ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.215+000 - กม.218+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 15,678 ตร.ม. 08/01/2562 22/01/2562 E 06024/พ.1/33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.215+000 - กม.218+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 15,678 ตร.ม. 02/01/2562 22/01/2562 E 06024/พ.1/33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 16/01/2562 16/01/2562 สทล.17.1/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ (งานนอกเงินทุน) 16/01/2562 16/01/2562 สทล.17.1/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 งานก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำนารายณ์) เพื่องานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทาง จำนวน ๑,๒๔๓ ต้น 16/01/2562 16/01/2562 ลบ.2/eb/22/62 ลว 16 ม.ค.62 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 ประกาศผลการขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 16/01/2562 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม. 48+332 (RT.) 16/01/2562 16/01/2562 eb-สพ.2/ขก.1/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 47 รายการ 16/01/2562 16/01/2562 คค06044/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุงานทาง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์วิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) 16/01/2562 16/01/2562 สทล.11/27/2562 ลว. 16 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 37 รายการ 16/01/2562 16/01/2562 คค 06043/พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (1,168 ต้น) 10/01/2562 16/01/2562 E 06021/พ.5.1/36/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 6 รายการ 16/01/2562 15/01/2562 535/05/62/1 แขวงทางหลวงพะเยา
13 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 15/01/2562 15/01/2562 ชม.2/eb./ 31 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 15/01/2562 15/01/2562 สห.(EB)/31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างหล่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (PRECAST FORM) จำนวน 2,870 ตร.ม. 14/01/2562 15/01/2562 eb-สพ.4/47/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 626 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358