ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ระหว่าง กม.147+125 - กม.147+145 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2562 17/09/2562 ตก.2/e37/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ที่ กม.148+800 17/09/2562 17/09/2562 ตก.2/e36/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
18 ซื้อรถขูดไสผิวถนน ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มม. จำนวน 2 คัน 17/09/2562 17/09/2562 eb2-2/9/2563 กองการพัสดุ
19 ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 แอมป์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 20 เครื่อง 17/09/2562 17/09/2562 eb1/1/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 กองการพัสดุ
20 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/09/2562 17/09/2562 ปธ.(ข)1/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
21 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลเก่าชำรุด จำนวน 5 คัน (งานเงินทุนฯ) 16/09/2562 16/09/2562 ศข.8/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
22 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา(ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.27+500-53+000 (รวม AMPต่างงๆ) 16/09/2562 16/09/2562 สบ.(E)/17/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบล บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
27 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 คค 06117/สทล.1.1/3/62 สำนักงานทางหลวงที่ 1
28 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 – กม.99+548 ปริมาณงาน 0.504 กม. 11/09/2562 11/09/2562 อน./eb/29/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
29 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม. 11/09/2562 11/09/2562 อน./eb/28/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
30 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ระหว่าง กม.๘๐+๑๖๐ - กม.๘๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๕,๙๔๐ ตร.ม. 11/09/2562 11/09/2562 eb-ชพ.34/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,980 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358