ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 622/60/62/283 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
107 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 313/60/220/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 6186062307 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
109 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กญ - 9403 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 304 (0401) ที่บริเวณกม.142+000 ปริมาณ 1 งาน 11/09/2562 11/09/2562 618-62306 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 6186062307 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
111 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กญ - 9403 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 304 (0401) ที่บริเวณกม.142+000 ปริมาณ 1 งาน 11/09/2562 11/09/2562 11092562 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 10/09/2562 10/09/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
113 ซื้อ Hot mixed 09/09/2562 09/09/2562 641/60/62/328 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
114 ซื้อ Hot mixed 09/09/2562 09/09/2562 641/60/62/328 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
115 จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 06/09/2562 513-62404 แขวงทางหลวงสุโขทัย
116 5125062/345 ลว.3 ก.ย. 2562 วัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 06/09/2562 06/09/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
117 งานจ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบคัดแยกประเภทรถยนต์ (AVC) ด่านฯ ทับช้าง 1 และด่านฯ ทับช้าง 2 05/09/2562 05/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
118 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 552/40/62/323 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
119 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 04/09/2562 04/09/2562 คค 06070/1896/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
120 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ 12/09/2562 04/09/2562 313/40/223/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 471 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358