ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 7 รายการ เพื่อฟิ้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชนแดน - ดงขุย ระหว่าง กม.42+000 - กม.46+100 (เป็นช่วงๆ) 19,068,383.00 03/07/2563 คค 06114.2/eb.44/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 793,600.00 02/07/2563 e-สพ.1/บว/61/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อศูนย์ราชการและโรงเรียนสิงห์บุรี สาย311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา ระหว่างกม.30+500-กม.31+000 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 6,170,000.00 02/07/2563 สห.(EB)/25/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) 9,957.00 02/07/2563 คค 06119/พ.5.2/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 ขายทอดตลาด อะไหล่เก่าชำรุด ยางเก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) 2,165.00 02/07/2563 คค 06119/พ.5.2/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 วัน 46,000.00 02/07/2563 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./9/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด นอกเงินทุน 1,865.00 02/07/2563 คค 06119/พ.5.2/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน 2 รายการ ระหว่าง กม.3+950-กม.5+100 ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 2,155,250.00 02/07/2563 eb.-ศลป.48/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
9 งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสร้างสะพาน คสล.เดิม จำนวน ๑ LS. โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,677,957.00 02/07/2563 คค 06115.3/คช.68/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 งานจ้างทำการขนส่ง-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 572,000.00 02/07/2563 คค 06115.3/นว.67/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 680,000.00 02/07/2563 eb-ชร.2/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4046 ระหว่าง กม.29+850 - กม.30+029 ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,000,000.00 02/07/2563 ตง/e-b/54/2563 แขวงทางหลวงตรัง
13 ขายทอดตลาด วัสดุทั่วไป ชำรุด จำนวน 9 รายการ 113,465.00 01/07/2563 นว.2/17/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ ชำรุด จำนวน 127 ลูก (งานงบประมาณ) 12,700.00 01/07/2563 นว.2/18/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 5 รายการ 273,500.00 01/07/2563 ชม.2/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358