ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2131 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) (1 หลัง) 19/11/2562 14/09/2561 คค 06117/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2132 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม. 25/12/2561 14/09/2561 คค 06050/ม.2/e-02/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2133 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.17+900 - กม.20+400 ปริมาณงาน 22,500 ตร.ม. 25/12/2561 14/09/2561 คค 06050/ม.2/e-03/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2134 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+295-กม.10+695 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2561 14/09/2561 คค 06050/ม.2/e-04/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2135 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม..569+735 - กม.569+835 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง พร้อมงานดูแลรักษา 1 ปี 25/12/2561 14/09/2561 คค 06050/ม.2/e-05/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2136 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงหนองไฮ บริเวณหมวดทางหลวงหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ที่ กม.265+612 ปริมาณงาน 1 หลัง 25/12/2561 03/09/2561 คค 06050/ม.2/e-17/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2137 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.532+733 - กม.560+690 (เป็นช่วงๆ ) และทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.7+950 - กม.26+625 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/12/2561 03/09/2561 คค 06050/ม.2/e-16/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2138 จ้างก่อสรางจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน-เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.220+182 - กม.272+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,328 อัน) 25/12/2561 03/09/2561 คค 06050/ม.2/e-15/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2139 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทล.212 ตอน ลืออำนาจ-หนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.532+733-580+375, ทล.231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.0+000-46+142 และทล.2178 ตอน วารินชำราบ-หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.1+891-45+579 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2561 03/09/2561 คค 06050/ม.2/e-14/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2140 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวน- พฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.103+550 - กม.104+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2562 31/08/2561 ประกาศเชิญชวน เลขที่ สบ.(E)-10/2561 แขวงทางหลวงสระบุรี
2141 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวน- พฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.103+550 - กม.104+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2562 31/08/2561 เอกสารประกาศประกวดราคาเลขที่ สบ.(E)/10/2561 แขวงทางหลวงสระบุรี
2142 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+740-กม.34+350 18/11/2561 31/08/2561 คค06122(ม.2)/70/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2143 จ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม. 12+680-กม.14+620 16/11/2561 31/08/2561 eb นน.2/7/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
2144 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม. 34+675 - กม.35+625 16/11/2561 31/08/2561 eb นน.2/10/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
2145 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี คอน 5 ที่ กม.43+686 (สามแยกแคนคำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2561 29/08/2561 คค 06050/ม.2/e-13/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 2,131 ถึง 2,145 จาก 2,276 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358