ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
451 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/11/2561 22/11/2561 552/45/62/76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
452 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 20/11/2561 20/11/2561 618406051 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
453 512/85/62/61 ลว. 19 พ.ย. 2561 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 20/11/2561 20/11/2561 512/85/62/61 แขวงทางหลวงตากที่ 1
454 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่กล้วย กม.16+050 13/12/2561 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
455 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่ากล้วย กม.16+050 13/12/2561 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกา่ร 19/11/2561 19/11/2561 428//45/62/16 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
457 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Hot mix จำนวน 22 ตัน 20/11/2561 19/11/2561 618606250 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
458 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/11/2561 19/11/2561 618606245 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
459 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 22/11/2561 15/11/2561 321/35/62/53 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
460 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 22/11/2561 15/11/2561 321/35/62/53 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/11/2561 15/11/2561 618606253 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
462 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 16/11/2561 15/11/2561 621/ฟ/62/32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
463 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 16/11/2561 15/11/2561 621/ฟ/62/32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
464 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 14/11/2561 622/35/62/03 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
465 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 14/11/2561 622/35/62/03 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 451 ถึง 465 จาก 479 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358