ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 59,965.00 28/09/2563 634/60/367/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21,000.00 27/09/2563 533/40/514/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 25/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 25/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
5 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 25/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
6 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑๘ คัน 17,100,000.00 25/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 รายการ จำนวน 1 งาน 12,900.00 25/09/2563 320/45/101/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21 รายการ จำนวน 1 งาน 20,500.00 25/09/2563 320/45/102/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทำการจ้างเหมางานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) บนทางหลวงหมายเลข 4305 ตอน ทุ่งสง - จำปา ระหว่าง กม.2+638 - กม.5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29,700,000.00 25/09/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทำการจ้างเหมางานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) บนทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน โคกบก - บ่อน้ำร้อน ระหว่าง กม.0+079 - กม.3+087 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28,400,000.00 25/09/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,970.40 24/09/2563 522/35/63/339 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 174,191.50 24/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 480 ลิตร 10,449.20 24/09/2563 270 แขวงทางหลวงกระบี่
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 42,100.00 24/09/2563 533/45/509/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
15 งานจ้างเหมารถตู้เพื่อรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักไปปฏิบัติงานตามด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 39,346,700.00 24/09/2563 กท./eb.50/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 898 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358