ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 จ้างเหมาทำการทาสีการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่างกม.204 + 954 - กม.220+495 รวมปริมาณงาน 2,124.000 ตร.ม. 11/11/2562 11/11/2562 618-6319 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 618606319 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
33 จ้างเหมาทำการทาสีการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่างกม.204 + 954 - กม.220+495 รวมปริมาณงาน 2,124.000 ตร.ม. 08/11/2562 08/11/2562 618-6319 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 11/11/2562 07/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
35 งานจ้างเหมาทำการซ่อมราวสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ ที่ กม.๘+๒๒๑ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๔ เมตร 07/11/2562 07/11/2562 441/-/63/02 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36 ซื้อวัสดอื่นๆ รวม 9 รายการ 12/11/2562 06/11/2562 62117109499 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
37 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 11/11/2562 05/11/2562 435/30/02/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
38 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 638/40/63/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ปริมาณงาน 1,241,435 ตร.ม. 18/11/2562 04/11/2562 513/-/63/4 แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/11/2562 04/11/2562 513/60/63/9 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 06/11/2562 04/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 05/11/2562 04/11/2562 ช9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
43 ใบสั่งซื้อ 11 04/11/2562 04/11/2562 425/60/63/11 แขวงทางหลวงตราด
44 ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม. หลอด Led 170 ดวง สีเหลือง แผง Solar Cell 10 W. แบตเตอรี่ 12 V. 12 A. พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด 04/11/2562 04/11/2562 331/45/007/2563 แขวงทางหลวงระนอง
45 งานซื้อบัตร Transit Card จำนวน 200,000 ใบ 31/10/2562 31/10/2562 กท./eb.5/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 471 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358