ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 02/10/2562 24/09/2562 5134062431 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/10/2562 24/09/2562 626/40/ซ/317/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 24/09/2562 5106062216 สำนักงานทางหลวงที่ 5
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 27/09/2562 24/09/2562 310/60/62/172 สำนักงานทางหลวงที่ 18
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 533/40/442/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 533/40/442/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
82 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 638/40/62/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
83 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 23/09/2562 626/20/ซ/311/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
84 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 23/09/2562 626/20/ซ/310/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
85 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 23/09/2562 626/20/ซ/310/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
86 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 45 รายการ เพื่อใช้งานส่วนไฟฟ้า 23/09/2562 23/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
88 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 21/09/2562 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
89 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/304 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
90 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 471 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358