ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 336,000.00 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 180,260.00 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 180,260.00 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
64 ซื้อ MOLD OIL NO 2(น้ำมันทาแบบ ขนาด 200 ลิตร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,142.00 30/04/2563 718/35/63/น/46 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
65 5126063/231 ลว.30 เม.ย. 2563 ทรายหยาบ จำนวน 4 ลบ.ม. 800.00 30/04/2563 5126063/231 แขวงทางหลวงตากที่ 1
66 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ระหว่าง กม.58+300 - กม.58+326 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,300,000.00 30/04/2563 ตก eb/ 35 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
67 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.30+985 - กม.44+390 LT,RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11,000,000.00 30/04/2563 ตก eb/ 34 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
68 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 3 บริเวณ กม.0+000 (รวมบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 2,000,000.00 29/04/2563 ชม.2/eb./38/2563 ลว 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
69 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 63) 111,701.03 29/04/2563 63047575503 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
70 63047557926 6,200.00 28/04/2563 310/B/30/63/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
71 จ้างเหมาทาสี Concrete Barrier 496,522.00 27/04/2563 531/63/253 แขวงทางหลวงแพร่
72 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 94,500.00 27/04/2563 638/85/63/193 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปริมาณ 1 แห่ง 980,000.00 27/04/2563 คค 06049/พ.1/e/34/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงปลวกแดง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.17+621 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00 27/04/2563 รย./eb/31/2563 แขวงทางหลวงระยอง
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านฉาง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านฉาง - มาบตาพุด กม. 194+674 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00 27/04/2563 รย./eb/33/2563 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358