ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 31/10/2562 31/10/2562 441/-/62/549 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
47 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 30/10/2562 30/10/2562 638/40/63/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
48 วัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 30/10/2562 30/10/2562 638/60/63/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
49 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 30/10/2562 310/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
50 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 30/10/2562 310/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
51 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงอนจำนวน 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะ้เจาะจง 30/10/2562 30/10/2562 310/-/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
52 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/10/2562 28/10/2562 643/35/63/20 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
53 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 29/10/2562 28/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/10/2562 25/10/2562 533/60/1/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 25/10/2562 643/60/63/13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
56 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 25/10/2562 24/10/2562 638/40/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/10/2562 24/10/2562 643/60/63/6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/10/2562 24/10/2562 643/60/63/6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
59 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 24/10/2562 24/10/2562 619/60/63/1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
60 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 24/10/2562 24/10/2562 638/40/62/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 471 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358