ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) 19/11/2561 19/11/2561 eb-สส/34/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
2 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) 19/11/2561 19/11/2561 คค ๐๖๑๒๓/พ.๔/๑/๒๕๖๒ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.22+200 - กม.23+300 14/11/2561 19/11/2561 จ.กพ./e-bd1/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 16/11/2561 16/11/2561 คค 06054/พ.1/03/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 หลัง พร้อมรื้อถอน , ขนวัสดุทิ้งและปรับพื้นที่ 16/11/2561 16/11/2561 คค 06054/พ.1/02/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.368+875 - กม.371++500 16/11/2561 16/11/2561 คค06122(ม.2)/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.331+400-กม.332+850 16/11/2561 16/11/2561 คค06122(ม.2)/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
8 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐ – กม.๒๙+๐๐๐ 13/11/2561 16/11/2561 คค 06035/15/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐ – กม.๒๙+๐๐๐ 13/11/2561 16/11/2561 คค 06035/15/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๑) ระหว่าง กม.๒+๓๒๕ – กม.๔+๘๒๕ 13/11/2561 15/11/2561 คค 06035/11/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๒) ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ – กม.๘+๗๐๐ 13/11/2561 15/11/2561 คค 06035/12/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและยกระดับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๔) ระหว่าง กม.๑๓+๓๒๕ – กม.๑๕+๘๗๕ 13/11/2561 15/11/2561 คค ๐๖๐๓๕/๑๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๓) ระหว่าง กม. ๑๐+๘๐๐ – กม.๑๓+๓๒๕ 13/11/2561 15/11/2561 คค ๐๖๐๓๕/๑๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.4+300 - กม.6+300 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. 12/11/2561 15/11/2561 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
15 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.4+300 - กม.6+300 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. 12/11/2561 15/11/2561 สป./eb/17/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 117 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358