ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
226 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนท่าช้าง-ป๊อกแป๊ก-สันมะค่า ระหว่าง กม.3+200-กม.8+416 (เป็นช่วงๆ) 28/11/2561 28/11/2561 - แขวงทางหลวงสระบุรี
227 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/11/2561 27/11/2561 552/35/62/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
228 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกระพริบ (Solar Cell) ทางหลวงหมายเลข 3079 , 3481 , 3293 , 3604 รวม 3 รายการ จำนวน 12 ชุด 26/11/2561 23/11/2561 618-6258 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
229 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 22/11/2561 510/-/62/7 สำนักงานทางหลวงที่ 5
230 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 22/11/2561 510/30/62/6 สำนักงานทางหลวงที่ 5
231 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 643/35/62/60 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
232 โครงการ ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 636/60/62/43 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
233 โครงการ ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 636/60/62/43 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
234 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 638/70/62/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
235 ทำการจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด - เกาะเปาะ ระหว่าง กม.86+937 - กม.87+900 ด้าน LT. 03/12/2561 22/11/2561 - แขวงทางหลวงปัตตานี
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 552/45/62/76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 20/11/2561 20/11/2561 618406051 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
238 512/85/62/61 ลว. 19 พ.ย. 2561 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 20/11/2561 20/11/2561 512/85/62/61 แขวงทางหลวงตากที่ 1
239 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่กล้วย กม.16+050 13/12/2561 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
240 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่ากล้วย กม.16+050 13/12/2561 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 226 ถึง 240 จาก 264 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358