ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ความยาว 20.00 เมตร จำนวน 42 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง ที่ กม.8+514 01/04/2563 01/05/2563 e-สพ.1/ภป/45/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.312+455 - กม.314+810 NB., SB. ปริมาณงาน 40,414 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 04/04/2563 27/04/2563 ทส.e-b/18/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06013/31/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ที่ กม.284+856 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06013/30/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงแม่สะเรียง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.197+350 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06013/29/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06013/28/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ที่ กม.284+856 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06013/27/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
8 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ที่ กม.240+750 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06013/26/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.340+955 - กม.349+453 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06015 (พ.1)/20/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.5+350 - กม.7+000 จำนวน 47 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06015 (พ.1)/19/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่, หาดไร่ - นาเซีย ระหว่าง กม.34+036 - กม.111+433 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06015 (พ.1)/18/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360ํ ) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ระหว่าง กม.13+000 - กม.47+000 และทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน น่าน - น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+000 และ กม.36+875 - กม.40+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 คค 06015 (พ.1)/17/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชนแดน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 07/04/2563 07/04/2563 บพ.(พ.1)/17/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 07/04/2563 07/04/2563 บพ.(พ.1)/16/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 07/04/2563 07/04/2563 บพ.(พ.1)/15/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 5,710 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358