ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ตัน 22/05/2562 22/05/2562 - แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/05/2562 17/05/2562 5136062250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ย้ายเครื่องปรับอากาศ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 16/05/2562 16/05/2562 118/45/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 62057233725 15/05/2562 15/05/2562 643/70/62/284 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 15 ลบ.ม. 21/05/2562 14/05/2562 641/60/62/253 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 6186062197 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7 จ้างเหมาทาสี Concrete Barrier ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๓+๒๓๒ - กม.๕๕+๖๑๐ เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม ๔,๔๓๔.๘๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2562 08/05/2562 รน.จ.6/2562 แขวงทางหลวงระนอง
8 งานจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/05/2562 07/05/2562 313/60/142/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562 07/05/2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือน ชนิดแผ่นเหล็กสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด Diamond Grade จำนวน 3 รายการ 02/05/2562 02/05/2562 618-62193 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
11 จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศสังกัดสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง 29/04/2562 29/04/2562 100/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
12 จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศสังกัดสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง 29/04/2562 29/04/2562 100/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
13 ซื้อวัสดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 30/04/2562 24/04/2562 5134562230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/04/2562 23/04/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 จ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 222 , 2026 และ 2096 22/04/2562 22/04/2562 643/62/247 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 228 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358