ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ ในสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมทางหลวง พญาไท 18/08/2562 19/08/2562 718/ลข/45/62/139 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
47 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ 20/08/2562 19/08/2562 คค 06115.4/977 ลว.19 สค.62 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
48 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 17/08/2562 16/08/2562 512/35/62/328 แขวงทางหลวงตากที่ 1
49 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 15/08/2562 15/08/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/08/2562 14/08/2562 536/30/62/056 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
51 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/08/2562 14/08/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
52 5126062/322 ลว.14 ส.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 14/08/2562 5126062/322 แขวงทางหลวงตากที่ 1
53 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบส่งกำลังของรถบรรทุก หมายเลข 74-6080-05-9 จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 14/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/08/2562 14/08/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/546 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 6,515.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 13/08/2562 310/50/62/103 สำนักงานทางหลวงที่ 18
56 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางสองข้างทางและเกาะกลาง ปริมาณงาน 430,675 ตร.ม. 13/08/2562 13/08/2562 336/นฐ/15/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
57 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 512-62/303 ลว. 24 ก.ค. 2562 จ้างทำการก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA 1 แห่ง 09/08/2562 09/08/2562 ใบสั่งเลขที่ 303 แขวงทางหลวงตากที่ 1
59 5126062123 08/08/2562 08/08/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
60 ซื้อวัสดุราวกันอันตราย จำนวน 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด ที่ กม.143+550 07/08/2562 07/08/2562 718/บส/60/62/124 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 383 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358