ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 552/40/62/323 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
32 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 04/09/2562 04/09/2562 คค 06070/1896/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
33 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ 12/09/2562 04/09/2562 313/40/223/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
34 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 03/09/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
35 5123562/342 ลว.2 ก.ย. 2562 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,300 ลิตร 03/09/2562 03/09/2562 5123562/342 แขวงทางหลวงตากที่ 1
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 02/09/2562 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย HOTMIX 02/09/2562 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย Hotmix แขวงทางหลวงอ่างทอง
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 30/08/2562 30/08/2562 แขวงทางหลวงอ่างทอง
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 29/08/2562 643/60/62/443 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 5136062371 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 จ้างทำตรายาง จำนว 1 อัน จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 22/08/2562 513-62373 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 22/08/2562 22/08/2562 638/-/62/290 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
44 512/30/62/148 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.21/8/62 22/08/2562 22/08/2562 512/30/62/148 แขวงทางหลวงตากที่ 1
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/08/2562 20/08/2562 533/60/395/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 383 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358