ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/03/2562 07/03/2562 5136062167 แขวงทางหลวงสุโขทัย
227 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 07/03/2562 06/03/2562 638/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
228 จ้างเหมาทำการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในสังกัดหมวดทางหลวงเวียงสา หมวดทางหลวงน้ำมวบ และหมวดทางหลวงนาน้อย 06/03/2562 06/03/2562 536/62/014 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
229 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/03/2562 06/03/2562 638/60/62/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
230 วัสดุจราจร จำนวน .3 รายการ 06/03/2562 06/03/2562 638/60/62/138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
231 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 06/03/2562 06/03/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/03/2562 05/03/2562 641/60/62/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
233 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 05/03/2562 5133562164 แขวงทางหลวงสุโขทัย
234 ซื้อ Hot Mix จำนวน 7 ตัน จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 05/03/2562 5136062162 แขวงทางหลวงสุโขทัย
235 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 05/03/2562 05/03/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
236 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/03/2562 04/03/2562 626/70/ซ/127/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/03/2562 01/03/2562 626/60/ซ/119/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 01/03/2562 626/60/ซ/118/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 01/03/2562 626/60/ซ/117/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
240 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงน่านที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ในทางควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ปริมาณงาน 1,160 ต้น 27/02/2562 27/02/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 226 ถึง 240 จาก 383 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358