ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 19/11/2562 554/60/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 210 ลบ.ม. 19/11/2562 19/11/2562 62117174586 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 375 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 500 ลบ.ม. 19/11/2562 19/11/2562 eb-สพ.4/8/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สต/ข.๑/๒๕๖๓ 19/11/2562 19/11/2562 สต/ข.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ 19 พ.ย.62 แขวงทางหลวงสตูล
5 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/นก.10/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว มอก.๔๒๐ จำนวน ๑๔ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/นก.9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/นก.8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/คส.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/คส.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/คส.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2562 19/11/2562 คค 06115.3/คส.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ลานจอดรถและระบบระบายน้ำ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ริมทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย–สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.130 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/11/2562 19/11/2562 คค 06023/สพ.1/2/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. (BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(ไทย/ลาว) ที่ กม.497+025 ระยะทางดำเนินการ 0.077 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 M.) 19/11/2562 19/11/2562 E คค06023/พ.5.1/28/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+800 - กม.47+570 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.770 กม. 19/11/2562 19/11/2562 E คค06023/พ.5.1/27/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.(BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 211 CS. 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.0+850 ระยะทางดำเนินการ 0.27 กม. 19/11/2562 19/11/2562 E คค06023/พ.5.1/29/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,137 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358