ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88,250.00 20/01/2566 151/ลป./60/66/4 ศูนย์สร้างทางลำปาง
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,610.00 24/01/2566 151/ลป./60/66/5 ศูนย์สร้างทางลำปาง
3 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+450 - กม.35+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24,542,000.00 03/02/2566 ค-ภก 2/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,680.00 17/01/2566 151/ลป./60/66/2 ศูนย์สร้างทางลำปาง
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500,000.00 01/02/2566 319/35/66/110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,735.00 11/01/2566 สท/-/66/009 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 จ้างซ่อมบริการหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ รถปิคอัพฯ หมายเลข 44-1199-20-2 ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR87JEMNC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,530.00 30/01/2566 232/งท/ย/66 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
8 จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานซ่อมแซมคันทางที่เคลื่อนตัวและเก็บวัสดุน้ำท่วม ในทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - อุทัย ที่ กม.12+775 (ด้านขวาทาง),และในทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน ระหว่าง กม.1+732-กม.2+806 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง 206,420.00 30/01/2566 413/จ/66/89 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,360.00 25/01/2566 718/35/66/น/36 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 จ้างติดฟิลม์และกระจกของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9153-11-3 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 9,416.00 24/01/2566 310/B/-/66/16 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21,975.00 19/01/2566 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,588.55 24/01/2566 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒(สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา-คลองมอญ ระหว่าง กม.๑๒+๑๒๓-กม.๑๓+๑๒๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๐,๗๐๐ ตร.ม.) 30,000,000.00 24/01/2566 - แขวงทางหลวงชัยนาท
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย ระหว่าง กม.59+400 - กม.60+580 40,000,000.00 23/01/2566 อท.1/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (งบประมาณ) 10,000.00 20/01/2566 310/40/66/26 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,202 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.