ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 313/30/024/62 29/03/2562 29/03/2562 313/30/024/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/03/2562 28/03/2562 6186062169 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
78 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 28/03/2562 28/03/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
79 จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ – ทางพาด ระหว่าง กม.๑+๒๑๘ – กม.๗+๗๔๗ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยตะกั่ว – พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๖๕๙ – กม.๗+๐๐๐ ปริมาณ 26/03/2562 26/03/2562 คค 06059/พ.1/E/13/2561 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
80 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE สีขาว 30 นิ้ว มอก.606-2529 28/03/2562 22/03/2562 423/30/62/141 แขวงทางหลวงจันทบุรี
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/03/2562 20/03/2562 5136062171 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 20/03/2562 20/03/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
83 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 21/03/2562 20/03/2562 คค 06046/พ.1/e-b/38/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
84 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร Solar Cell (ไฟกระพริบLED 300 มม.) สีเหลือง อุปกรณ์ครบชุดพร้อมเสา ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่างกม.172+300 - กม.201+440 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 12 ชุด 19/03/2562 19/03/2562 618-62162 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
85 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในงานโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งเมียนมาร์) ที่ กม.17+127 – กม.17+507 19/03/2562 19/03/2562 718/มส/60/62/70 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
86 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 – กม.17+127 19/03/2562 19/03/2562 718/มส/60/62/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
87 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 19/03/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
88 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 –กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 20/03/2562 19/03/2562 คค 06052/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
89 งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 21/03/2562 18/03/2562 313/-/114/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
90 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 20/03/2562 16/03/2562 638/60/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 264 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358