ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่า่ง กม.25+545-กม.25+902 25/06/2562 23/08/2562 ประกาศเชิญชวน เลขที่ สทล.11/23/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่า่ง กม.25+545-กม.25+902 25/06/2562 23/08/2562 เอกสารประกาศประกวดราคาเลขที่ สทล.11/23/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 12/07/2562 12/07/2562 eb-นศ.33/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.6+650 - กม.8+200 ปริมาณงาน 1.450 กิโลเมตร 12/07/2562 12/07/2562 กพ./e-bd 38/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.37+727 - กม.38+146 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 สพ.2/(e-bid)/37/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
6 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 12/07/2562 12/07/2562 e-สพ.1/วส/35/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3448 ตอนทุ่งขนาน - ตาเรือง 12/07/2562 12/07/2562 จบ./e/34/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 คค 06049/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 คค 06049/พ.1/e/34/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย W-Beam Guardrail thickness หนา 3.2 มม. ปริมาณงาน 744 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) 11/07/2562 11/07/2562 คค 06114.2/eb.70/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 4 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง 11/07/2562 11/07/2562 คค 06114.2/eb.69/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 5 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน 11/07/2562 11/07/2562 คค 06114.2/eb.68/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม.311+300 - กม.311+813 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2562 11/07/2562 eb-หห.37/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม ระหว่าง กม.๗๘+๙๐๐ - กม.๗๙+๑๐๐ ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๑๘,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. 11/07/2562 11/07/2562 eb./81/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 งานจ้างเหมาทำแถบเตือนขอบไหล่ทางแบบนูนบนเส้นขอบทางจราจรหรือเส้นแบ่งทิศทางจราจร ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม ระหว่าง กม.๗๓+๐๐๐ - กม.๙๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๗,๗๙๙.๐๐ ตร.ม. 11/07/2562 11/07/2562 eb./80/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,553 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358