ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/07/2562 01/07/2562 626/60/ซ/232/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
107 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 321/40/62/307 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
109 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 321/40/62/306 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
110 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ที่ กม.7+000 LT. 01/07/2562 28/06/2562 พล.EB/47/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
111 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 27/06/2562 638/60/62/243 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
112 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2562 26/06/2562 522/20/62/196 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/06/2562 26/06/2562 641/60/62/291 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
114 ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมบำรุงรถขูดไสผิวถนน ยี่ห้อ WIRTGEN รุ่นW50DC หมายเลข 52-6002-14-1 26/06/2562 26/06/2562 380/งท/30/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
115 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0801 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.540+850 LT. 27/06/2562 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
116 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0801 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.540+850 LT. 27/06/2562 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
117 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 7 รายการ 27/06/2562 26/06/2562 313/-/145/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
118 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง 28/06/2562 25/06/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 643/45/62/336 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
120 งานจ้าง 27/06/2562 24/06/2562 ยกเลิก (บันทึกชื่องานไม่ถูกต้อง) แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 383 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358