ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 การจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ 20/11/2562 19/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
17 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
18 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
19 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
20 62117222335 15/11/2562 15/11/2562 619/30/63/03 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
21 8073.15 15/11/2562 15/11/2562 310/B/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/11/2562 15/11/2562 533/60/24/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 14/11/2562 14/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/11/2562 11/11/2562 626/35/ซ/30/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
25 จ้างเหมาทำการปรับระดับด้วยแอสฟัลต์บริเวณคอสะพาน 12/11/2562 11/11/2562 413/จ/63/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
26 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙,๓๖๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 11/11/2562 331/40/-/003/2563 แขวงทางหลวงระนอง
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 331/60/013/2563 แขวงทางหลวงระนอง
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 331/40/-/003/2563 แขวงทางหลวงระนอง
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 618606319 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
30 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304(0403) , 3078(0100) , 3079(0101) , 3076(0200) , 3481(0300) , 304(0402) รวม 2 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 618-6320 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 471 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358