ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
436 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,220.00 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
437 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 46,500.00 12/09/2562 622/60/62/282 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
438 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 81,720.00 12/09/2562 622/60/62/283 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
439 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 317,800.00 12/09/2562 313/60/220/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
440 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 113,100.00 11/09/2562 6186062307 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
441 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กญ - 9403 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 304 (0401) ที่บริเวณกม.142+000 ปริมาณ 1 งาน 5,434.00 11/09/2562 618-62306 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
442 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 113,100.00 11/09/2562 6186062307 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
443 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กญ - 9403 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 304 (0401) ที่บริเวณกม.142+000 ปริมาณ 1 งาน 5,434.00 11/09/2562 11092562 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
444 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 2,568,748.00 10/09/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
445 ซื้อ Hot mixed 98,000.00 09/09/2562 641/60/62/328 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
446 จ้างเหมาบริการ 4,320.00 06/09/2562 513-62404 แขวงทางหลวงสุโขทัย
447 5125062/345 ลว.3 ก.ย. 2562 วัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 24,258.00 06/09/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
448 งานจ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบคัดแยกประเภทรถยนต์ (AVC) ด่านฯ ทับช้าง 1 และด่านฯ ทับช้าง 2 3,477,400.00 05/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
449 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 48,000.00 05/09/2562 552/40/62/323 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
450 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 692,300.00 04/09/2562 คค 06070/1896/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 436 ถึง 450 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358