ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+410-กม.40+125 (ด้านซ้ายทาง) , กม.41+200 - กม.44+000 (ด้านซ้ายทาง) 01/03/2562 28/03/2562 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน อย./eb/25/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.๖๗+๙๔๗ - กม.๘๐+๐๐๐ , ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.๘๐+๐๐๐ - กม.๘๕+๓๘๕ 25/03/2562 25/03/2562 พจ.E-28/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/03/2562 25/03/2562 สค.(พ.)/งท./3/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง-งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐- ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2562 25/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง-งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐- ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2562 25/03/2562 คค 06126/พ.1/14/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS.-603,RS.-605 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.112+728-กม.113+208 และ กม.116+354-กม.117+368 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางเป็นช่วง ๆ) 25/03/2562 25/03/2562 eb นน.2/37/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร ตามแบบแปลนส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติ โดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.262+655 - กม.263+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 เลขที่ กจ./eb/26/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1064 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - บึงพระ ระหว่าง กม.0+030 - กม.3+190 25/03/2562 25/03/2562 พล.EB/44/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.101+550 - กม.120+750 25/03/2562 25/03/2562 พล.EB/46/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองเมม-พญาแมน ระหว่าง กม.170+062 - กม.170+902 RT. และระหว่าง กม.178+780-กม.179+270 LT. 25/03/2562 25/03/2562 พล.EB/45/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3208 และ 3206 รวมปริมาณงาน 3,939 EACH 22/03/2562 22/03/2562 eb-รบ.46/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ EE-105 ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง – อุทัยธานี ระหว่าง กม.118+780 – กม.120+320 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45 ต้น) 22/03/2562 22/03/2562 อน./eb/24/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 22/03/2562 22/03/2562 สต/ข.3/2562 แขวงทางหลวงสตูล
14 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2562 22/03/2562 eb-หห.34/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอนควบคุม 0100 ตอน วานรนิวาส-บ้านเซือม ระหว่าง กม.2+500-กม.4+120 ด้านซ้ายทาง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 22/03/2562 22/03/2562 E 06021/พ.5.1/37/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,124 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358