ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศสังกัดสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง 29/04/2562 29/04/2562 100/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
47 จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศสังกัดสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง 29/04/2562 29/04/2562 100/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
48 ซื้อวัสดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 30/04/2562 24/04/2562 5134562230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/04/2562 23/04/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
50 จ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 222 , 2026 และ 2096 22/04/2562 22/04/2562 643/62/247 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
51 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) สรุปผลรายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 22/04/2562 22/04/2562 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
52 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) สรุปผลรายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 22/04/2562 22/04/2562 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
53 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงน่านที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ในทางควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ปริมาณงาน 1,160 ต้น 18/04/2562 17/04/2562 นน.1/22/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
54 จ้างผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน 29/05/2562 11/04/2562 522/-/62/133 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/04/2562 11/04/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
56 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/04/2562 11/04/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
57 ซื้อหางปลาต่อหัวกะโหลกและสายดูดน้ำ รถหมายเลขฯ 25-6655-99-0 10/04/2562 10/04/2562 324/30/62/51 แขวงทางหลวงภูเก็ต
58 ซื้อหางปลาต่อหัวกะโหลกและสายดูดน้ำ รถหมายเลขฯ 25-6655-99-0 10/04/2562 10/04/2562 324/30/62/51 แขวงทางหลวงภูเก็ต
59 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 11/04/2562 10/04/2562 313/60/136/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
60 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10/04/2562 10/04/2562 313/40/132/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 264 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358