ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2131 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี (จุดตัดแยก) ทล.1 ที่ กม.0+000 , กม.9+288 (รวมทางใน INTERCHANGE เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 6,015 ตร.ม. 11,000,000.00 02/04/2563 สบ.(E)/15/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2132 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.18+106 - กม.19+075 40,000,000.00 02/04/2563 ทล.14/eb/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2133 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.117+485 – กม.119+300 (RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 25,700 ตร.ม. 15,000,000.00 02/04/2563 สบ.(E)/14/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2134 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.40+840 - กม.42+033 30,000,000.00 02/04/2563 ทล.14/eb/16/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2135 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.6+475 - กม.8+760 20,000,000.00 02/04/2563 ทล.14/eb/17/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2136 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าเยี่ยม-ขอนหอม ระหว่าง กม.2+800-กม.4+350 ( เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 31,410 ตร.ม. 15,000,000.00 02/04/2563 สบ.(E)/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2137 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+650 25,000,000.00 02/04/2563 ทล.14/eb/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2138 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 – กม.10+752 ซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 5,600,000.00 02/04/2563 สค./e/6/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย ถึง สมุทรสาคร ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 6+060 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลอ้อมน้อย ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 16,304 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,500,000.00 02/04/2563 สทล 13/e/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2140 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 2,219,800.00 02/04/2563 eb1/25/2563 กองการพัสดุ
2141 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.0+100 - กม.3+254 ปริมาณงาน 28,386 ตร.ม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 12,500,000.00 02/04/2563 เลขที่ สทล.12/eb/88/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2142 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.121+450 - กม.122+741 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.291 กม.) แขวงทางหลวงอุทัยธานี 12,000,000.00 02/04/2563 เลขที่ สทล.12/eb/91/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2143 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี (ตอน 1) ระหว่าง กม.445+500 - กม.46+600 ( เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1.แห่ง (1.100 กม.) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) 15,000,000.00 02/04/2563 เลขที่ สทล.12/eb/89/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2144 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 32000 งาน ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.123+915 - กม.126+925 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,315 ตร.ม.) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 20,000,000.00 02/04/2563 เลขที่ สทล.12/eb/90/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2145 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองบ้านใหม่ – บางพูน ตอน 1 ระหว่าง กม.20+601 – กม.26+674 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 144 ชุด) 1,995,000.00 02/04/2563 ปธ./eb/5/2563 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 2,131 ถึง 2,145 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358