ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
451 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ 48,536.00 04/09/2562 313/40/223/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
452 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21,126.00 03/09/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
453 5123562/342 ลว.2 ก.ย. 2562 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,300 ลิตร 63,963.00 03/09/2562 5123562/342 แขวงทางหลวงตากที่ 1
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 5,516.00 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย HOTMIX 158,400.00 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย Hotmix แขวงทางหลวงอ่างทอง
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 158,400.00 30/08/2562 แขวงทางหลวงอ่างทอง
457 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12,600.00 29/08/2562 643/60/62/443 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
458 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 172,600.00 23/08/2562 320/35/079/62/334 สำนักงานทางหลวงที่ 16
459 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 237,764.70 23/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
460 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 4,240.00 23/08/2562 5136062371 แขวงทางหลวงสุโขทัย
461 จ้างทำตรายาง จำนว 1 อัน จำนวน 1 รายการ 250.00 22/08/2562 513-62373 แขวงทางหลวงสุโขทัย
462 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 1,800.00 22/08/2562 638/-/62/290 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
463 512/30/62/148 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.21/8/62 53,286.00 22/08/2562 512/30/62/148 แขวงทางหลวงตากที่ 1
464 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 64,820.00 20/08/2562 533/60/395/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
465 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ ในสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมทางหลวง พญาไท 348,844.00 19/08/2562 718/ลข/45/62/139 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 451 ถึง 465 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358