ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อเครื่องฟอกอากาศบนสำนักงาน จำนวน 33 เครื่อง 17/01/2563 17/01/2563 eb1/17/2563 กองการพัสดุ
2 ซื้อเครื่องฟอกอากาศบนสำนักงาน จำนวน 33 เครื่อง 17/01/2563 17/01/2563 eb1/17/2563 กองการพัสดุ
3 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเครื่องจักรกลชำรุด (นอกงานเงินทุนฯ) 16/01/2563 16/01/2563 สพ.2/4/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
4 ขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 ลบ.1/(ข)/1/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพานะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 รน.๒/๒๕๖๓ แขวงทางหลวงระนอง
6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ระบบระบายน้ำและติดตั้งรั้วบริเวณ กม.137 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง 16/01/2563 16/01/2563 กท./eb.18/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 โครงการปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งรั้ว บริเวณ กม.93+500 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 16/01/2563 16/01/2563 กท./eb.17/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 จ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870-กม.336+000 16/01/2563 16/01/2563 คค06122(ม.2)/82/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.338+237-กม.338+297 16/01/2563 16/01/2563 คค06122(ม.2)/81/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 16/01/2563 15/01/2563 คค06122/พ.4/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 คค06122/พ.4/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
12 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Sand Embankment) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.103/2532 ปริมาณงาน 2,352 ลบ.ม.(หลวม) ณ โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง กม.2+795-กม.3+100 และ กม.4+250-กม.5+262 15/01/2563 15/01/2563 eb.-ศลป. 2/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
13 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 15/01/2563 15/01/2563 ประกาศเลขที่ ชพ.2/2563 ลว.15ม.ค63 แขวงทางหลวงชุมพร
14 สพ.1/4/2563 การขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 สพ.1/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 16 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 16/01/2563 15/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,449 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358