ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 5126063/199 ลว.15เม.ย.2563 หินใหญ่คละ ขนาด 15- 30 ซม. จำนวน 198 ลบ.ม. 148,500.00 15/04/2563 5126063/199 แขวงทางหลวงตากที่ 1
107 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.232+830 - กม.233+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,500,000.00 15/04/2563 438/e.41/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
108 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 296,994.00 15/04/2563 336/60/77/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ระหว่าง กม.247+394 - กม.247+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14,000,000.00 15/04/2563 รย./eb/30/2563 แขวงทางหลวงระยอง
110 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด -หนองไผ่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง ที่ กม.140+050 พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 1,000,000.00 14/04/2563 บพ.(พ.1)/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
111 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 หลัง 760,000.00 14/04/2563 คค 06052/พ.1/e/18/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
112 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,281.00 13/04/2563 310/B/30/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
113 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,028.65 13/04/2563 310/ฺB/-/63/35 สำนักงานทางหลวงที่ 18
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยไผ่ - หาดไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+175 - กม.48+800 ปริมาณงาน 254.70 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,861,000.00 13/04/2563 คค 06015 (พ.1)/21 (ยกเลิก)/2563 ลว. 13 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
115 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 334,030.00 13/04/2563 718/ยว/60/63/80 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
116 5126063/189 ลว. 10 เม.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 33,414.00 12/04/2563 5126063/189 แขวงทางหลวงตากที่ 1
117 งานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ 1 แห่ง 99,500,000.00 11/04/2563 - สำนักอำนวยความปลอดภัย
118 63047208810 27,390.00 10/04/2563 321/60/63/245 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
119 5126063/192 ลว.10 เม.ย.2563 สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาดจุ 1 กล. จำนวน 5 กป. 1,890.00 10/04/2563 5126063/192 แขวงทางหลวงตากที่ 1
120 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ -คุยประดู่ ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 35,000,000.00 10/04/2563 ตก eb/18 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 783 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358