ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน กม.0+100 - กม.29+900 LT,RT เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.156+750 - กม.060+450 15/03/2562 15/03/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31300) งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.249+750 - กม.270+950 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 13/03/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16x3.4 นิ้ว 15/03/2562 13/03/2562 621/30/62/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 13/03/2562 13/03/2562 643/40/62/183 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
95 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 13/03/2562 13/03/2562 643/70/62/176 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12/3/62 12/03/2562 12/03/2562 512/30/62/60 แขวงทางหลวงตากที่ 1
97 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 1 ที่ กม.13 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/3/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
98 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - เวียงดอย ที่ กม. 340 + 470 (สี่แยกสะพานเดชาติวงศ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/6/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
99 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.0 + 000 (บริเวณแยกอุทยานสวรรค์), ที่ กม.1 + 475 (บริเวณทางแยกพหลโยธิน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/5/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
100 ซื้ออะไหล่ 13/03/2562 12/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
101 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 2 ที่ กม.17 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/4/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
102 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.8 + 000 และ ทางหลวงหมาย 3008 ตอนควบคุม 0100 ตอน พยุหะคีรี - เนินมะกอก ระหว่าง กม.0 + 601 - กม.4 + 254 ปริมาณงาน 1 EACH 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/2/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
103 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.1 + 210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/1/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
104 ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 12/03/2562 12/03/2562 643/70/62/176 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
105 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ตีเส้นทางคนข้าม ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 22 และตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2091 12/03/2562 12/03/2562 642/35/62/132 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 264 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358