ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม ระหว่าง กม.๘๐+๕๕๐ - กม.๘๓+๗๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๐๘,๙๗๐.๐๐ ตร.ม 24/05/2562 24/05/2562 eb./72/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุนฯ จำนวน 80 ลูก 23/05/2562 23/05/2562 คค 06114.1/(พ.4)/งท./01/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 61 รายการ 22/05/2562 22/05/2562 437/พ.3/7/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแบบแผนผังแบบแปลนของสำนักภูมิสถาปัตย์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง กม.174+487-กม.176+053 ระยะทางยาว 1.566 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 22/05/2562 อน./eb/24/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 22/05/2562 22/05/2562 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน อย./eb/31/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 22/05/2562 ที่ สทล.17.1/3/2562 ลว.1 พ.ค. 62 สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนฯ) 21/05/2562 21/05/2562 สก.(งท.๕)/๗/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
8 ขายทอดตลาด อะไหล่ชำรุด,ยางชำรุด,ถังน้ำมันเปล่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 สก.(งท.๕)/๖/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
9 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน (งานเงินทุนฯ) จำนวน 14 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 สก.(งท.๕)/๕/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
10 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3) จำนวน 17 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 437/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 61 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 สก.(งท.๕)/๘/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
12 จ้างเหมาเช่าบริการสำหรับระบบสำรวจปริมาณจราจรชนิดติดตั้งถาวรและศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ 21/05/2562 21/05/2562 สป.1/eb./3/2562 สำนักอำนวยความปลอดภัย
13 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.279+240 - กม.291+870 ปริมาณงาน 3 แห่ง 17/05/2562 17/05/2562 จบ./e/31/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (มอก.15 เล่ม 1 - 2555) สำหรับงานพื้นทางดินซีเมนต์ ปริมาณ 1,542 ตัน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.216+600-กม.219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม. 17/05/2562 17/05/2562 ศข.eb/44/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17/05/2562 17/05/2562 eb-สส/37/25621 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,358 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358