ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 18/07/2562 641/60/62/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
93 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 20/06/2562 18/07/2562 208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
94 ซื้อยางเครื่องจักรหมายเขล 44-0123-17-0 20/06/2562 18/07/2562 207 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
95 จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย 2 หน้า) ทางหลวงหมายเลข 320 ตอน สถานีรถไฟปราจีนบุรี - แยกศาลนเรศวร ที่บริเวณกม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 618-62255 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
96 จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย 2 หน้า) ทางหลวงหมายเลข 320 ตอน สถานีรถไฟปราจีนบุรี - แยกนเรศวร ที่บริเวณกม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 618-62255 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 11/07/2562 6184562253 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
98 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 11/07/2562 533/-/328/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
99 จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 10/07/2562 10/07/2562 สำนักงานเลขานุการกรม
100 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/07/2562 05/07/2562 321/35/62/316 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
101 ว่าจ้างดำเนินการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ งาน 23/07/2562 04/07/2562 522/-/62/207 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
102 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 15/07/2562 03/07/2562 310/20/62/87 สำนักงานทางหลวงที่ 18
103 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 03/07/2562 03/07/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
104 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 02/07/2562 522/70/62/205 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
105 ซื้อวัสเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 03/09/2562 01/07/2562 070(66)/62/030 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 91 ถึง 105 จาก 383 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358