ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงแกลง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน กม.263+100 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00 27/04/2563 รย./eb/32/2563 แขวงทางหลวงระยอง
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปลวกแดง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.17+621 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,900,000.00 27/04/2563 รย./eb/35/2563 แขวงทางหลวงระยอง
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแกลง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน กม.263+100 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,900,000.00 27/04/2563 รย./eb/34/2563 แขวงทางหลวงระยอง
79 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจั่น – สันกลางใต้ ที่ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 1,500,000.00 24/04/2563 ชม.2/eb./28/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
80 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,900.00 24/04/2563 310/B/-/63/42 สำนักงานทางหลวงที่ 18
81 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.3+367 – กม.36+100 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (357.638 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ 1,866,000.00 24/04/2563 ชม.2/eb./33/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
82 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงสันกำแพง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1006 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ออนหลวย ที่ กม.10+000.000 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 1,200,000.00 24/04/2563 ชม.2/eb./26/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับครุภัณฑ์หมายเลข 5805-004-00005-58R 44,400.00 24/04/2563 300/งท/08/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
84 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสา ทล.4 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.221+500 จำนวน 1 งาน (งานบูรณะทรัพย์สิน) 14,500.00 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
85 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์, ป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสา และป้ายสะท้อนแสง ทล.4 ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+400 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะทรัพย์สิน) 56,706.00 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
86 จ้างเหมาติดตั้งร่าวกันอันตราย ทล.4 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.277+400 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะทรัพย์สิน) 46,254.00 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
87 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ที่ กม.380+950 ด้านขวาทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 งาน 52,154.00 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
88 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ที่ กม.386+220 ด้านขวาทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 งาน 49,530.00 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
89 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ถึง Toe - Slope ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.209+000 - กม.242+550 (เป็นช่วงๆ) 99,900.00 23/04/2563 643/63/290 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
90 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ที่ กม.385+800 ด้านซ้ายทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 งาน 24,850.00 23/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358