ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,000,000.00 22/04/2563 63047448455 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
92 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด – เกาะเปาะ ตอน 2 (ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด – มะพร้าวต้นเดียว) ที่ กม.83+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,989,100.00 21/04/2563 ปน 39/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
93 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด – เกาะเปาะ ตอน 1 (ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด – มะพร้าวต้นเดียว) ที่ กม.78+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,994,300.00 21/04/2563 ปน 38/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
94 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 1,000,000.00 21/04/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 8,280.00 21/04/2563 755/30/63/170 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
96 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง – ไชโย ที่ กม.50+350 (ขาออก กทม.) (อาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 หลัง 1,200,000.00 21/04/2563 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/191 แขวงทางหลวงอ่างทอง
97 งานจ้างเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะ Bored Pile Dai 0.80 ม. ปริมาณงาน จำนวน 2,527 เมตร จำนวน 133 ต้น ความลึก 19.00 ม. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 22,010,170.00 20/04/2563 eb-สพ.2/ทก.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
98 ซื้อไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุต หนา 15 มม. จำนวน 66 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.82+147 และ กม.89+600 112,992.00 20/04/2563 718/หส/60/63/94 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
99 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,000,000.00 20/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 71,000.00 17/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 71,000.00 17/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 71,000.00 17/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
103 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9008-11-5 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,050.00 17/04/2563 310/B/30/63/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 74,850.00 17/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
105 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ระหว่าง กม.58+300 - กม.58+326 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,300,000.00 17/04/2563 ตก eb/ 27 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358