ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบ1ล้าน) จำนวน 10 รายการ 92,860.00 14/05/2563 531/60/63/289 แขวงทางหลวงแพร่
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบ1ล้าน) จำนวน 10 รายการ 928,602.00 14/05/2563 531/60/63/289 แขวงทางหลวงแพร่
48 63057163727 23,000.00 13/05/2563 416/60/170 แขวงทางหลวงปทุมธานี
49 5126063/240 ลว. 13 พ.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15,480.00 13/05/2563 5126063/240 แขวงทางหลวงตากที่ 1
50 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 0100 ตอนทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.0+000 - 40+986 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,999,000.00 13/05/2563 ยกเลิกโครงการ63057043154 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
51 จ้างเหมาติดตั้ง Expantion Joint รุ่น Strip Seal (Aluminum Alloy) จำนวน 31 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ที่ กม.25+773 310,000.00 13/05/2563 718/ตส/-/63/105 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122,500.00 12/05/2563 426/45/63/119 แขวงทางหลวงระยอง
53 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟกระพริบ(ชนิดเสาสูง)พร้อมป้ายจราจร)ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-เขาน้อย บริเวร กม.3+150และ กม.5+280 ปริมาณงาน 4ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 340,000.00 08/05/2563 426/63/117 แขวงทางหลวงระยอง
54 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 78,540.00 07/05/2563 638/60/63/201 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
55 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 113,400.00 07/05/2563 638/45/63/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 71,260.00 07/05/2563 413/60/63/233 แขวงทางหลวงอยุธยา
57 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 45,490.00 05/05/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
58 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 93,390.00 05/05/2563 638/60/63/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
59 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 240,000.00 05/05/2563 336/คภ.ทล.2/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 99,450.00 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358