ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
92 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/85/62/305 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
94 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/303 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
95 งานปรับปรุง ซ่อมแซม และเสริมกำลังคานสะพานที่ชำรุดเสียหาย ทางแยกต่างระดับร่มเกล้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 20/09/2562 20/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 23/09/2562 16/09/2562 638/30/62/00209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
97 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 18/09/2562 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
98 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16/09/2562 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 13/09/2562 321/35/62/396 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
100 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 16/09/2562 12/09/2562 513-62415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 16/09/2562 12/09/2562 5132062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
103 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
104 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
105 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 622/60/62/282 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 471 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358