ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนท่าช้าง-ป๊อกแป๊ก-สันมะค่า ระหว่าง กม.3+200-กม.8+416 (เป็นช่วงๆ) 25/06/2562 28/11/2562 ยกเลิกแผนงาน/โครงการ ประกาศเลขที่ สบ.(E)/2/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 62117222335 15/11/2562 15/11/2562 619/30/63/03 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 8073.15 15/11/2562 15/11/2562 310/B/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/11/2562 15/11/2562 533/60/24/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 14/11/2562 14/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 จ้างเหมาทำการปรับระดับด้วยแอสฟัลต์บริเวณคอสะพาน 12/11/2562 11/11/2562 413/จ/63/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙,๓๖๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 11/11/2562 331/40/-/003/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 331/60/013/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 331/40/-/003/2563 แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 618606319 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304(0403) , 3078(0100) , 3079(0101) , 3076(0200) , 3481(0300) , 304(0402) รวม 2 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 618-6320 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 จ้างเหมาทำการทาสีการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่างกม.204 + 954 - กม.220+495 รวมปริมาณงาน 2,124.000 ตร.ม. 11/11/2562 11/11/2562 618-6319 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 455 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358