ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 115 รายการ 0.00 27/09/2564 สท.1.4/1/2564 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
2 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๘+๙๐๐-กม.๒๗๓+๕๐๕ (เป็นช่วงๆ) 10,000,000.00 27/09/2564 คค 06035/31/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๕๖+๙๔๐ - กม.๓๖๕+๓๗๑ (เป็นช่วงๆ) 9,990,000.00 27/09/2564 คค 06035/32/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจ กิจกรรมงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.245+440 - กม.266+200 (RT.) (เป็นช่วงๆ ) 30,000,000.00 27/09/2564 คค 06050/พ.1/e-47/2564 ลว.27 ก.ย.2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) ชำรุด จำนวน 2 รายการ เลขที่ พบ.(ท)3/2564 0.00 27/09/2564 พบ.(ท)3/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) ชำรุด จำนวน 2 รายการ เลขที่ พบ.(ท)2/2564 0.00 27/09/2564 พบ.(ท)2/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ระหว่าง กม.๔๔+๓๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ป 5,920,596.00 27/09/2564 eb./4/2565 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก - และหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และตะเคียนเตี้ย - พลา ที่ กม.๔๐+๐๐๐ - 7,623,066.00 27/09/2564 eb./3/2565 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.356+940 - กม.365+371 (เป็นช่วงๆ) 9,990,000.00 23/09/2564 คค 06035/29/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน สู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.248+900-กม.273+505 (เป็นช่วงๆ) 10,000,000.00 23/09/2564 คค 06035/30/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 งานการตรวจสอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน 20,000,000.00 23/09/2564 สคน.e-5/2565 ลว.23 ก.ย.64 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
12 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์บริการรับแจ้งเบาะแสและจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,247,645.00 21/09/2564 บก.ทล.eb /บ.3/2565 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 บริเวณ กม.562+651 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 1,000,000.00 21/09/2564 ชม.2/eb./36/2564 ลว.21 ก.ย.64 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนห้วยทราย-ปากพะยูน ที่ กม.19+118.00, กม.19+214.00, กม.19+477 2,149,644.00 25/12/2563 eb-สพ.4/50/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 76 รายการ 0.00 20/09/2564 คค 06025/พ.2/1/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 13,124 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358