ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
436 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 643/35/62/60 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
437 โครงการ ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 636/60/62/43 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
438 โครงการ ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 636/60/62/43 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
439 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 638/70/62/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
440 ทำการจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด - เกาะเปาะ ระหว่าง กม.86+937 - กม.87+900 ด้าน LT. 03/12/2561 22/11/2561 - แขวงทางหลวงปัตตานี
441 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 552/45/62/76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
442 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 20/11/2561 20/11/2561 618406051 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
443 512/85/62/61 ลว. 19 พ.ย. 2561 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 20/11/2561 20/11/2561 512/85/62/61 แขวงทางหลวงตากที่ 1
444 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่กล้วย กม.16+050 13/12/2561 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
445 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่ากล้วย กม.16+050 13/12/2561 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกา่ร 19/11/2561 19/11/2561 428//45/62/16 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
447 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Hot mix จำนวน 22 ตัน 20/11/2561 19/11/2561 618606250 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
448 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/11/2561 19/11/2561 618606245 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
449 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 22/11/2561 15/11/2561 321/35/62/53 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
450 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 22/11/2561 15/11/2561 321/35/62/53 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 436 ถึง 450 จาก 469 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358