ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 43,200.00 16/06/2563 638/60/63/406 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 5126063/275 ลว. 11 มิ.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 67,000.00 16/06/2563 5126063/275 แขวงทางหลวงตากที่ 1
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย 98,000.00 15/06/2563 642/60/63/260 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
19 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 1059 สิงห์บุรี เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่กม.49+000 (ขาออก) 44,000.00 12/06/2563 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 90,342.00 11/06/2563 533/60/348/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1,830,730.00 10/06/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
22 5126063/269 ลว. 5 มิ.ย. 2563 Hot Mix จำนวน 27 ตัน 43,470.00 09/06/2563 5126063/269 แขวงทางหลวงตากที่ 1
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งานฉุกเฉิน) 40,762.00 09/06/2563 413/60/63/3 (งานฉุกเฉิน) แขวงทางหลวงอยุธยา
24 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 ชุด 12,200.00 05/06/2563 513/60/63/217 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 13,981.00 05/06/2563 638/40/63/234 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 11,050.00 04/06/2563 638/40/63/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 23,950.00 04/06/2563 638/60/63/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 6,955.00 04/06/2563 638/40/63/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 68,700.00 04/06/2563 533/60/339/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
30 ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์ติดเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ตามรายละเอียดแนบท้าย 208,800.00 04/06/2563 438/60/63/89 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358