ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 0.00 01/07/2563 สพ.4/ข/2/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
17 ขายทอดตลาดวัสดุอะไหล่ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 3 รายการ (เพิ่มเติม) 2,100.00 01/07/2563 นว.2/งท/12/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
18 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 7 รายการ 731,000.00 01/07/2563 คค 06114.1/(พ.4)/งท./04/2563 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
19 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 42 รายการ 31,750.00 01/07/2563 คค.06058/พ.4/2/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักพังงา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 259,461,000.00 01/07/2563 สคน./e-94/2563 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
21 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง 280,000,000.00 01/07/2563 สส./e-24/2563 สำนักก่อสร้างสะพาน
22 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่างกม.396+143 - กม.407+630 (เป็นช่วงๆ) 6,993,275.00 01/07/2563 eb นน.2/33/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
23 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 25 รายการ 291,500.00 30/06/2563 ชม.2/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
24 ขายทอดตลาดยางรถยนต์ชำรุดและเศษเหล็ก จำนวน 6 รายการ 0.00 30/06/2563 ที่ กท./6/2563 ลว. 30 มิถุนายน 2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
25 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 6 รายการ 0.00 30/06/2563 ที่ กท./5/2563 ลว. 30 มิถุนายน 2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
26 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 6 คัน 10,600.00 30/06/2563 สทล.9.1/พ.4/63/9 สำนักงานทางหลวงที่ 9
27 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3 70,000.00 30/06/2563 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./8/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
28 เช่าโครงการจ้างเหมาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ระหว่างศูนย์ควบคุมส่วนกลาง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกับสถานีตรวจสอบน้ำหนัก และสถานีฯ ลูกข่ายในภูมิภาคของกรมทางหลวง 8,016,700.00 30/06/2563 สคน./e-93/2563 ลว.30 มิ.ย.63 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
29 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 35,000,000.00 30/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
30 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100 ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ระหว่าง กม.2+650 - กม.2+950 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,100,000.00 30/06/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358