ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24,465.00 08/07/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ยาว 20.00 เมตร จำนวน 42 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ กม.28+525 420,000.00 02/07/2563 718/ปศ/-/63/143 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด่านฯ ธัญบุรี 1 และด่านฯ ธัญบุรี 2 214,000.00 30/06/2563 260/จ./63/132 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 6,500.00 30/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 12,220.00 29/06/2563 310/40/63/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 6,500.00 29/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28,400.00 25/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 245,725.50 25/06/2563 611/35/63/319 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง ขนาด 250 KVA จำนวน 1 งาน 49,500.00 23/06/2563 531/63/352 แขวงทางหลวงแพร่
10 ซื้ออะไหล่ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 19/06/2563 310/B/30/63/67 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสะพาน คสล. เดิม จำนวน ๑ LS. ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,676,117.00 19/06/2563 คค 06115.3/คช.62/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 งานจ้างทำการขน-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 572,000.00 19/06/2563 คค 06115.3/นว.61/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 7,220.00 17/06/2563 321/40/63/344 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 93,000.00 17/06/2563 266 แขวงทางหลวงกระบี่
15 5126063/280 ลว. 16 มิ.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 37,615.00 17/06/2563 5126063/280 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358