ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 08/03/2562 08/03/2562 643/60/62/173 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
107 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 07/03/2562 522/70/62/105 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/03/2562 07/03/2562 5136062167 แขวงทางหลวงสุโขทัย
109 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 07/03/2562 06/03/2562 638/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
110 จ้างเหมาทำการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในสังกัดหมวดทางหลวงเวียงสา หมวดทางหลวงน้ำมวบ และหมวดทางหลวงนาน้อย 06/03/2562 06/03/2562 536/62/014 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
111 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/03/2562 06/03/2562 638/60/62/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
112 วัสดุจราจร จำนวน .3 รายการ 06/03/2562 06/03/2562 638/60/62/138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
113 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 06/03/2562 06/03/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/03/2562 05/03/2562 641/60/62/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
115 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 05/03/2562 5133562164 แขวงทางหลวงสุโขทัย
116 ซื้อ Hot Mix จำนวน 7 ตัน จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 05/03/2562 5136062162 แขวงทางหลวงสุโขทัย
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 05/03/2562 05/03/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
118 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/03/2562 04/03/2562 626/70/ซ/127/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/03/2562 01/03/2562 626/60/ซ/119/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 01/03/2562 626/60/ซ/118/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 264 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358