ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.231+700 (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนฯ) และกม.232+200 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 366,760.00 04/06/2563 611/-/63/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
32 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 22KV/220 V 1 เฟส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79,600.00 04/06/2563 611/45/63/274 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
33 ซื้อ Hot mixed จำนวน 295 ตัน 499,435.00 04/06/2563 641/60/63/318 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
34 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ที่บริเวณ กม.183+325(แยกสระแท่น), ระหว่างกม.208+850-กม.216+560 LT,RT(เป็นช่วงๆ) และ กม.213+410-กม.216+560 ปริมาณงาน 1,146 อัน 233,920.00 04/06/2563 618-63194 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งานฉุกเฉิน) 337,000.00 01/06/2563 ยกเลิกโครงการงานฉุกเฉิน 1 แขวงทางหลวงอยุธยา
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 9,980.00 29/05/2563 531/40/63/320 แขวงทางหลวงแพร่
37 5126063/262 ลว. 28 พ.ค. 2563 โคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์หลอด LED ขนาด 300 มม. รุ่น 168 ดวง (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 14 โคม 294,000.00 28/05/2563 5124563/262 แขวงทางหลวงตากที่ 1
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกู้ภัย จำนวน 3 รายการ 26,715.00 28/05/2563 260/86/63/86 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,880.00 27/05/2563 522/60/63/206 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24,900.00 25/05/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
41 ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี จำนวน 1 รายการ 25,300.00 25/05/2563 411/10/63/275 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
42 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 211,000.00 21/05/2563 ยกเลิกใบสั่งซื้อ 413/60/63/262 แขวงทางหลวงอยุธยา
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 99,450.00 18/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
44 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6120-91-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,180.00 18/05/2563 310/B/-/63/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
45 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,990.00 15/05/2563 718/35/63/น/56 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358