ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 41 รายการ 21/06/2562 21/06/2562 สก.(งท.๕)/๑๐/๒๕๖๒ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
17 งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 21/06/2562 21/06/2562 eb-สส/39/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
18 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 41 รายการ 21/06/2562 21/06/2562 บพ.552/ท.1/62/2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
19 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 41+000-กม.43+500 ,ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ระหว่างกม.4+500-กม.8+500 21/06/2562 21/06/2562 eb-ภก 45/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
20 ขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 8 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 กท.2/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
21 งานจ้างเหมา BRIDGE APPROACH SLAB ปริมาณงาน 560 ตารางเมตร ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5 (ทล1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ 20/06/2562 20/06/2562 eb-ศลป.72/2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
22 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUADRAIL THICKNEES 3.2 MM.CLASS"I" , TYPE "I" ปริมาณงาน 356 เมตร ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5 (ทล1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ 20/06/2562 20/06/2562 eb-ศลป.71/2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
23 งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางคอนกรีต จำนวน 5 รายการ ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(ทล.11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5 (ทล1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ 20/06/2562 20/06/2562 eb-ศลป.70/2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
24 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) ชำรุด ที่ควรจำหน่าย ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ ภก 4/2562 ลว. 19 มิ.ย. 2562 20/06/2562 19/06/2562 ภก 4/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
25 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) ชำรุด ที่ควรจำหน่าย ประจำปี 2562 จำนวน 7 รายการ ภก 3/2562 ลว. 19 มิ.ย. 2562 20/06/2562 19/06/2562 ภก 3/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
26 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน ๔๕ รายการ 19/06/2562 19/06/2562 ขทพ./1/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
27 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง 19/06/2562 19/06/2562 คค 06045/พ.1/3/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
28 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง 19/06/2562 19/06/2562 คค. 06045/พ.1/3/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
29 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 215 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 สำนักงานเลขานุการกรม
30 งานจ้างเหมาทำการจัดทำแถบเตือนขอบไหล่ทางแบบนูนบนเส้นทางจราจรหรือเส้นแบ่งทิศทางจราจร ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๑๕,๗๐๐.๐๐ ตร.ม 19/06/2562 19/06/2562 eb./76/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,478 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358