ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/06/2562 12/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
17 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 11/06/2562 431/60/62/382 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
18 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 11/06/2562 431/30/62/382 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
19 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 11/06/2562 431/60/62/382 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
20 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (บำรุงปกติ) รหัสงาน 21200 งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน 07/06/2562 07/06/2562 พล.EB/47/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
21 การจัดให้ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 04/06/2562 04/06/2562 ยกเลิก แขวงทางหลวงอ่างทอง
22 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ พังโคน, หมวดฯ วานรนิวาส 04/06/2562 04/06/2562 642/35/62/215 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในงานทาสี CURB ทางหลวงหมายเลข 222 CS.0102 04/06/2562 04/06/2562 642/60/62/214 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
24 จ้างเหมางานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทอง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน จำนวน 1 รายการ 31/05/2562 31/05/2562 533/-/268/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
25 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Hot mix จำนวน 90 ตัน 30/05/2562 30/05/2562 6186062213 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 29/05/2562 643/60/62/302 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
27 จ้างเหมาทำการผลิตป้าย จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 29/05/2562 643/62/301 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
28 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำราวสะพานและกำแพงคอนกรีตด้วยน้ำปูนผสมสารโพลิเมอร์ ทางหลวงหมาเลย 304 กม.166+819 - กม.205+617 เป็นแห่งๆ จำนวน 55,865.32 ตร.ม. 29/05/2562 29/05/2562 618-62209 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
29 5126062/241 ลว. 28 พ.ค. 2562 แผ่นสะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade สีส้ม สำหรับติดเสาไฟฟ้า ขนาด 15 x 15 ซม. จำนวน 3,200 แผ่น 28/05/2562 28/05/2562 5126062/241 แขวงทางหลวงตากที่ 1
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 264 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358