ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนท่าช้าง-ป๊อกแป๊ก-สันมะค่า ระหว่าง กม.3+200-กม.8+416 (เป็นช่วงๆ) 25/06/2562 28/11/2562 ยกเลิกแผนงาน/โครงการ ประกาศเลขที่ สบ.(E)/2/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16/09/2562 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 13/09/2562 321/35/62/396 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 16/09/2562 12/09/2562 513-62415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 16/09/2562 12/09/2562 5132062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 622/60/62/282 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 622/60/62/283 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 313/60/220/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 6186062307 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กญ - 9403 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 304 (0401) ที่บริเวณกม.142+000 ปริมาณ 1 งาน 11/09/2562 11/09/2562 618-62306 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 6186062307 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กญ - 9403 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 304 (0401) ที่บริเวณกม.142+000 ปริมาณ 1 งาน 11/09/2562 11/09/2562 11092562 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 374 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358