ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
211 เลขที่ 512/40/62/77 ลว. 12 ธ.ค. 2561 14/12/2561 12/12/2561 512/40/62/77 ลว. 12 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1
212 งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.5+000-กม.8+484 11/12/2561 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
213 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำแคม-ปากคาน ระหว่าง กม.12+500-กม.21+980 (เป็นตอนๆ) 11/12/2561 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
214 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 20,472 ลบ.ม. (หลวม) โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย 11/12/2561 11/12/2561 eb-ศลป.41/2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
215 512/60/62/76 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 รายการ 14/12/2561 11/12/2561 512/60/62/76 แขวงทางหลวงตากที่ 1
216 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 435/60/62/62 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
217 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า กม.13+100 - กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2561 06/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
218 งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาสมิง-นนทรีย์ ระหว่าง กม.23+460 - กม.23+900 และทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ ระหว่าง กม.45+100-กม.45+320,กม.52+290-กม.53+310 ปริมาณงาน 16,270 06/12/2561 03/12/2561 พ.152/2562 แขวงทางหลวงตราด
219 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 03/12/2561 513-6266 แขวงทางหลวงสุโขทัย
220 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 03/12/2561 513-6266 แขวงทางหลวงสุโขทัย
221 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 03/12/2561 513-6265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
222 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 03/12/2561 643/35/62/63 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
223 วัสดุสำนักงานจำนวน 36 รายการ 04/12/2561 30/11/2561 636/40/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
224 ซื้อ Hot Mix จำนวน 1 รายการ 29/11/2561 29/11/2561 552/60/62/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
225 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 29/11/2561 29/11/2561 คค ๐๖๐๓๕/๑๖/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 211 ถึง 225 จาก 264 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358