ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2116 ประกวดราคาซื้อ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 18,000 CU.M.(LOOSE) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 13/11/2561 13/11/2561 ศกจ.(พ.1)/eb.21/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2117 ประกวดราคาซื้อ SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน 18,560 CU.M.(LOOSE) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 13/11/2561 13/11/2561 ศกจ.(พ.1)/eb.20/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2118 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 16/11/2561 12/11/2561 คค 06054/พ.1/03/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2119 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๐+๓๐๐-กม.๘๐+๔๕๐ (LT.) 15/11/2561 12/11/2561 คค 06009/e38/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2120 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2562 12/11/2561 eb-สพ./23/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2121 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.98+315 – กม.98+685 ระยะทางดำเนินการ 0.370 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2561 12/11/2561 bd-สฎ.3/30/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2122 ประกวดราคาซื้อ SELECTED MATERIAL A ปริมาณงาน 24,000 CU.M.(LOOSE) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 12/11/2561 12/11/2561 ศกจ.(พ.1)/eb.19/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2123 ประกวดราคาซื้อ EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน 36,800 CU.M.(LOOSE) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 12/11/2561 12/11/2561 ศกจ.(พ.1)/eb.18/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2124 งานภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping) ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ ถึง พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3,326,700.00 ตร.ม. 16/11/2561 09/11/2561 ธบ./e/29/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
2125 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 9 รายการ 09/11/2561 09/11/2561 รย.1/2562 แขวงทางหลวงระยอง
2126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่าง กม.31+921-กม.33+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2561 05/11/2561 คค 06052/พ.1/e/26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2127 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village Life) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x2 เมตร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 21/06/2562 02/11/2561 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกาศ เลขที่ 18-2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
2128 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village Life) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x2 เมตร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 21/06/2562 02/11/2561 ประกาศเชิญชวน เลขที่ 18-2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
2129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควยคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25-545-กม.25+902 25/06/2562 10/10/2561 ประกาศเชิญชวน เลขที่ สทล.11/24/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
2130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควยคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25-545-กม.25+902 25/06/2562 10/10/2561 เอกสารประกาศประกวดราคาเลขที่ สทล.11/24/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 2,116 ถึง 2,130 จาก 2,276 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358