ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
17 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
18 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 622/60/62/282 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
19 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 622/60/62/283 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
20 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 313/60/220/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 6186062307 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
22 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กญ - 9403 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 304 (0401) ที่บริเวณกม.142+000 ปริมาณ 1 งาน 11/09/2562 11/09/2562 618-62306 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 6186062307 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
24 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กญ - 9403 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 304 (0401) ที่บริเวณกม.142+000 ปริมาณ 1 งาน 11/09/2562 11/09/2562 11092562 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 10/09/2562 10/09/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
26 ซื้อ Hot mixed 09/09/2562 09/09/2562 641/60/62/328 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
27 ซื้อ Hot mixed 09/09/2562 09/09/2562 641/60/62/328 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
28 จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 06/09/2562 513-62404 แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 5125062/345 ลว.3 ก.ย. 2562 วัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 06/09/2562 06/09/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
30 งานจ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบคัดแยกประเภทรถยนต์ (AVC) ด่านฯ ทับช้าง 1 และด่านฯ ทับช้าง 2 05/09/2562 05/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 383 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358