ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100 – กม.24+076 LT. และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT., กม.67+000 – กม.70+400 RT. และ กม.73+527 - กม.75+800 LT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 อัน) 1,500,000.00 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/29/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 4 ระหว่าง กม.228+097–กม.229+105 LT., RT. และ กม.229+741 - กม.230+137 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 2,970,000.00 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/28/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ตอน 3 ระหว่าง กม.226+034 – กม.227+114 และ กม.227+566 - กม.227+782 เป็นแห่งๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 2,970,000.00 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/27/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2119 จ้างเหมาก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ สาย 3252 ตอน พักทัน-บ้านจ่า ระหว่าง กม.0+005-กม.9+508 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 75,590 ตารางเมตร 10,500,000.00 02/04/2563 สห.(EB)/19/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังหิน – หินดาด ระหว่าง กม.23+009 – กม.24+665 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 47 ต้น) 2,700,000.00 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/ 26 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2121 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.22+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25,000,000.00 02/04/2563 คค 06060/E.1/42/2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+584 – กม.29+908 และ กม.31+386 - กม.32+286 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 1,990,000.00 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/ 25 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2123 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.34+650 – กม.35+140, กม.35+250 – กม.35+900 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,039 M.) 1,919,000.00 02/04/2563 ปธ./eb/6/2563 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2124 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๖ ตอน ท่ายม – บ้านเหล่า ตอน ๓ ระหว่าง กม. ๔๖+๒๓๕ – กม. ๔๘+๒๖๕ (เป็นช่วง ๆ) 1,979,000.00 02/04/2563 คค06043/พ.1/24/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2125 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 – กม.31+419 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,000,000.00 02/04/2563 สค./e/5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2126 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง – นครนายก ระหว่าง กม.129+500 – กม.131+800 และทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก – ปากพลี ระหว่าง กม.131+800 – กม.134+600 ปริมาณงาน 160 ต้น 2,000,000.00 02/04/2563 นย./e/8/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
2127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๓๐+๙๕๐ - กม.๖๓๑+๓๐๐ และ กม.๖๓๑+๔๒๕ - กม.๖๓๕+๑๐๐ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,424,000.00 02/04/2563 รน eb.16/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2128 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี – น้ำสวย ตอน 3 ระหว่าง กม. 467+157 – กม. 467+949 2,125,000.00 02/04/2563 คค06043/พ.1/26/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2129 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 4 ระหว่าง กม.13+700-กม.15+300 ปริมาณงาน 47 ต้น 1,981,000.00 02/04/2563 คค 06037/4/พ.1/13/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2130 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.10+240 - กม.12+000 20,000,000.00 02/04/2563 ทล.14/eb/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 2,116 ถึง 2,130 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358