097224779 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง – น้ำอ่าง ระหว่าง กม.5+260 – กม.8+680ปริมาณงาน 31,184.00 ตร.ม. 12,999,000.00 28/09/2565 65097225799 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.31+200 - กม.37+200 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 0.00 28/09/2565 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน – เนินสมอ ระหว่าง กม.81+000 - กม.82+620 14,500,000.00 28/09/2565 พจ.E-7/2566 แขวงทางหลวงพิจิตร
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.67+957 - กม.69+130 10,500,000.00 28/09/2565 พจ.E-6/2566 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,950 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.